Ortodontyczna potrzeba leczenia w grupie 6–12-letnich dzieci w Szczecinie

Liliana Szyszka-Sommerfeld, Monika Machoy, Jadwiga Buczkowska-Radlińska, Krzysztof Woźniak

Abstrakt


ABSTRAKT

Wstęp: Celem pracy była ocena ortodontycznej potrzeby leczenia w populacji dzieci w Szczecinie oraz określenie możliwych czynników związanych z tą potrzebą.

Materiały i metody: Badaniem objęto 532 dzieci nieleczonych ortodontycznie, podzielonych na dwie grupy: 279 6–8-latków i 253 9–12-latków. Ortodontyczną potrzebę leczenia oceniono za pomocą komponenty zdrowotnej (DHC) i komponenty estetycznej (AC) wskaźnika ortodontycznej potrzeby leczniczej. Wyniki poddano analizie za pomocą testu χ2. Analizę wieloczynnikowej regresji logistycznej przeprowadzono w celu ustalenia związku między potrzebą leczenia a zmiennymi niezależnymi.

Wyniki: Pomiędzy grupami 6–8-latków i 9–12-latków zaobserwowano istotne statystycznie różnice na podstawie dwóch komponent wskaźnika (DHC ≥ 4 i/lub AC ≥ 8) w ocenie wyraźnej potrzeby leczenia (odpowiednio 14% i 20,6%; p = 0,044). Czynniki takie jak nieprawidłowości zębowe, II klasa Angle’a, zwiększony nagryz poziomy, zgryz krzyżowy, a także przemieszczenie punktów kontaktu były istotnie statystycznie związane z wyraźną potrzebą leczenia (DHC stopień 4 i 5).

Wnioski: W badanej populacji ortodontyczna potrzeba leczenia była zbliżona lub mniejsza w porównaniu z innymi populacjami europejskimi. Większa potrzeba leczenia zaobserwowana w grupie 9–12-latków podkreśla znaczenie wczesnej diagnozy wad zgryzu oraz konieczności zgłaszania się pacjentów do leczenia we właściwym czasie.

Słowa kluczowe


wskaźnik ortodontycznej potrzeby leczniczej; wada zgryzu; wskaźniki ortodontyczne

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Ainamo J, Barmes D, Beagrie G, Cutress T, Martin J, Sardo-Infirri J. Development of the World Health Organization (WHO) community periodontal index of treatment needs (CPITN). Int Dent J 1982;32(3):281-91.

Silness J, Löe H. Periodontal disease in pregnancy II. Correlation between oral hygiene and periodontal condition. Acta Odontol Scand 1964;22:121-35.

Borzabadi-Farahani A. An insight into four orthodontic treatment need indices. Prog Orthod 2011;12(2):132-42. doi: 10.1016/j.pio.2011.06.001.

Livas C, Delli K. Subjective and objective perception of orthodontic treatment need: a systematic review. Eur J Orthod 2013;35(3):347-53. doi: 10.1093/ejo/cjr142.

Bollen AM. Effects of malocclusions and orthodontics on periodontal health: evidence from a systematic review. J Dent Educ 2008;72(8):912-8.

Tang EL, Wei SH. Recording and measuring malocclusion: a review of the literature. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1993;103(4):344-51.

Bellot-Arcís C, Montiel-Company JM, Almerich-Silla JM, Paredes-Gallardo V, Gandía-Franco JL. The use of occlusal indices in high-impact literature. Community Dent Health 2012;29(1):45-8.

Shaw WC, Richmond S, O’Brien KD. The use of occlusal indices: a European perspective. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1995;107(1):1-10.

Summers CJ. The occlusal index: a system for identifying and scoring occlusal disorders. Am J Orthod 1971;59(6):552-67.

Cons NC, Jenny J, Kohout FJ. DAI: The dental aesthetic index. Iowa City: University of Iowa; 1986.

Evans R, Shaw WC. Preliminary evaluation of an illustrated scale for rating dental attractiveness. Eur J Orthod 1987;9(4):314-8.

Brook FH, Shaw WC. The development of an index of orthodontic treatment priority. Eur J Orthod 1989;11(3):309-20.

Daniels C, Richmond S. The development of the index of complexity, outcome and need (ICON). J Orthod 2000;27(2):149-62. doi: 10.1093/ortho/27.2.149.

Boronat-Catalá M, Bellot-Arcís C, Montiel-Company JM, Catalá-Pizarro M, Almerich-Silla JM. Orthodontic treatment need of 9, 12 and 15 year-old children according to the Index of Orthodontic Treatment Need and the Dental Aesthetic Index. J Orthod 2016;43(2):130-6. doi: 10.1080/14653125.2016.1155815.

Chestnutt IG, Burden DJ, Steele JG, Pitts NB, Nuttall NM, Morris AJ. The orthodontic condition of children in the United Kingdom, 2003. Br Dent J 2006;200(11):609-12. doi: 10.1038/sj.bdj.4813640.

Souames M, Bassigny F, Zenati N, Riordan PJ, Boy-Lefevre ML. Orthodontic treatment need in French schoolchildren: an epidemiological study using the Index of Orthodontic Treatment Need. Eur J Orthod 2006;28(6):605-9. doi: 10.1093/ejo/cjl045.

Manzanera D, Montiel-Company JM, Almerich-Silla JM, Gandía JL. Orthodontic treatment need in Spanish schoolchildren: an epidemiological study using the Index of Orthodontic Treatment Need. Eur J Orthod 2009;31(2):180-3. doi: 10.1093/ejo/cjn089.

