Właściwości alkalizujące wybranych krzemianowo-wapniowych uszczelniaczy kanałowych. Badanie in vitro

Przemysław Reszka, Łukasz Kucharski, Adam Klimowicz, Mariusz Lipski

Abstrakt


ABSTRAKT

Wstęp: Celem badania in vitro była ocena wartości pH wybranych krzemianowo-wapniowych uszczelniaczy kanałowych w porównaniu z uszczelniaczem na bazie żywic AH Plus.

Materiały i metody: Ocenie poddano 6 uszczelniaczy: BioRoot RCS (Septodont, Francja), GuttaFlow bioseal (Coltėne/Whaledent, Szwajcaria), MTA Fillapex (Angelus, Brazylia), Total Fill BC Sealer (FKG, Szwajcaria), Well-Root ST (Vericom, Korea) oraz AH Plus (Dentsply, DeTrey, Niemcy). Materiały w celu uzyskania próbek (n = 6) umieszczono w naczynkach i zanurzono w 10 mL wody destylowanej (pH = 6,8). Po 1, 3, 24, 48, 72, 168, 336 i 504 godz. zmierzono pH wody za pomocą pH-metru kalibrowanego z zastosowaniem roztworu o znanej wartości pH. Oceny statystycznej dokonano testem t-Studenta (p < 0.05).

Wyniki: Wykazano różnice w pH pomiędzy ocenianymi uszczelniaczami. Najwyższe pH wykazano w przypadku Total Fill BC Sealer, Well-Root ST i BioRoot RCS (pH ~12), a następnie w przypadku GuttaFlow bioseal (pH ~10.5) i MTA Fillapex (pH ~9). Najniższą wartość stwierdzono w przypadku AH Plus (pH ~8).

Wniosek: Wszystkie oceniane krzemowo-wapniowe uszczelniacze powodują wzrost pH do poziomu, który może mieć potencjalne działanie biologiczne i przeciwdrobnoustrojowe. Uszczelniacz AH Plus ma słabe właściwości alkalizujące.


Słowa kluczowe


materiały do wypełniania kanałów korzeniowych; krzemiany; żywice epoksydowe; testowanie materiałów

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ørstavik D. Materials used for root canal obturation: technical, biological and clinical testing. Endod Topics 2005;12(1):25-38. doi: 10.1111/j.1601-1546.2005.00197.x.

Lipski M. Gutaperka jako materiał do wypełniania kanałów korzeniowych. Mag Stomatol 2003;13(7-8):21-4.

Gatewood RS. Endodontic materials. Dent Clin North Am 2007;51(3):695-712. doi: 10.1016/j.cden.2007.04.005.

Olczak K, Pawlicka H. Historia i biologia gutaperki – przegląd piśmiennictwa. Dent Med Probl 2010;47(1):101-5.

Kasam S, Mariswamy AB. Efficacy of different methods for removing root canal filling material in retreatment – An in-vitro study. J Clin Diagn Res 2016;10(6):ZC06-10. doi: 10.7860/JCDR/2016/17395.7904.

Colaco AS, Pai VA. Comparative evaluation of the efficiency of manual and rotary gutta-percha removal techniques. J Endod 2015;41(11):1871-4. doi: 10.1016/j.joen.2015.07.012.

Barborka BJ, Woodmansey KF, Glickman GN, Schneiderman E, He J. Long-term clinical outcome of teeth obturated with resilon. J Endod 2017;43(4):556-60. doi: 10.1016/j.joen.2016.12.005.

Markowitz K, Moynihan M, Liu M, Kim S. Biologic properties of eugenol and zinc oxide-eugenol. A clinically oriented review. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1992;73(6):729-37.

Desai S, Chandler N. Calcium hydroxide-based root canal sealers: a review. J Endod 2009;35(4):475-80. doi: 10.1016/j.joen.2008.11.026.

Buck RA. Glass ionomer endodontic sealers – a literature review. Gen Dent 2002;50(4):365-8.

Kim YK, Grandini S, Ames JM, Gu LS, Kim SK, Pashley DH, et al. Critical review on methacrylate resin-based root canal sealers. J Endod 2017;36(3):383-99. doi: 10.1016/j.joen.2009.10.023.

Pawlicka H, Ebert J. Ocena szczelności wypełnień kanałowych za pomocą testu penetracji barwnika. Czas Stom 1997;52(2):71-4.

