Martwicze zapalenie tkanek miękkich krocza imitujące ropień okołoodbytowy – opis przypadku

Andrzej Żyluk, Wojciech Jagielski, Zbigniew Szlosser

Abstrakt


ABSTRAKT

Opisano przypadek martwiczego zapalenia tkanek miękkich okołoodbytowych imitującego ropień okołoodbytowy, którego rozległość i przebieg kliniczny mogły odpowiadać łagodnej formie zgorzeli Fourniera. U nieobciążonej dodatkowymi chorobami 65-letniej pacjentki choroba rozwinęła się w ciągu 5 dni, powodując martwicę okołoodbytowych tkanek miękkich i uogólnione zakażenie. Miejscowy wygląd zmian przypominał ropień umiejscowiony po obu stronach odbytu. Leczenie operacyjne przez rozległe nacięcie zmienionej zapalnie okolicy, ewakuację tkanek martwiczych i antybiotykoterapię było skuteczne, ale musiało być powtarzane, a zamknięcie ubytku skóry na pośladku w okolicy odbytu wymagało plastyki płatowej.


Słowa kluczowe


ropień okołoodbytowy; martwicze zapalenie powięzi; zgorzel Fourniera

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Żyluk A. Zakażenia chirurgiczne. In: Żyluk A, editor. Zarys chirurgii. Podręcznik dla studentów i lekarzy w trakcie specjalizacji. Warszawa: Medipage; 2016.

Cheng NC, Su YM, Kuo YS, Tai HC, Tang YB. Factors affecting the mortality of necrotizing fasciitis involving the upper extremities. Surg Today 2008;38:1108-13.

Rosen DR, Brown ME, Cologne KG, Ault GT, Strumwasser AM. Long-term follow-up of Fournier’s Gangrene in a tertiary care center. J Surg Res 2016;206(1):175-81. doi: 10.1016/j.jss.2016.06.091.

Bednarek M, Drożdż W. Rzadki przypadek rozleglej martwicy Fourniera w przebiegu ropnia okołoodbytniczego. Przegl Lek 2008;65:410-12.

Gołąb A, Sprogis J, Kaczmarek A, Sikorski A. Zgorzel Fourniera – obserwacja trzynastu chorych. Urol Pol 2001;54:4.

Hohendorff B, Seyler S, Naik M, Biber F, Franke J. Amputation of the hand due to necrotizing fascitis: a case report. Handchir Mikrochir Plast Chir 2015;47:71-4.

Żyluk A, Piotuch B. Rozległa ropowica paciorkowcowa kończyny górnej po otarciu naskórka ręki, powikłana posocznicą – opis przypadku. Chir Narzadow Ruchu Ortop Pol 2015;80:207-13.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.379

Copyright (c) 2018 Andrzej Żyluk, Wojciech Jagielski, Zbigniew Szlosser

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/