Nienaczyniowa martwica dolnej części dwunastnicy i początkowego odcinka jelita czczego – opis przypadku

Andrzej Żyluk, Wojciech Jagielski, Bernard Piotuch

Abstrakt


W pracy przedstawiono przypadek izolowanej martwicy dwunastnicy i początkowej części jelita czczego o etiologii nienaczyniowej u pacjentki w podeszłym wieku, która była obciążona przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, ale nie cierpiała na żadne dolegliwości ze strony układu naczyniowego ani na choroby przewodu pokarmowego. W diagnostyce zastosowano badanie endoskopowe i angio-TK. Leczenie operacyjne polegało na wycięciu zmienionej części dwunastnicy i jelita, pyloroplastyce oraz zespoleniu jelita czczego z żołądkiem. W przebiegu pooperacyjnym wystąpiły powikłania w postaci krwawieniaz licznych wrzodów żołądka, które powstały wskutek refluksu treści dwunastniczej do żołądka. Krwawienie udało się opanować intensywnym leczeniem inhibitorem pompy protonowej i somatostatyną, ale powstały następne powikłania, takie jak zakażenia dróg moczowych, posocznica i niewydolność oddechowa, które przyczyniły się do śmierci chorej na oddziale intensywnej terapii po 2 miesiącach od operacji.


Słowa kluczowe


martwica dwunastnicy/jelita cienkiego o etiologii nienaczyniowej; krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego

Pełny tekst:

PDF (English)


DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.573

Copyright (c) 2019 Andrzej Żyluk, Wojciech Jagielski, Bernard Piotuch

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/