Pawlicka H. Wpływ różnych technik kondensacji bocznej na szczelność i homogenność materiałów wypełniających kanał. Stomatol Współcz 1995;2(5):406-9.

Loushine BA, Bryan TE, Looney SW, Gillen BM, Loushine RJ, Weller RN, et al. Setting properties and cytotoxicity evaluation of a premixed bioceramic root canal sealer. J Endod 2011;37(5):673-7. doi: 10.1016/j.joen.2011.01.003.

Zhang W, Li Z, Peng B. Ex vivo cytotoxicity of a new calcium silicate-based canal filling material. Int Endod J 2010;43(9):769-74. doi: 10.1111/j.1365-2591.2010.01733.x.

Zhou HM, Shen Y, Zheng W, Li L, Zheng YF, Haapasalo M. Physical properties of 5 root canal sealers. J Endod 2013;39(10):1281-86. doi: 10.1016/j.joen.2013.06.012.

Silva Almeida LH, Moraes RR, Morgental RD, Pappen FG. Are premixed calcium silicate-based endodontic sealers comparable to conventional materials? A systematic review of in vitro studies. J Endod 2017;43(4):527-35. doi: 10.1016/j.joen.2016.11.019.

Szczurko G, Pawińska M. Możliwości zastosowania aglomeratu trójtlenków mineralnych (MTA) do ostatecznego wypełnienia kanałów korzeniowych. Mag Stomatol 2013:23(7-8):103-6.

Al-Haddad A, Che Ab, Aziz ZA. Bioceramic-based root canal sealers: A review. Int J Biomater 2016;2016:9753210. doi: 10.1155/2016/9753210.

Tani-Ishii N, Hamada N, Watanabe K, Tujimoto Y, Teranaka T, Umemoto T. Expression of bone extracellular matrix proteins on osteoblast cells in the presence of mineral trioxide. J Endod 2007;33(7):836-9. doi: 10.1016/j.joen.2007.02.003.

Ozdemir HO, Ozçelik B, Karabucak B, Cehreli ZC. Calcium ion diffusion from mineral trioxide aggregate through simulated root resorption defects. Dent Traumatol 2008;24(1):70-3. doi: 10.1111/j.1600-9657.2006.00512.x.

Gandolfi MG, Pagani S, Perut F, Ciapetti G, Baldini N, Mongiorgi R, et al. Innovative silicate-based cements for endodontics: a study of osteoblast-like cell response. J Biomed Mater Res A 2008;87(2):477-86. doi: 10.1002/jbm.a.31795.

Candeiro GT, Correia FC, Duarte MA, Ribeiro-Siqueira DC, Gavini G. Evaluation of radiopacity, pH, release of calcium ions, and flow of a bioceramic root canal sealer. J Endod 2012;38(6):842-5. doi: 10.1016/j.joen.2012.02.029.

Silva EJ, Rosa TP, Herrera DR, Jacinto RC, Gomes BP, Zaia AA. Evaluation of cytotoxicity and physicochemical properties of calcium silicate-based endodontic sealer MTA Fillapex. J Endod 2013;39(2):274-7. doi: 10.1016/j.joen.2012.06.030.

Khalil I, Naaman A, Camilleri J. Properties of tricalcium silicate sealers. J Endod 2016;42(10):1529-35. doi: 10.1016/j.joen.2016.06.002.

Zhang H, Shen Y, Ruse ND, Haapasalo M. Antibacterial activity of endodontic sealers by modified direct contact test against Enterococcus faecalis. J Endod 2009;35(7):1051-5. doi: 10.1016/j.joen.2009.04.022.

Gandolfi MG, Siboni F, Prati C. Properties of a novel polysiloxane-guttapercha calcium silicate-bioglass-containing root canal sealer. Dent Mater 2016;32(5):113-26. doi: 10.1016/j.dental.2016.03.001.

Marciano MA, Duarte MA, Camilleri J. Calcium silicate-based sealers: Assessment of physicochemical properties, porosity and hydration. Dent Mater. 2016;32(2):30-40. doi: 10.1016/j.dental.2015.11.008.

Prüllage RK, Urban K, Schäfer E, Dammaschke T. Material properties of a tricalcium silicate-containing, a mineral trioxide aggregate-containing, and an epoxy resin-based root canal sealer. J Endod 2016;42(12):1784-8. doi: 10.1016/j.joen.2016.09.018.

