Artykaina plus morfina versus sama artykaina w leczeniu bólu podczas zabiegu endodontycznego z powodu nieodwracalnego zapalenia miazgi – badanie randomizowane, kontrolowane

Joanna Słowik, Tomasz Kaczmarczyk, Jadwiga Stypułkowska, Maria Chomyszyn-Gajewska, Małgorzata Zaleska, Anna Bednarczyk, Marcin Wnuk

Abstrakt


Wstęp: Standardowe znieczulenie miejscowe nie gwarantuje całkowitego ustąpienia bólu podczas zabiegu endodontycznego usuwania miazgi w stanie nieodwracalnego zapalenia.

Celem pracy było sprawdzenie, czy miejscowe znieczulenie za pomocą morfiny w dawce 1 mg dodanej do standardowego znieczulenia za pomocą artykainy w porównaniu z samą artykainą zmniejszy odczuwanie bólu w czasie 48 godz. po zabiegu endodontycznym.

Materiały i metody: W podwójnie ślepej próbie klinicznej uczestniczyły 32 osoby, które miały nieodwracalne zapalenie miazgi pierwszego zęba trzonowego szczęki. Uczestnicy badania byli zrandomizowani do dwóch grup: grupy badawczej, która otrzymywała artykainę i morfinę (n = 9), oraz grupy kontrolnej, która otrzymywała tylko artykainę (n = 23). Nasilenie bólu badano za pomocą numerycznej skali oceny bólu oraz skali wzrokowo-analogowej przed zabiegiem oraz 1, 2, 6, 12, 24 i 48 godz. po zabiegu.


Wyniki: Nie stwierdzono istotnych różnic nasilenia bólu między dwoma grupami w obu skalach oceny bólu we wszystkich kolejnych punktach oceny aż do 48 godz. po zabiegu. Stwierdzono jedynie nieistotne statystycznie mniejsze odczuwanie bólu po 12 godz. u chorych leczonych morfiną i artykainą (p = 0,08). Badanie było finansowane z grantu Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ) i miało zgodę Komisji Bioetycznej UJ nr: 2008/K/ZDS/000518.

Wnioski: Dodanie morfiny do artykainy w celu mniejszego odczuwania bólu podczas endodontycznego usuwania miazgi w stanie nieodwracalnego zapalenia nie ma wpływu na odczuwanie bólu, choć większą skuteczność tego znieczulenia obserwowano wcześniej podczas zabiegów chirurgicznych w jamie ustnej. Wskazane są dalsze badania oceniające skuteczność opioidów w miejscowym znieczuleniu podczas zabiegów endodontycznych.

 


Słowa kluczowe


zapalenie miazgi; zabiegi endodontyczne; artykaina; morfina; ból

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia


Elsharrawy EA, Elbaghdady YM. A double-blind comparison of a supplemental interligamentary injection of fentanyl and mepivacaine with 1:200,000 epinephrine for irreversible pulpitis. J Pain Symptom Manage 2007;33(2):203-7.

Srinivasan N, Kavitha M, Loganathan CS, Padmini G. Comparison of anesthetic efficacy of 4% articaine and 2% lidocaine for maxillary buccal infiltration in patients with irreversible pulpitis. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2009;107(1):133-6.

Meechan JG. Supplementary routes to local anaesthesia. Int Endod J 2002;35(11):885-96.

Hargreaves KM, Keiser K. Local anesthetic failure in endodontics: mechanism and management. Endod Topics 2002;1(1):26-39.

Kaczmarzyk T, Stypulkowska J. Assessment of the effectiveness of peripheral administration of morphine with local articaine anaesthesia for surgery in inflamed oral and maxillofacial tissues. Pain 2005;115(3):348-54.

Jaber L, Swaim WD, Dionne RA. Immunohistochemical localization of mu-opioid receptors in human dental pulp. J Endod 2003;29(2):108-10.

Stein C. The control of pain in peripheral tissue by opioids. N Engl J Med 2005;332(125):1685-90.

