HISTORIA MEDYCYNY, CHIRURGII I UROLOGII WE WROCŁAWIU (BRESLAU)

Tadeusz Zajączkowski

Abstrakt


Opisano rozwój medycyny we Wrocławiu od XIV w. oraz przedstawiono sylwetki lekarzy działających w tym mieście, przede wszystkim Ślązaków. Celem pracy było również opisanie rozwoju szpitalnictwa, szkolenia medycyny i powstania urologii we Wrocławiu oraz ukazanie życiorysów znanych chirurgów zajmujących się zwłaszcza leczeniem chorób układu moczowo‑płciowego. Opisano także początki szkolenia medyczno‑chirurgicznego we Wrocławiu oraz powstanie samodzielnej akademickiej urologii w tym mieście. Przedstawiono pierwszego urologa wrocławskiego prof. Floriana Nowackiego oraz ukazano jego rolę w powstaniu samodzielnego Oddziału i Kliniki Urologicznej po II wojnie światowej. W pracy wykorzystano materiały i dokumentację z bibliotek i archiwów zarówno polskich, jak i niemieckich.


Słowa kluczowe


historia medycyny; historia urologii; Wrocław

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Brief history of Wrocław. http://www.wroclaw.co/history (17th June 2013).

Kozuschek W.: Geschichte der Medizinischen und Pharmazeutischen Fakultäten der Universität Breslau sowie der Medizinischen Akademie Wrocław in den Jahren 1702–2002. Wyd. Uniw. Wroc., Wrocław 2002.

Kozuschek W.: Selected disciplines and the contribution of Wrocław’s medicine to the development of medical sciences in historical aspects. Akad. Med. we Wrocławiu, Wrocław 2000.

Zajaczkowski T.: Medical training and beginning of the urology in Breslau (Wrocław). Urol Rev. 2011, 12, 6, 74–79.

Lisowski W.: Doctors in the service of Polish Kings and Queens. “Scalpel”. Military Medical Chamber in Warsaw. 2006, 2–3.

Lisowski W.: Thomas von Breslau – Ein Arzt schlesischen Fürsten. Skalpel. 2006, 3.

Jan Stanko. http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Stanko (17th June 2013).

John of Głogów. http://en.wikipedia.org/wiki/John_of_Głogów (17th June 2013).

Nikolaus Kopernikus. http://de.wikipedia.org/wiki/Nikolaus_Kopernikus (17th June 2013).

Dietrich H.G., Hausmann H., Konert J.: Georg Bartisch (1535–1606) – Kurfürstich sachsischer Schnitt und Wundarzt in der Zeit der Renaissance. In: Die Geschichte der Urologie in Dresden. Eds: Schultheiss & Moll Springer, Heidelberg 2009.

Pies E.: Ich bin der Doktor Eisenbarth. Sprockhövel, J.F. Lemanns. Med Buchhandlung. Berlin Gießen Halle, Hamburg 1995.

Wojewódzki Szpital im. Józefa Babińskiego we Wrocławiu. http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojewódzki_Szpital_im._Józefa_Babińskiego_we_Wrocławiu (17th June 2013).

University of Wrocław, http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Wrocław (17th June 2013).

Zajączkowski T.: Johannes Anton Freiherr von Mikulicz Radecki (1850–1905). Sein Beitrag zur Urologieentwicklung. Urologe. 2010, 49, 280–285.

Zajączkowski T.: Johann Anton von Mikulicz Radecki (1850–1905) – a pioneer of gastroscopy and modern surgery: his credit to urology”. World J Urol. 2008, 26, 75–86.

Breslau. Weimarer Republik, Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg. http://de.wikipedia.org/wiki/Breslau (17th June 2013).

Bombing of Dresden in World War II. http://en.wikipedia.org/wiki/Bombing_of_Dresden_in_World_War_II (17th June 2013).

Hatzinger M., Badawi J.K.: Georg Kelling (1866–1945). The man who introduced modern laparoscopy into medicine. Hist Urol Europ. 2005, 12, 163–170.

Cygan W.K., Skalski J.: Poland in the defence of freedom 1939–1945. Barwa i Broń, Warszawa 2005.

Zajaczkowski T.: Education in medicine and surgery in Breslau – Development of urology in Breslau/Wrocław. Hist Urol Europ. 2014, 21, 138–173.

The New Encyclopaedia Britannica, 15th Edition, vol. 25 and 28. Encyclopaedia Britannica Inc., Chicago, London, New York, Paris, Seoul, Sydney, Taipei, Tokyo 2003.

Archiv of Medical Academy in Wrocław. Hand written and printed biographies and documents. 2011–2012.

Zdrojowy R.: Katedra i Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej. In: Chirurgia dolnośląska i opolska 1945–2009. Eds: W. Witkiewicz, B. Łazarkiewicz, W. Kozuschek. Wyd. Uniw. Wroc., Wrocław 2009, 147–153.

Lorenz J., Kaczmarek A.: History of urology in Lower Silesia. In: 50 years of the Polish Urological Association. Ed. A. Borkowski. Vol. I–II. Remedy, Warszawa 2003, 489–502. 25. Dobrzęcki W.: Prof. Dr. Florian Nowacki. Urol Pol. 1958, 12, 1–2, 5–11.

Stolarczyk J.: Prof. Dr. wszechnauk lekarskich Florian Nowacki (1902–1957). Urol Pol. 1992, 45, 53–54.

Borkowski A.: 50 years of the Polish Urological Association. Vol. I–II. Remedy, Warszawa 2003.

Pinkas E.: Dr. med. Władysław Dobrzęcki (1914–1983). Urol Pol. 1984, 37, 3, 238–241.

Zajączkowski T.: Dr. med. Władysław Dobrzęcki (1914–1983) – urologist and patriot. Prz Urol. 2012, 3, 73, 67–70.

Stolarczyk J.: Prof. Dr. med. Tadeusz Lorenz (1906–1986). Urol Pol. 1992, 45, 1, 54–56.

Zdrojowy R.: Personal reports (2012).

Skarbek M.: Medyczne przygody profesora Lorenza (Interview). Prz Urol. 2010, 11, 3, 23–28.

Władze Uczelni: Prorektor ds. Klinicznych. Prof. dr hab. Romuald Zdrojowy (życiorys). www.am.wroc.pl (17th June 2013).
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.43

Copyright (c) 2016 Tadeusz Zajączkowski

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/