Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Wol. 60, Nr 1 (2014): ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ODMIENNE ŚRODOWISKA EGZYSTENCJI ŻYCIOWEJ JAKO CZYNNIK RÓŻNICUJĄCY FUNKCJE POZNAWCZE I CZYNNOŚCI DNIA CODZIENNEGO W GRUPIE OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA Abstrakt   PDF
Magdalena Gębska, Katarzyna Weber-Nowakowska, Alina Wojciechowska, Marta Zawarska, Natalia Czajka, Aleksandra Szafarz, Ewelina Żyżniewska-Banaszak
 
Wol. 62, Nr 3 (2016): POMERANIAN JOURNAL OF LIFE SCIENCES Odtworzenie czynności rąk po nieodwracalnym uszkodzeniu nerwu promieniowego Abstrakt   PDF
Zbigniew Deskur, Anna Deskur
 
Wol. 62, Nr 1 (2016): POMERANIAN JOURNAL OF LIFE SCIENCES Ograniczenia funkcjonalne związane z dolegliwościami bólowymi odcinka lędźwiowo -krzyżowego kręgosłupa wśród kobiet ciężarnych Abstrakt   PDF
Magdalena Brylewska-Pinda, Ewa Kemicer-Chmielewska, Joanna Pierzak-Sominka, Hanna Mosiejczuk
 
Wol. 62, Nr 1 (2016): POMERANIAN JOURNAL OF LIFE SCIENCES Ograniczenia funkcjonalne związane z dolegliwościami bólowymi odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa wśród kobiet ciężarnych Abstrakt
Magdalena Brylewska -Pinda, Ewa Kemicer-Chmielewska, Joanna Pierzak-Sominka, Hanna Mosiejczuk
 
Wol. 62, Nr 4 (2016): POMERANIAN JOURNAL OF LIFE SCIENCES Olbrzymia torbiel śledziony – opis przypadku Abstrakt   PDF
Andrzej Żyluk, Piotr Puchalski
 
Wol. 63, Nr 2 (2017): Pomeranian Journal of Life Sciences Oparzenia wieku dziecięcego w regionie Pomorza Zachodniego w latach 80. XX wieku i obecnie Abstrakt   PDF
Beata Brodzińska
 
Wol. 64, Nr 2 (2018): Pomeranian Journal of Life Sciences Opieka zdrowotna w Polsce w latach 1989–2000 Abstrakt   PDF
Jacek Kotuła, Andrzej Kierzek
 
Wol. 60, Nr 2 (2014): ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS OPINIE POLAKÓW O WSPÓŁPŁACENIU ZA LECZENIE SZPITALNE ORAZ O DOPŁATACH DO ŚWIADCZEŃ PONADSTANDARDOWYCH Abstrakt   PDF
Ewa Kemicer-Chmielewska, Iwona Rotter, Artur Kotwas, Beata Karakiewicz
 
Wol. 64, Nr 4 (2018): Pomeranian Journal of Life Sciences Opinie położnych na temat planowanego porodu odbywanego w warunkach pozaszpitalnych* Abstrakt   PDF
Dorota Fryc, Anna Bielicka, Dorota Ćwiek, Katarzyna Szymoniak, Agata Daszkiewicz
 
Wol. 63, Nr 3 (2017): Pomeranian Journal of Life Sciences Opóźnione następstwa neurologiczne w zatruciu tlenkiem węgla – opis przypadku i aktualny stan wiedzy Abstrakt   PDF (English)
Dariusz Kotlęga, Barbara Peda, Monika Gołąb-Janowska, Przemysław Nowacki
 
Wol. 64, Nr 1 (2018): Pomeranian Journal of Life Sciences Organiczne zaburzenia urojeniowe u pacjentki po przeszczepie nerki – opis przypadku Abstrakt   PDF
Agata Bąba-Kubiś, Justyna Pełka-Wysiecka, Paweł Liśkiewicz, Michał Wroński, Jerzy Samochowiec
 
