Pomeranian Journal of Life Sciences


Pomeranian Journal of Life Sciences jest kontynuacją czasopisma Annales Academiae Medicae Stetinensis – Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.

Czasopismo Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie wydawane jest nieprzerwanie od 1951 roku.

Zaproszenie do współpracy kierujemy szczególnie do wieloletnich pracowników naukowych, a także do tych, którzy rozpoczynają swoją karierę uniwersytecką. Czasopismo w swojej nazwie zawiera element lokalny, jednak redakcja Pomeranian Journal of Life Sciences otwarta jest na prace autorów z innych ośrodków badawczych, także zagranicznych.

Pomeranian Journal of Life Sciences wydawane jest w postaci elektronicznej i papierowej. Niniejsza platforma umożliwia dostęp do czasopisma, dlatego zachęcamy czytelników do korzystania z elektronicznej formy periodyku.

Ogłoszenia

 

Czasopismo na liście ministerialnej

 

Ministerialna lista czasopism punktowanych. Pomeranian Journal od Life Sciences - 9 pkt. za rok 2016 i 2017 (poz. 1242). 

http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2016_12/c5c2fcb0c283a9eb3d1081020fd3178c.pdf

Index Copernicus 99,25 (2015 r.)

 
Opublikowane: 2017-07-14
 
Więcej ogłoszeń...

Wol. 63, Nr 2 (2017): Pomeranian Journal of Life Sciences


Okładka