Wpływ żywienia klinicznego na wybrane parametry biochemiczne i ogólny stan odżywienia pacjentów geriatrycznych leczonych w warunkach domowych

Mariola Głowacka, Mirosława Starzec, Paulina Zabielska, Tomasz Kornatowski, Beata Haor, Artur Kotwas, Dorota Rogalska, Katarzyna Barczak, Anna Jurczak, Beata Karakiewicz

Abstrakt


ABSTRAKT

Wstęp: Zaburzenia odżywiania są jednym z najpoważniejszych problemów zdrowotnych występujących u osób w podeszłym wieku.

Celem pracy była ocena wpływu żywienia klinicznego na wybrane parametry biochemiczne i ogólny stan odżywienia pacjentów geriatrycznych leczonych w warunkach domowych.

Materiały i metody: Badaniem objęto 65 osób chorujących przewlekle w wieku powyżej 65. r.ż. Badania przeprowadzono za pomocą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariuszy ankiet – autorskiego oraz 2 kwestionariuszy standaryzowanych.

Wyniki: Stan odżywienia badanych pacjentów oceniono za pomocą skali NRS w badaniu wstępnym. Średni wynik uzyskany przez badanych w tej skali wyniósł 5,28 ±0,84 pkt. Główną przyczyną terapii żywieniowej była w przypadku 52 osób (80,0%) dysfagia. U pozostałych 20% badanych przyczyny żywienia wynikały z innych objawów klinicznych.

Wnioski: 1. Leczenie żywieniowe poprawia stan odżywienia pacjentów przewlekle chorych leczonych w warunkach domowych. 2. Dysfagia w przebiegu chorób onkologicznych i neurologicznych jest najczęstszym wskazaniem do leczenia żywieniowego w warunkach domowych. 3. Leczenie żywieniowe w znacznym stopniu poprawia poziom albumin i hemoglobiny u pacjentów przewlekle chorych. Nie stwierdzono natomiast różnic istotnych statystycznie w zakresie poprawy poziomu cholesterolu całkowitego, triglicerydów i elektrolitów wśród chorych.


Słowa kluczowe


parametry biochemiczne; odżywianie; żywienie; osoby starsze; pacjent; leczenie

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Szczygieł B. Leczenie żywieniowe – postępy 2014. Medycyna Praktyczna dla Lekarzy. http://www.mp.pl/gastrologia/wytyczne/122716,leczenie-zywieniowe-postepy-2014 (7.07.2017).

Leczenie żywieniowe u pacjentów po udarze mózgu. Przypadki Medyczne. http://przypadkimedyczne.pl/showArticle/1346-leczenie-zywieniowe-u-pacjentow-po-udarze-mozgu (7.07.2017).

Sobotka L, Schneider SM, Berner YN, Cederholm T, Krznaric Z, Shenkin A, et al. ESPEN Guidelines on Parenteral Nutrition: Geriatrics. Clin Nutrition 2009;28:461-6.

Standardy żywienia dojelitowego i pozajelitowego. Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu. Kraków: Scientificia; 2016.

Paul R, Matysiak-Luśnia K, Ciszewska-Jędrasik M, Gabrowska E, Górecka A, Kunecki M, et al. Żywienie pozajelitowe w domu. Kraków: Scientificia; 2016.

Nowak K, Porażyńska D, Ciesielska N, Stemplowski W, Sokolowski R, Zukow W. Wspomaganie żywieniowe pacjentów geriatrycznych z postępującą sarkopenią. J Education Health Sport 2015;5(7):216 -25.

Söderström L, Rosenblad A, Adolfsson ET, Saletti A, Bergkvist L. Nutritional status predicts death in older people: A prospective cohort study. Clin Nutrition 2014;33:291-5.

Anderson CF, Wochos DN. The utility of serum albumin values in the nutritional assessment of hospitalized patients. Mayo Clinic Proceedings 1982;57:181-4.

Kłęk S, Hermanowicz A, Dziwiszek G, Matysiak K, Szczepanek K, Szybinski P, et al. Home enteral nutrition reduces complications, length of stay, and health care costs: results from a multicenter study. Am J Clin Nutrition 2014;100:609-15.

Zarządzenie Prezesa NFZ nr 88/2013/DSOZ z dnia 18 grudnia 2013. DzU z 2008 r., nr 164.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.488

Copyright (c) 2018 Mariola Głowacka, Mirosława Starzec, Paulina Zabielska, Tomasz Kornatowski, Beata Haor, Artur Kotwas, Dorota Rogalska, Katarzyna Barczak, Anna Jurczak, Beata Karakiewicz

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/