Bartho L, Stein C, Herz A. Involvement of capsaicin-sensitive neurons in hyperalgesia and enhanced opioid antinociception in inflammation. Naunyn Schwiedenbergs Arch Pharmakol 2009;342(60):666-70.

Narhi M. The neurophysiology of the teeth. Dent Clin North Am 1990;34(3):439-48.

Joris JL, Dubner R, Hargreaves KM. Opioid analgesia at peripheral site: a target for opioids released during stress and inflammation? Anesth Analg 1987;66(12):1277-81.

Oeltjenbruns J, Schäfer M. Peripheral opioid analgesia: clinical applications. Curr Pain Headache Rep 2005;9(1):36-44.

Raj N, Sehgal A, Hall JE, Sharma A, Murrin KR, Groves ND. Comparison of the analgesic efficacy and plasma concentrations of high-dose intra-articular and intramuscular morphine for knee arthroscopy. Eur J Anaesthesiol 2004;21(12):932-7.

Senthilkumaran S, Tate R, Read JR, Sutherland AG. Intra-articular morphine and bupivacaine for post-operative analgesia in anterior cruciate ligament reconstruction: a prospective randomised controlled trial. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2010;18(6):731-5.

Ziegler CM, Wiechnik J, Muhling J. Analgesic effects of intra-articular morphine in patients with temporomandibular joint disorders: a prospective, double-blind, placebo-controlled clinical trial. J Oral Maxillofac Surg 2010;68(3):622-7.

Bigby J, Reader A, Nusstein J, Beck M. Anesthetic efficacy of lidocaine/meperidine for inferior alveolar nerve blocks in patients with irreversible pulpitis. J Endod 2007;33(1):7-10.

Likar R, Koppert W, Blatnig H, Chiari F, Sittl R, Stein C, et al. Efficacy of peripheral morphine analgesia in inflamed, non-inflamed and perineural tissue of dental surgery patients. J Pain Symptom Manage 2001;21(4):330-7.

Uhle RA, Reader AI, Nist R, Weaver J, Beck M, Meyers WJ. Peripheral opioid analgesia in teeth with asymptomatic inflamed pulps. Anesth Prog 1997;44(3):90-5.

Shantiaee Y, Mahjour F, Dianat O. Efficacy comparison of periapical infiltrarion injection of dexamethsone, morphine and placebo for postoperative endodontic pain. Int Dent J 2012;62(2):74-8.

Likar R, Sittl R, Gragger K, Pipam W, Blatnig H, Breschan C, et al. Peripheral morphine analgesia in dental surgery. Pain 1998;76(1):145-50.

Schafer M, Imai Y, Uhl GR, Stein C. Inflammation enhances peripheral mu-opioid receptor-mediated analgesia, but not mu-opioid receptor transcription in dorsal root ganglia. Eur J Pharmacol 1995;279(2-3):165-9.

Shaqura MA, Zollner C, Mousa SA, Stein C, Schafer M.

Characterization of mu opioid receptor binding and G protein coupling in rat hypothalamus, spinal cord, and primary afferent neurons during inflammatory pain. J Pharmacol Exp Ther 2004;308(2):712-8.

Zollner C, Shaqura MA, Bopaiah CP, Mousa S, Stein C, Schafer M. Painful inflammation-induced increase in mu-opioid receptor binding and G-protein coupling in primary afferent neurons. Mol Pharmacol 2003;64(2):202-10.

List T, Tegelberg A, Haraldson T, Isacsson G. Intra-articular morphine as analgesic in temporomandibular joint arthralgia/osteoarthritis. Pain 2001;94(3):275-82.

Antonijevic I, Mousa SA, Schäfer M, Stein C. Perineurial defect and peripheral opioid analgesia in inflammation. J Neurosci 1995;15(1Pt1):165-72.

Harris MH. The use of local anesthesia in the presence of inflammation. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1964;18:16-23.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.338

Copyright (c) 2017 Joanna Słowik, Tomasz Kaczmarczyk, Jadwiga Stypułkowska, Maria Chomyszyn-Gajewska, Małgorzata Zaleska, Anna Bednarczyk, Marcin Wnuk

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/