Pomeranian Journal of Life Sciences


Pomeranian Journal of Life Sciences jest kontynuacją czasopisma Annales Academiae Medicae Stetinensis – Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.

Czasopismo Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie wydawane jest nieprzerwanie od 1951 roku.

Zaproszenie do współpracy kierujemy szczególnie do wieloletnich pracowników naukowych, a także do tych, którzy rozpoczynają swoją karierę uniwersytecką. Czasopismo w swojej nazwie zawiera element lokalny, jednak redakcja Pomeranian Journal of Life Sciences otwarta jest na prace autorów z innych ośrodków badawczych, także zagranicznych.

Pomeranian Journal of Life Sciences wydawane jest w postaci elektronicznej i papierowej. Niniejsza platforma umożliwia dostęp do czasopisma, dlatego zachęcamy czytelników do korzystania z elektronicznej formy periodyku.

Ogłoszenia

 

Index Copernicus za 2018 rok

 
IC za 2018 rok wynosi 112.86  
Opublikowane: 2019-10-14
 
Więcej ogłoszeń...

Wol. 65, Nr 3 (2019): Pomeranian Journal of Life Sciences

Spis treści

Artykuły

Izabela Gutowska, Patrycja Marszałek, Irena Baranowska-Bosiacka, Agnieszka Łukomska, Marta Goschorska, Katarzyna Janda
Paweł Rynio, Miłosław Cnotliwy, Arkadiusz Kazimierczak, Anna Rakocz, Teresa Dembińska, Monika Tyszkiewicz-Bandur, Piotr Gutowski
Stanisław Czeszak, Anna Moskwa-Ziętek, Zbigniew Ziętek
Kamila Puchałowicz, Krzysztof Safranow, Monika Rać, Dariusz Chlubek, Violetta Dziedziejko
Kamila Puchałowicz, Krzysztof Safranow, Monika Rać, Dariusz Chlubek, Violetta Dziedziejko
Katarzyna Dołęgowska
Mateusz Sikora, Magda Przesławska, Rafał Becht
Kamila Krasodomska, Wojciech Lubiński, Marta Masztalewicz, Lech Cyryłowski
Hanna Piwowarska-Bilska, Aleksandra Supińska, Jacek Iwanowski, Adriana Tyczyńska, Bożena Birkenfeld
Andrzej Żyluk, Wojciech Jagielski
Katarzyna Barczak, Mirona Palczewska-Komsa, Aleksandra Wilk, Barbara Wiszniewska, Anna Jurczak, Paulina Zabielska, Jadwiga Buczkowska-Radlińska
Andrzej Żyluk, Wojciech Jagielski, Agnieszka Mazur-Grzesiuk
Joanna Błażejewska, Dorota Branecka-Woźniak, Marta Stanisz, Przemysław Ciepiela, Anna Jurczak, Jolanta Wesołowska, Rafał Kurzawa
Grzegorz Wójcik, Izabela Kaczmarek, Krzysztof Zdziarski, Konrad Jakubowski
Iwona Radlińska, Beata Karakiewicz, Marcin Kolwitz, Ewa Kemicer-Chmielewska, Kinga Flaga-Gieruszyńska1
Jacek Kotuła
Anna Dolipska, Aleksandra Góra, Karolina Janion, Elżbieta Szczepańska
Aleksandra Słojewska, Izabela Gutowska