Efekty hipoterapii. Przegląd aktualnych doniesień (2013–2017)

Iwona Ciechanowicz, Anna Lubkowska

Abstrakt


ABSTRAKT

Wstęp: Hipoterapia jest ważną metodą usprawniania osób z problemami natury zarówno psychicznej, jak i fizycznej. Oddziałuje ona w trzech podstawowych sferach funkcjonowania człowieka. W sferze fizycznej podnosi ogólną sprawność, normalizuje napięcie mięśniowe, toruje prawidłowy wzorzec chodu, poprawia koordynację zdolności motorycznych, w tym głównie równowagi i poczucia rytmu. Poprawia orientację w przestrzeni i schemacie własnego ciała oraz stymuluje normalizację czucia głębokiego i powierzchniowego. W sferze emocjonalno-motywacyjnej powoduje wzrost motywacji i akceptacji procesu terapeutycznego. Zwiększa poczucie własnej wartości i zmniejsza zaburzenia emocjonalne. W obrębie strefy poznawczej stymuluje odbiór wrażeń zmysłowych. Poprawia percepcję wzrokową i słuchową. Stymuluje uwagę, pamięć, myślenie, mowę oraz nabywanie i rozwijanie nowych umiejętności. Natomiast w strefie społecznej aktywizuje psychospołecznie i rozwija pozytywne relacje społeczne.

Coraz częściej bada się efekty stosowania hipoterapii u dzieci i dorosłych z różnymi dolegliwościami. Badania te prowadzone są różnymi metodami i przynoszą odmienne wyniki.

Celem niniejszej pracy był przegląd aktualnych doniesień z obrębu recenzowanych czasopism naukowych o zasięgu międzynarodowym dotyczących badań nad efektywnością terapii z udziałem konia.

Wyniki i wnioski: Wyłoniono 13 publikacji z lat 2013–2017 spełniających kryteria wyszukiwania. Uzyskane wyniki wykazały, że najlepsze efekty osiągane są w zakresie usprawniania motorycznego, głównie w zakresie poprawy równowagi, postawy, chodu oraz komunikacji i percepcji społecznej.

Słowa kluczowe


hipoterapia; fizjoterapia; opieka nad pacjentem; psychoterapia; rehabilitacja; terapia z udziałem konia; terapia z udziałem zwierząt; terapeutyczna jazda konna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Girczys-Połedniok K, Pudlo R, Szymlak A, Pasierb N. Zastosowanie terapii z udziałem zwierząt w praktyce psychiatrycznej. Psychiatria 2014;3(11):171-6.

Boguszewski D, Świderska B, Adamczyk JG, Białoszewski D. Ocena skuteczności dogoterapii w rehabilitacji dzieci z zespołem Downa. Doniesienie wstępne. Prz Med Uniw Rzesz Inst Leków 2013;2:194-202.

Kanony polskiej hipoterapii. Kraków: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego; 2007.

Bunketrop-Käll L, Lundgren-Nilsson A, Samuelsson H, Pekny T, Blomve K, Pekna M, et al. Long-term improvements after multimodal rehabilitation in late phase after stroke: a randomized controlled trial. Stroke 2017;48(7):1916-24. doi: 10.1161/STROKEAHA.116.016433.

Champagne D, Corriveau H, Dugas C. Effect of hippotherapy on motor proficiency and function in children with cerebral palsy who walk. Phys Occup Ther Pediatr 2017;37(1):51-63. doi: 10.3109/01942638.2015.1129386.

García-Gomez A, Rodríguez-Jiménez M, Guerrero-Barona E, Rubio-Jiménez JC, García Pena I, Moreno-Manso JM. Benefits of an experimental program of equestrian therapy for children with ADHD. Res Dev Disabil 2016;59:176-85. doi: 10.1016/j.ridd.2016.09.003.

Sainas G, Melis S, Corona F, Loi A, Ghiani G, Milia R, et al. Cardio-metabolic responses during horse riding at three different speeds. Eur J Appl Physiol 2016;116(10):1985-92. doi: 10.1007/s00421-016-3450-7.

Matusiak-Wieczorek E, Małachowska-Sobieska M, Synder M. Influence of hippotherapy on body balance in the sitting position among children with cerebral palsy. Ortop Traumatol Rehabil 2016;18(2):165-75. doi: 10.5604/15093492.1205024.

Gabriels RL, Pan Z, Dechant B, Agnew JA, Brim N, Mesibov G. Randomized controlled trial of therapeutic horseback riding in children and adolescents with autism spectrum disorder. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2015;54(7):541-9. doi: 10.1016/j.jaac.2015.04.007.

Del Rosario-Montejo O, Molina-Rueda F, Muñoz-Lasa S, Alguacil-Diego IM. Effectiveness of equine therapy in children with psychomotor impairment. Neurologia 2015;30(7):425-32. doi: 10.1016/j.nrl.2013.12.023.

Kwon JY, Chang HJ, Yi SH, Lee JY, Shin HY, Kim YH. Effect of hippotherapy on gross motor function in children with cerebral palsy: a randomized controlled trial. J Altern Complement Med 2015;21(1):15-21. doi: 10.1089/acm.2014.0021.

Maćków A, Małachowska-Sobieska M, Demczuk-Włodarczyk E, Sidorowska M, Szklarska A, Lipowicz A. Influence of neurophysiological hippotherapy on the transference of the centre of gravity among children with cerebral palsy. Ortop Traumatol Rehabil 2014;16(16):581-93. doi: 10.5604/15093492.1135048.

Hession CE, Eastwood B, Watterson D, Lehane CM, Oxley N, Murphy BA. Therapeutic horse riding improves cognition, mood arousal, and ambulation in children with dyspraxia. J Altern Complement Med 2014;20(1):19-23. doi: 10.1089/acm.2013.0207.

Ajzenman HF, Standeven JW, Shurtleff TL. Effect of hippotherapy on motor control, adaptive behaviors, and participation in children with autism spectrum disorder: a pilot study. Am J Occup Ther 2013;67(6):653-63. doi: 10.5014/ajot.2013.008383.

Manikowska F, Jóźwiak M, Idzior M, Chen PJ, Tarnowski D. The effect of a hippotherapy session on spatiotemporal parameters of gait in children with cerebral palsy – pilot study. Ortop Traumatol Rehabil 2013;15(3):253-7. doi: 10.5604/15093492.1058420.

Beinotti F, Christofoletti G, Correia N, Borges G. Effects of horseback riding therapy on quality of life in patients post stroke. Top Stroke Rehabil 2013;20(3):226-32. doi: 10.1310/tsr2003-226.

Debuse D, Chandler C, Gibb C. An exploration of German and British physio­therapists’ views on the effects of hippotherapy and their measurement. Physiother Theory Pract 2005;21(4):219-42.

Hamill D, Washington K, White OR. The effect of hippotherapy on postural control in sitting for children with cerebral palsy. Phys Occup Ther Pediatr 2007;27(4):23-42.

Murphy D, Kahn-D’Angelo L, Gleason J. The effect of hippotherapy on functional outcomes for children with disabilities: a pilot study. Pediatr Phys Ther 2008;20(3):264-70. doi: 10.1097/PEP.0b013e31818256cd.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.458

Copyright (c) 2018 Iwona Ciechanowicz, Anna Lubkowska

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/