Wpływ ćwiczeń mięśni dna miednicy z udziałem i bez udziału mięśni synergistycznych na jakość życia kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem moczu

Magdalena Ptak

Abstrakt


Wstęp: Wysiłkowe nietrzymanie moczu (WNM) jest dolegliwością dotyczącą wielu kobiet w różnych okresach życia. Szacuje się, iż prawie 60% z nich w wieku perimenopauzalnym doświadczy wpływu WNM na jakość życia (QOL). Według International Continence Society leczenie rozpoczyna się od metod zachowawczych, do których zalicza się gimnastykę mięśni dna miednicy (MDM).Celem pracy było porównanie QOL pacjentek z WNM I stopnia po zastosowaniu gimnastyki MDM z mięśniem synergistycznym oraz gimnastyki wyłącznie MDM, którą przeprowadzono w okresie 3 miesięcy. Dodatkowo oceniono wpływ wskaźnika masy ciała (BMI), wskaźnika dystrybucji tkanki tłuszczowej w organizmie (WHR), liczby porodów oraz statusu menopauzalnego na efektywność leczenia.

Materiały i metody: Do badania zakwalifikowano 140 kobiet będących w okresie okołomenopauzalnym, ze zdiagnozowanym WNM I stopnia. W obu grupach wiek pacjentek wynosił średnio 51–53 lata, a BMI wahało się w granicach 27,4 kg/m2, natomiast WHR wynosił 0,88 i 0,81. Zastosowano kwestionariusz ICIQ LUTS qol badający QOL przed i po leczeniu zachowawczym. Dodatkowo zalecono estrogeny dopochwowe (estriol) przez cały okres leczenia. Do obliczeń statystycznych użyto pakiet Satistica v. 12.0 PL firmy StatSoft, USA.

Wyniki: Analiza wyników pochodzących z kwestionariusza ICIQ LUTS qol wykazała, iż jakość życia pacjentek poprawiła się w większości badanych obszarów. Istotna zmiana nie pojawiła się w relacjach międzyludzkich. Dowiedziono, iż w badanych grupach gimnastka MDM z mięśniem synergistycznym oraz gimnastyka wyizolowanych MDM jest skuteczna. Wykazano wpływ takich czynników jak WHR, liczba porodów czy status menopauzalny na skuteczność przeprowadzonego leczenia.

Wnioski: Gimnastyka MDM i mięśnia synergistycznego oraz wyizolowanych MDM wpłynęły na poprawę QOL pacjentek z WNM I stopnia. Tylko status menopauzalny, WHR oraz liczba porodów wpłynęły na wynik leczenia zachowawczego.

 

Zwięzła wersja rozprawy doktorskiej przyjętej przez Radę Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Promotor: dr hab. n. med., prof. PUM Agnieszka Brodowska. Oryginał obejmuje: 132 strony, 15 tabel, 11 rycin i 213 pozycji piśmiennictwa.


Słowa kluczowe


wysiłkowe nietrzymanie moczu; perimenopauza; fizjoterapia; mięśnie dna miednicy; ICIQ LUTS qol; jakość życia.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Abrams P, Andersson KE, Birder L, Brubaker L, Cardozo L, Chapple C, et al. 4th International Consultation on Incontinence Recommendations of the International Scientific Committee: Evaluation and Treatment of Urinary Incontinence, Pelvic Organ Prolapse and Fecal Incontinence. 2009. http://www.ics.org/publications/ici_4/files-book/recommendation.pdf (7.01.2016).

Haylen BT, Ridder D, Freeman RM, Steven E, Swift SE, Berghmans B, et al. International Urogynecological Association; International Continence Society. An International Urogynecological Association (IUGA)/International Continence Society (ICS) Joint Report on the Terminology for Female Pelvic Floor Dysfunction. Neurourol Urodyn 2010;29:4-20.

Brodowska A. Ginekologia od teorii do praktyki. In: Brodowska A, editor. Menopauza. Szczecin: Wydawnictwo Pomorskiego Uniwerytetu Medycznego w Szczecinie; 2014. p. 179-93.

Resnick NM. Urinary incontinence. Lancet 1995;6:94-9.

DeLancey JOL. Structural support of the urethra as it relates to stress urinary incontinence: the hammock hypothesis. Am J Obstet Gynecol 1994;170:1713-23.

