Objawy ze strony narządu wzroku w guzie móżdżku. Doniesienie wstępne

Lidia Puchalska‑Niedbał, Urszula Kulik, Dariusz Jeżewski, Paweł Kawalec, Wojciech Lubiński, Ireneusz Kojder

Abstrakt


Wstęp: Celem pracy była analiza objawów ze strony narządu wzroku współistniejących z chorobą zasadniczą (guzy móżdżku).

Materiał i metody: Badaniem objęto 14 chorych w wieku 21–55 lat z guzem móżdżku operowanych w Klinice Neurochirurgii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Pacjentów badano okulistycznie przed zabiegiem i w 5. dobie po zabiegu. Badania obejmowały ocenę przedniego odcinka i dna oka, akomodacji, widzenia obuocznego testami w wolnej przestrzeni i na synoptoforze oraz badanie wzrokowej przestrzennej lokalizacji ręcznej.

Wyniki: Przed operacją stwierdzono: dwojenie (3 osoby), objawy początkowej tarczy zastoinowej (4 osoby), oczopląs (2 osoby), brak zbieżności (5 osób), słabą zbieżność (3 osoby), zez ukryty (5 osób) oraz zez jawny (3 osoby). Po operacji w 5. dobie stwierdzono: oczopląs (1 osoba), brak zbieżności (5 osób) i słabą zbieżność (3 osoby). Wzrokowa lokalizacja ręczna była różna w zależności od umiejscowienia guza móżdżku; przeważała lokalizacja skrzyżowana lub nieskrzyżowana.

Wnioski: 1. Dynamika naturalnego i chirurgicznego uszkodzenia struktur tylnej jamy czaszkowej może być monitorowana oceną stanu narządu wzroku. 2. Zaleca się badanie przestrzennej lokalizacji wzrokowej jako wykładnika zaburzeń sensomotorycznych, które mogą występować u chorych z guzami móżdżku.

Słowa kluczowe


guz móżdżku; dwojenie; zez; wzrokowa lokalizacja przestrzenna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Puchalska‑Niedbał L.: Akomodacja – obecny stan wiedzy. Okulistyka. 2013, 16 (1), 25–27.

Jadanowski K., Budrewicz S., Koziorowska‑Gawron E.: Zaburzenia gałkoruchowe w chorobach ośrodkowego układu nerwowego. Pol Przegl Neurol. 2010, 6 (4), 202–211.

Sander T., Sprenger A., Neumann G., Machner B., Gottschalk S., Rambold H. et al.: Vergence deficits in patients with cerebellar Lesions. Brain. 2009, 132, 103–115.

Baranowska‑George T.: Lokalizacja wzrokowa jako wyraz funkcji układu nerwowego wzrokowego ośrodka. Klin Oczna. 1980, 82, 265–268.

Baranowska‑George T., Kojder I., Kowerska D., Kopacka W.: Dominacja półkuli mózgu a wzrokowa lokalizacja przestrzenna ręczna. Klin Oczna. 1990, 92, 134–136.

Baranowska‑George T., Kojder I.: Wzrokowa lokalizacja przestrzenna po przebytych samoistnych krwiakach śródmózgowia. Klin Oczna. 1987, 89, 46–49.

Schmahmann J.D., Weilburg J.B., Sherman J.C.: The neuropsychiatry of the cerebellum – insights from the clinic. Cerebellum. 2007, 6 (3), 254–267.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.422

Copyright (c) 2018 Lidia Puchalska‑Niedbał, Urszula Kulik, Dariusz Jeżewski, Paweł Kawalec, Wojciech Lubiński, Ireneusz Kojder

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/