Redakcja

Recenzenci

dr n. med. Joanna Bartosińska, Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Polska

dr hab. n. med. prof. PUM Irena Baranowska-Bosiacka, Katedra i Zakład Biochemii i Chemii Medycznej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Polska

dr hab. n. med. Ilona Bednarek, Wydział Farmaceutyczny, Zakład Biotechnologii i Inżynierii Genetycznej, Śląski Uniwersytet Medyczny, Polska

prof. dr hab. n. med. Przemysław Bieńkowski, Zakład Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego, Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Polska

prof. dr hab. n. med. Andrzej Bohatyrewicz, Kliniki Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu, Pomorski Uniwersytet Medyczny – SPSK nr 1, Polska

prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko, Klinika Reumatologii, Chorób Wewnętrznych i Geriatrii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Polska

dr hab. n. med. prof. US Marek Bulsa, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Polska

prof. dr hab. n. med. Dariusz Chlubek, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Katedra Biochemii i Chemii Medycznej, Polska

prof. dr hab. n. med. Leszek Domański, Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Polska

prof. dr hab. Franciszek Główka, Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyki, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Polska

prof. dr hab. n. med. Mirosława Grałek, emerytowany kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, Polska

dr hab. n. med. prof. nadzw. PUM Katarzyna Grocholewicz, Katedry i Zakładu Stomatologii Ogólnej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Polska

prof. dr Andreas Heinz, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Charité Universitätsmedizin Berlin, Niemcy

prof. dr hab. n. med. Adam Klimowicz, Katedra Chorób Skórnych i Wenerycznych, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Polska

prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kojder, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej, Polska

prof. dr hab. n. med. Marcin Kozakiewicz, Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów, Polska

prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski, Zakład Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Polska

dr Karolina Lutkiewicz, Toronto Relational Psychotherapy, Complete Balance Health Centre, Toronto

prof. dr hab. n. med Bogdan Miśkowiak, Katedra Ortopedii i Biologii Układu Wzrokowego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Polska

dr hab. inż. Joanna Podlasińska, Katedra Ekologii,Ochrony i Kształtowania Środowiska Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Polska

dr hab. prof. US Andrzej Potemkowski, Zakład Psychologii Klinicznej i Psychoprofilaktyki Instytutu Psychologii Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Polska

dr hab. n. med. Lidia Puchalska-Niedbał, Katedra i Klinika Okulistyki, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Polska

dr hab. n.med. Mariusz Pryliński, Zakład technologii Dentystycznych, Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego Poznaniu, Polska

prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak, Klinika Okulistyki Ogólnej Katedry Okulistyki UM w Lublinie, Polska

dr hab. n. med. Jerzy Reymond, Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego, Polska

dr n. med. Grzegorz Sielski, Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi, Polska

dr hab. n. med. prof. PUM Jerzy Sieńko, Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

dr n. med. Jan Skupień, Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska

prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska, Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka Katedry Biochemii i Chemii Medycznej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Polska

dr hab. prof. US Katarzyna Sygit, Zakład Promocji Zdrowia, Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia, Uniwersytet Szczeciński, Polska

prof. dr hab. n. med. Marek Synder, Klinika Ortopedii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

dr k. f. Hanna Tchórzewska-Korba, Zakład Rehabilitacji Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Polska

prof. dr hab. n. med. Tomasz Tomaszewski, Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Polska