Cooper S, Mandall NA, DiBiase D, Shaw WC. The reliability of the Index of Orthodontic Treatment Need over time. J Orthod 2000;27(1):47-53. doi: 10.1093/ortho/27.1.47.

Beglin FM, Firestone AR, Vig KW, Beck FM, Kuthy RA, Wade D. A comparison of the reliability and validity of 3 occlusal indexes of orthodontic treatment need. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2001;120(3):240-6. doi: 10.1067/mod.2001.116401.

Hamdan AM. The relationship between patient, parent and clinician perceived need and normative orthodontic treatment need. Eur J Orthod 2004;26(3):265-71.

Nobile CG, Pavia M, Fortunato L, Angelillo IF. Prevalence and factors related to malocclusion and orthodontic treatment need in children and adolescents in Italy. Eur J Public Health 2007;17(6):637-41. doi: 10.1093/eurpub/ckm016.

Tausche E, Luck O, Harzer W. Prevalence of malocclusions in the early mixed dentition and orthodontic treatment need. Eur J Orthod 2004;26(3):237-44.

Josefsson E, Bjerklin K, Lindsten R. Malocclusion frequency in Swedish and immigrant adolescents – influence of origin on orthodontic treatment need. Eur J Orthod 2007;29(1):79-87. doi: 10.1093/ejo/cjl054.

Rolland SL, Treasure E, Burden DJ, Fuller E, Vernazza CR. The orthodontic condition of children in England, Wales and Northern Ireland 2013. Br Dent J 2016;221(7):415-9. doi: 10.1038/sj.bdj.2016.734.

Grzywacz I. The value of the aesthetic component of the Index of Orthodontic Treatment Need in the assessment of subjective orthodontic treatment need. Eur J Orthod 2003;25(1):57-63.

Kozanecka A, Sarul M, Kawala B, Antoszewska-Smith J. Objectification of orthodontic treatment needs: does the classification of malocclusions or a history of orthodontic treatment matter? Adv Clin Exp Med 2016;25(6):1303-12. doi: 10.17219/acem/62828.

Niedziejko D, Pniok MP, Michna W. Wskaźnik ortodontycznych potrzeb leczniczych IOTN w grupie dzieci szkolnych w Małopolsce i porównanie do IOTN w innych państwach. Forum Ortod 2013;9:173-81.

Liu Z, McGrath C, Hägg U. The impact of malocclusion/orthodontic treatment need on the quality of life. A systematic review. Angle Orthod 2009;79(3):585-91. doi: 10.2319/042108-224.1.

World Health Organization (WHO) Oral Health Surveys – Basic Methods. 4th ed. Geneva: World Health Organization; 1997.

Burden DJ, Pine CM, Burnside G. Modified IOTN: an orthodontic treatment need index for use in oral health surveys. Community Dent Oral Epidemiol 2001;29(3):220-5.

Landis JR, Koch GG. The measurement of observer agreement for categorical data. Biometrics 1977;33(1):159-74.

Laganà G, Masucci C, Fabi F, Bollero P, Cozza P. Prevalence of malocclusions, oral habits and orthodontic treatment need in a 7- to 15-year-old schoolchildren population in Tirana. Prog Orthod 2013;14:12. doi: 10.1186/2196-1042-14-12.

Almerich-Silla JM, Montiel-Company JM, Bellot-Arcís C, Puertes-Fernández N. Cross-sectional study of malocclusion in Spanish children. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2014;19(1):e15-9. doi: 10.4317/medoral.19096.

Mandall NA, Wright J, Conboy F, Kay E, Harvey L, O’Brien KD. Index of orthodontic treatment need as a predictor of orthodontic treatment uptake. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2005;128(6):703-7. doi: 10.1016/j.ajodo.2004.10.011.

Burden DJ. Need for orthodontic treatment in Northern Ireland. Community Dent Oral Epidemiol 1995;23(1):62-3. doi: 10.1111/j.1600-0528.1995.tb00200.x.

Ngom PI, Diagne F, Dieye F, Diop-Ba K, Thiam F. Orthodontic treatment need and demand in Senegalese school children aged 12–13 years. An appraisal using IOTN and ICON. Angle Orthod 2007;77(2):323-30. doi: 10.2319/0003-3219(2007)077[0323:OTNADI]2.0.CO;2.

Kerosuo H, Kerosuo E, Niemi M, Simola H. The need for treatment and satisfaction with dental appearance among young Finnish adults with and without a history of orthodontic treatment. J Orofac Orthop 2000;61(5):330-40.

Fields HW, Vann WF, Vig KW. Reliability of soft tissue profile analysis in children. Angle Orthod 1982;52(2):159-65. 10.1043/0003-3219(1982)052<0159:ROSTPA>2.0.CO;2.

Flores-Mir C, Major PW, Salazar FR. Self-perceived orthodontic treatment need evaluated through 3 scales in a university population. J Orthod 2004;31(4):329-34. doi: 10.1179/146531204225020644.

Dias PF, Gleiser R. Orthodontic concerns of Brazilian children and their parents compared to the normative treatment need. J Oral Sci 2010;52(1):101-7. doi: 10.2334/josnusd.52.101.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.450

Copyright (c) 2018 Liliana Szyszka-Sommerfeld, Monika Machoy, Jadwiga Buczkowska-Radlińska, Krzysztof Woźniak

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/