Plastyka wałów paznokciowych połączona z metodą Arkady u pacjenta z wrastającym paznokciem – opis przypadku

Tomasz Trochanowski, Dariusz Kotlęga, Monika Gołąb-Janowska

Abstrakt


Wstęp: Wrastający paznokieć (onychocryptosis) jest częstym schorzeniem w praktyce podologicznej i chirurgicznej. Zwykle przebiega w sposób przewlekły, nawracający i obniża jakość codziennego życia. Wyróżnia się dwa rodzaje leczenia – zachowawcze, stosowane początkowo, i zabiegowe, wykorzystywane w późniejszym okresie.

 

Opis przypadku: Doniesienie opisuje przypadek pacjenta z wrastającym paznokciem palucha. Obecne był nawracające stany zapalne, które leczono zachowawczo. Okresy poprawy były krótkie, w związku z czym pacjent poddany został leczeniu poprzez zastosowanie dwóch metod jednocześnie – chirurgicznego wycięcia wałów paznokciowych połączonego z metodą Arkady. Takie leczenie pozwoliło na osiągnięcie dwóch celów – ustąpienia wszystkich objawów i dolegliwości oraz dobrego efektu estetycznego. Nie odnotowano nawrotów schorzenia.


Słowa kluczowe


wrastający paznokieć; unguis incarnatus; onychocryptosis; metoda Arkady; wały paznokciowe

Pełny tekst:

PDF (English)


DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.574

Copyright (c) 2019 Tomasz Trochanowski, Dariusz Kotlęga, Monika Gołąb-Janowska

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/