Massi S, Tanomaru-Filho M, Silva GF, Duarte MA, Grizzo LT, Buzalaf MA, et al. pH, calcium ion release, and setting time of an experimental mineral trioxide aggregate-based root canal sealer. J Endod 2011;37(6):844-6. doi: 10.1016/j.joen.2011.02.033.

Huang TH, Kao CT. pH measurement of root canal sealers. J Endod 1998;24(4):236-8. doi: 10.1016/S0099-2399(98)80103-9.

Lee JK, Kwak SW, Ha JH, Lee W, Kim HC. Physicochemical properties of epoxy resin-based and bioceramic-based root canal sealers. Bioinorg Chem Appl 2017. doi: 10.1155/2017/2582849.

Poggio C, Dagna A, Ceci M, Meravini MV, Colombo M, Pietrocola G. Solubility and pH of bioceramic root canal sealers: A comparative study. J Clin Exp Dent 2017;9(10):1189-94. doi: 10.4317/jced.54040.

Faria-Júnior NB, Tanomaru-Filho M, Berbert FL, Guerreiro-Tanomaru JM. Antibiofilm activity, pH and solubility of endodontic sealers. Int Endod J 2013;46(8):755-62. doi: 10.1111/iej.12055.

Morgental RD, Vier-Pelisser FV, Oliveira SD, Antunes FC, Cogo DM, Kopper PM. Antibacterial activity of two MTA-based root canal sealers. Int Endod J 2011;44(12):1128-33. doi: 10.1111/j.1365-2591.2011.01931.x.

Pawińska M, Szczurko G, Kierklo A, Sidun J. A laboratory study evaluating the pH of various modern root canal filling materials. Adv Clin Exp Med 2017;26(3):387-92. doi: 10.17219/acem/60440.

Pezelj-Ribarić S, Brekalo I, Abram M, Dorić M, Miletić I, Karlović Z. Influence of calcium hydroxide root-canal sealer on microbial growth in vitro. Folia Microbiol (Praha) 2002;47(4):458-60.

Mohammadi Z, Dummer PM. Properties and applications of calcium hydroxide in endodontics and dental traumatology. Int Endod J 2011;44(8):697-730. doi: 10.1111/j.1365-2591.2011.01886.x.

Bhavana V, Chaitanya KP, Gandi P, Patil J, Dola B, Reddy RB. Evaluation of antibacterial and antifungal activity of new calcium-based cement (Biodentine) compared to MTA and glass ionomer cement. J Conserv Dent 2015;18(1):44-6. doi: 10.4103/0972-0707.148892.

Margunato S, Taşlı PN, Aydın S, Karapınar Kazandağ M, Şahin F. In vitro evaluation of ProRootMTA, Biodentine, and MM-MTA on human alveolar bone marrow stem cells in terms of biocompatibility and mineralization. J Endod 2015;41(10):1646-52. doi: 10.1016/j.joen.2015.05.012.

Li X, De Munck J, Van Landuyt K, Pedano M, Chen Z, Van Meerbeek B. How effectively do hydraulic calcium-silicate cements re-mineralize demineralized dentin. Dent Mater 2017;33(4):434-45. doi: 10.1016/j.dental.2017.01.015.

Bueno CR, Valentim D, Marques VA, Gomes-Filho JE, Cintra LT, Jacinto RC, et al. Biocompatibility and biomineralization assessment of bioceramic-, epoxy-, and calcium hydroxide-based sealers. Braz Oral Res 2016;14;30(1). doi: 10.1590/1807-3107BOR-2016.vol30.0081.

Zhang W, Li Z, Peng B. Effects of iRoot SP on mineralization-related genes expression in MG63 cells. J Endod 2010;36(12):1978-82. doi: 10.1016/j.joen.2010.08.038.

Bryan TE, Khechen K, Brackett MG, Messer RL, El-Awady A, Primus CM, et al. In vitro osteogenic potential of an experimental calcium silicate-based root canal sealer. J Endod 2010;36(7):1163-9. doi: 10.1016/j.joen.2010.03.034.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.485

Copyright (c) 2018 Przemysław Reszka, Łukasz Kucharski, Adam Klimowicz, Mariusz Lipski

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/