SPEKTROFOTOMETRYCZNE OZNACZANIE ZAWARTOŚCI BIAŁKA W MONOCYTACH/MAKROFAGACH THP-1 – OPIS METODY

Jolanta Wolska, Katarzyna Janda, Izabela Gutowska

Abstrakt


Białka są podstawowym elementem budowy tkanek, wchodzą w skład enzymów i hormonów, regulując wiele ważnych procesów życiowych. Zmiany ich stężenia kontrolują procesy metaboliczne komórki. Ilościowe oznaczanie zawartości białek podzielono na metody pośrednie (np. Kjeldahla) i bezpośrednie (biuretowa, Lowry’ego, immunoenzymatyczna, formolowa, metody oparte na wbudowaniu barwników, spektrofotometrii w zakresie nadfioletu oraz oparte na zjawisku selektywnego pochłaniania promieniowania w zakresie podczerwieni). Jednym ze sposobów oznaczania zawartości białek jest metoda spektrofotometryczna opisana przez Bradford. Procedura oznaczenia stężenia protein wykorzystuje zjawisko tworzenia się kompleksu barwnik (Coomassie Brillant Blue G-250)–białko, a natężenie barwy jest proporcjonalne do zawartości białka w roztworze. Celem pracy było sprawdzenie przydatności tej metody do oznaczania zawartości białka w komórkach THP-1 hodowanych z dodatkiem ekstraktów z owocostanów pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica L.). W badaniach wykorzystano wodne i alkoholowe ekstrakty w dwóch stężeniach. Wykazano, że spektrofotometryczne oznaczanie zawartości białka metodą Bradford jest skuteczną i dokładną metodą określenia stężenia protein w makrofagach THP-1. Otrzymane wyniki wskazują, że metodę tę można polecić do oznaczania zawartości białka w innych hodowlach komórkowych.

Słowa kluczowe


komórki THP-1; białko; spektrofotometr

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Murray R.K., Granner D.K., Mayes P.A., Rodwell V.W.: Biochemia Harpera. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2000.

Myszka K., Kamińska B., Fraś A., Ploch M., Boros D.: Metoda Dumasa alternatywną metodą oznaczania białka w produktach roślinnych – badania porównawcze z metodą Kjeldahla. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. 2011, 260/261, 155–161.

Sapan C.V., Lundblad R.L., Price N.C.: Colorimetric protein assay techniques. Biotechnol Appl Biochem. 1999, 29, 99–108.

Kashyap M.K., Hynd B.A., Robinson K.: A rapid and simple method for measurement of total protein in very low density lipoproteins by the Lowry assay. J Lipid Res. 1980, 2, 1, 491–495.

Enechi O.C., Nwabueze C.E.: A new colorimetric method for the determination of proteins. Adv Biol Res. 2013, 7, 5, 159–162.

Adewale I.O., Akinseye O.R., Odutayo A.I.: Protein quantitation using dyes obtained from plant materials. Adv Biosci Biotechnol. 2012, 3, 227–230.

Bradford M.M.: A Rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. Anal Biochem. 1976, 72, 248–254.

Pandey N., Budhathoki U.: Protein determination through Bradford’s method of Nepalese mushroom. Scientific World. 2007, 5, 5, 85–88.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.57

Copyright (c) 2016 Jolanta Wolska, Katarzyna Janda, Izabela Gutowska

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/