Wydawca

Wydawca

Pomorski Uniwersytet Medyczny W Szczecinie
ul. Rybacka 1
70-204 Szczecin
Polska

Pomorski Uniwersytet Medyczny W Szczecinie

Organizacje finansujące

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Redakcja nie pobiera opłat za opublikowanie artykułu.

Wydawca