Petros PE, Ulmsten U. An integral theory of female urinary incontnece. Acta Obstet Gynecol Scand 1990;153(69):1-79.

Bump RC. Discussion: Epidemiology of urinary incontinence. Urology 1997;50:15-6.

Bø K, Lilleas F, Talseth T, Hedland H. Dynamic MRI of the pelvic floor muscles in an upright sitting position. Neurourol Urodyn 2001;20(2):167-74.

Thompson JA, O’Sullivan PB. Levator plate movement during voluntary pelvic floor muscle contraction in subjects with incontinence and prolapse: a cross-sectional study and review. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2003;14(2):84-8.

Sapsford R. Rehabilitation of pelvic floor muscles utilizing trunk stabilization. Manual Therapy 2004;9:3-12.

Pereira LC, Botelho S, Marques J, Amorim CF, Lanza AH, Palma P, et al. Are transversus abdominis/oblique internal and pelvic floor muscles coactivated during pregnancy and postpartum? Neurourol Urodyn 2013;32(5):416-9.

Ciećwież S, Nawrocka-Rutkowska J, Ciećwież M, Brodowska A, Starczewski A, Kotlęga D, et al. Porównanie skuteczności operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu metodami slingowymi oraz sposobem Burcha z wykorzystaniem kwestionariusza Gaudenza. Perinatol Neonatol Ginekol 2011;4(4):185-91.

Fitz FF, Costa TF, Yamamoto DM, Resende APM, Stüpp L, Sartori MGF, et al. Impact of pelvic floor muscle training on the quality of life in women with urinary incontinence. Rev Assoc Med Bras 2012;58(2):155-9.

Rett MT, Simőes JA, Herrmann V, Gurgel MSC, Morais SS. Qualidade de vida em mulheres após tratamento da incontinência urinária de esforço com fisioterapia. Rev Bras Ginecol Obstet 2007;29:134-40.

Hirakawa T, Suzuki S, Kato K, Gotoh M, Yoshikawa Y. Randomized controlled trial of pelvic floor muscle training with or without biofeedback for urinary incontinence. Int Urogynecol J 2013;24(8):1347-54. doi: 10.1007/s00192-012-2012-8.

Capellini MV, Riccetto CL, Dambros M, Tamanini JT, Herrmann V, Muller V. Pelvic floor exercises with biofeedback for stress urinary incontinence. Int Braz J Urol 2006;32(4):462-9.

Nascimento-Correia G, Santos-Pereira V, Tahara N, Driusso P. Effects of pelvic floor muscle training on quality of life of a group of women with urinary incontinence: randomized controlled trial. Actas Urol Esp 2012;36(4):216-21.

Kanter G, Rogers RG, Pauls RN, Kammerer-Doak D, Thakar R. A strong pelvic floor is associated with higher rates of sexual activity in women with pelvic floor disorders. Int Urogynecol J 2015;26(7): 991-6.

Balmforth JR, Mantle J, Bidmead J, Cardozo L. A prospective observational trial of pelvic floor muscle training for female stress urinary incontinence. BJU Int 2006;98(4):811-7.

Wan X, Wang C, Xu D, Guan X, Sun T, Wang K. Disease stigma and its mediating effect on the relationship between symptom severity and quality of life among community-dwelling women with stress urinary incontinence: a study from a Chinese city. J Clin Nurs 2014;23(15-16):2170-9.

Farzinmehr A, Moezy A, Koohpayehzadeh J, Kashanian M. A comparative study of whole body vibration training and pelvic floor muscle training on women’s stress urinary incontinence: three-month follow-up. J Family Reprod Health 2015;9(4):147-54.

Nygaard CC, Betschart C, Hafez AA, Lewkis E, Chasiotis I, Doumouchtsis SK. Impact of menopausal status on the outcome of pelvic floor physiotherapy in women with urinary incontinence. Int Urogynecol J 2013;24:2071-6.

Kamel DM, Thabet AA, Tantawy SA, Radwan MM.

Abdominal versus pelvic floor muscles exercises in mild stress urinary incontinence in obese Egyptian women. Indian J Physiotherapy Occupational Therapy 2012;6(2):36-40.
DOI: http://dx.doi.org/10.21164/pomjlifesci.252

Copyright (c) 2017 Magdalena Ptak

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/