Problemy par homoseksualnych w odniesieniu do zdrowia reprodukcyjnego

Agnieszka Licow

Abstrakt


Wstęp: Celem pracy była analiza problemów par homoseksualnych w odniesieniu do zdrowia reprodukcyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem płci i wieku badanych.

Materiały i metody: Populację badaną stanowiło 100 osób, które określiły swoją orientację jako homoseksualną. Udział w badaniu był anonimowy i dobrowolny. Badania przeprowadzono w okresie od listopada 2011 do marca 2012 r. na terenie Polski. Metodą badawczą wykorzystaną w pracy był sondaż diagnostyczny, a narzędziem badawczym kwestionariusz ankiety.

Wyniki: W badaniu 75% ankietowanych stwierdziło, że orientacja homoseksualna jest cechą wrodzoną; 78% badanych ujawniło swoją orientację homoseksualną; 84% opowiedziało się za legalizacją związków partnerskich w Polsce; 54% respondentów uznało, że nie widzi przeciwwskazań, aby para osób tej samej płci wychowywała dziecko, a 38,8% planowało adopcję dziecka, gdyby pojawiła się taka możliwość prawna. Występowanie zjawiska homofobii w polskim społeczeństwie potwierdziło 75% ankietowanych.

Wnioski: Większość lesbijek i gejów określa swoją orientację seksualną przed 18. r.ż., a akceptacja i zrozumienie są najczęstszą reakcją na ujawnienie się. Osoby homoseksualne akceptują swoją orientację seksualną i są świadome chorób przenoszonych drogą płciową. Osoby orientacji homoseksualnej popierają legalizację związków partnerskich w Polsce.


Słowa kluczowe


homoseksualizm; homoseksualność; zdrowie reprodukcyjne; homofobia; orientacja seksualna

Pełny tekst:

PDF (English)


DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.575

Copyright (c) 2019 Agnieszka Licow

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/