Objawy choroby tkanki łącznej u chorej ze szpiczakiem plazmocytowym – opis przypadku

Małgorzata Rutecka, Marek Brzosko

Abstrakt


Wstęp: Szpiczak plazmocytowy jest chorobą nowotworową układu limfatycznego, która charakteryzuje się proliferacją i gromadzeniem monoklonalnych plazmocytów wytwarzających zwykle monoklonalną immunoglobulinę. Występuje najczęściej u ludzi starszych. Pierwsze objawy są nieswoiste, należą do nich m.in. bóle kostne oraz osłabienie związane z niedokrwistością. W zaawansowanym klinicznie szpiczaku objawy wynikają na ogół ze współwystępowania zmian osteolitycznych, a także złamań patologicznych. Szpiczak może przypominać obraz wielu innych chorób, w tym także chorób reumatycznych.


Opis przypadku: Przedstawiono przypadek chorej, która zgłaszała objawy choroby tkanki łącznej w przebiegu szpiczaka plazmocytowego.

Wnioski: Objawy układowej choroby tkanki łącznej mogą wyprzedzać lub maskować objawy choroby nowotworowej. W przypadkach niecharakterystycznego przebiegu zawsze należy poszerzyć diagnostykę w kierunku procesu rozrostowego.


Słowa kluczowe


gammapatia monoklonalna; reumatoidalne zapalenie stawów; objaw Raynauda

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Gajewski P, editor. Interna Szczeklika. Podręcznik chorób wewnętrznych 2014. Kraków: Medycyna Praktyczna; 2014. p. 1713-9.

Zalecenia Polskiej Grupy Szpiczakowej dotyczące rozpoznawania i leczenia szpiczaka plazmocytowego oraz innych dyskrazji plazmocytowych na rok 2013. Acta Haematol Pol 2015;44:159-211.

Morais S, du Preez H, Akhtar MR, Cross S, Isenberg DA. Musculoske­letal compilations of haematological disease. Rheumatology (Oxford) 2016;55(6):968-81. doi: 10.1093/rheumatology/kev360.

Eslick R, Talaulikar D. Multiple myeloma: from diagnosis to treatment. Aust Fam Physician 2013;42(10):648-8.

Zamagni E, Cavo M. The role of imaging techniques in the management of multiple myeloma. Br J Haematol 2012;159(5):499-513. doi: 10.1111/bjh.12007.

Świerkot J, Lewandowicz-Uszyńska A, Bogunia-Kubik K. Zespoły paranowotworowe a choroby reumatyczne. Postępy Hig Med Dośw 2014;68: 944-54.

Olas J, Bucka J. Objawy stawowe u pacjentów ze szpiczakiem mnogim. Prz Reumatol 2011;38:1-2.

Kwiatkowska B, Przygodzka M, Filipowicz-Sosnowska A. Objawy reumatyczne w chorobach nowotworowych. J Oncol 2006;56:693-9.

Dąbrowska-Zimoń A, Brzosko M. Reumatologiczne zespoły paranowotworowe – przegląd literatury. Ann Acad Med Stetin 2006;52 Suppl. 2:17-22.

Molloy CB, Peck RA, Bonny SJ, Jowitt SN, Denton J, Freemont AJ, et al. An unusual presentation of multiple myeloma: a case report. J Med Case Rep 2007;1:84. doi: 10.1186/1752-1947-1-84.

DeCross AJ, Sahasrabudhe DM. Paraneoplastic Raynaud’s phenomenon. Am J Med 1992;92(5):571-2.
DOI: http://dx.doi.org/10.21164/pomjlifesci.327

Copyright (c) 2017 Małgorzata Rutecka, Marek Brzosko

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/