Rzadko spotykane znaleziska u pacjenta z urazem wielonarządowym wymagającym pilnej laparotomii. Opis przypadku

Andrzej Żyluk, Zbigniew Szlosser

Abstrakt


Urazy wielonarządowe są częste w dobie powszechniej motoryzacji, a obrażenia brzucha występują u ok. 30–40% takich przypadków. Krwawienie do jamy otrzewnowej z pękniętych narządów wewnętrznych: śledziony, wątroby i krezki jelita cienkiego stanowi potencjalne zagrożenie życia i – w większości przypadków – wymaga pilnej interwencji chirurgicznej.

W pracy przedstawiono przypadek pacjenta z urazem wielonarządowym, u którego w trakcie laparotomii z powodu krwawienia wewnątrzbrzusznego, poza uszkodzeniami struktur będących źródłem krwawienia (rozerwanie krezki iprzedziurawienie jelita cienkiego), stwierdzono inne, rzadko spotykane patologie – zdrowy uchyłek Meckela i stłuczenie krezeczki wyrostka robaczkowego.

Omówiono zasady diagnostyki i leczenia typowych obrażeń w obrębie jamy brzusznej, a także postępowania w przypadku rzadkich i nietypowych patologii stwierdzonych w czasie operacji.


Słowa kluczowe


uraz wielonarządowy; krwawienie wewnątrzbrzuszne; uchyłek Meckela; wyrostek robaczkowy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Żyluk A. Obrażenia wielonarządowe. In: Żyluk A, editor. Zarys chirurgii. Podręcznik dla studentów i lekarzy w trakcie specjalizacji. Warszawa: Medipage; 2016. p. 420-8.

Schein M. Niedrożność jelita cienkiego. In: Schein M, Rogers PN, Assalia A, editors. Zdrowy rozsądek w chirurgii ostrego brzucha. Warszawa: Medmedia; 2013. p. 193-208.

Górecki W. Nagłe schorzenia brzuszne u niemowląt i dzieci. Uchyłek Meckela. In: Schein M, Rogers PN, Assalia A, editors. Zdrowy rozsądek w chirurgii ostrego brzucha. Warszawa: Medmedia; 2013. p. 334.

Ruscher KA, Fisher JN, Hughes CD, Neff S, Lerer TJ, Hight DW, et al. National trends in the surgical management of Meckel’s diverticulum. J Pediatr Surg 2011;46:893-6.

Hall JF, Stein SL. Unexpected intra-operative findings. Surg Clin North Am 2013;93:45-59.

Dunlop MG. Jelito i wyrostek robaczkowy. Uchyłek Meckela. In: Garden OJ, Bradbury AW, Forsythe JL, Parks RW, editors. Chirurgia. Podręcznik dla studentów. Wrocław: Elsevier, Urban & Partner; 2009. p. 341.

Go SJ, Sul YH, Ye JB, Kim JS. Appendiceal transection associated with seat belt restraint. Ann Surg Treat Res 2016;91(2):93-5.
DOI: http://dx.doi.org/10.21164/pomjlifesci.257

Copyright (c) 2017 Andrzej Żyluk, Zbigniew Szlosser

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/