Wol. 64, Nr 3 (2018): Pomeranian Journal of Life Sciences Ortodontyczna potrzeba leczenia w grupie 6–12-letnich dzieci w Szczecinie Abstrakt   PDF (English)
Liliana Szyszka-Sommerfeld, Monika Machoy, Jadwiga Buczkowska-Radlińska, Krzysztof Woźniak
 
Wol. 61, Nr 2 (2015): POMERANIAN JOURNAL OF LIFE SCIENCES OSTRE ZAPALENIE TRZUSTKI PO ENDOSKOPOWEJ EWAKUACJI KAMIENIA ŻÓŁCIOWEGO PRZEBIEGAJĄCE Z OBJAWAMI PRZEDZIURAWIENIA DWUNASTNICY – OPIS PRZYPADKU Abstrakt   PDF
Andrzej Żyluk, Wojciech Jagielski
 
Wol. 64, Nr 3 (2018): Pomeranian Journal of Life Sciences Oznaczenie fentanylu i remifentanylu we krwi metodą chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas LC-MS/MS Abstrakt   PDF
Tomasz Janus, Barbara Potocka-Banaś, Ewa Jasionowicz, Krzysztof Borowiak, Izabela Polewczak
 
Wol. 64, Nr 1 (2018): Pomeranian Journal of Life Sciences Patogeneza zapaleń naczyń związanych z przeciwciałami przeciwko cytoplazmie neutrofilów Abstrakt   PDF
Łukasz Moos, Przemysław J. Kotyla
 
Wol. 63, Nr 4 (2017): Pomeranian Journal of Life Sciences Percepcja relacji rodzinnych a depresyjność młodzieży z rodzin o różnym typie Abstrakt   PDF
Ewa Radoń, Agnieszka Samochowiec
 
Wol. 64, Nr 4 (2018): Pomeranian Journal of Life Sciences Perforacja żołądka jako powikłanie endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej – opis przypadku Abstrakt   PDF
Andrzej Modrzejewski, Marcin Śledź, Mirosław Parafiniuk, Bartosz Paśnik, Tomasz Nowak
 
Wol. 63, Nr 3 (2017): Pomeranian Journal of Life Sciences Piększydła propagowane w polskich herbarzach wydanych w XVI wieku Abstrakt   PDF
Lilianna Wdowiak
 
Wol. 64, Nr 1 (2018): Pomeranian Journal of Life Sciences Pierwotne i wtórne zapalenia naczyń układu nerwowego Abstrakt   PDF
Paweł Wańkowicz, Przemysław Nowacki, Marek Brzosko
 
Wol. 60, Nr 1 (2014): ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS PLEJOTROPOWE DZIAŁANIE INHIBITORÓW 3-HYDROKSY‑3-METYLO-GLUTARYLO-KOENZYMU A (STATYN). POTENCJAŁ LECZNICZY W UKŁADOWYCH CHOROBACH TKANKI ŁĄCZNEJ Abstrakt   PDF
Przemysław J. Kotyla
 
Wol. 62, Nr 3 (2016): POMERANIAN JOURNAL OF LIFE SCIENCES Początek ochrony życia dziecka poczętego – analiza przedmiotu ochrony przestępstw aborcyjnych Abstrakt   PDF
Paweł Rafałowicz
 
Wol. 64, Nr 1 (2018): Pomeranian Journal of Life Sciences Poczucie humoru oraz pozytywna orientacja na siebie i świat w kontekście osobowościowych różnic indywidualnych Abstrakt   PDF
Anna Starkowska, Daria Suchecka, Joanna Kotowska, Monika Mak
 
Wol. 62, Nr 4 (2016): POMERANIAN JOURNAL OF LIFE SCIENCES Poglądy i oczekiwania kobiet wobec badań ginekologicznych Abstrakt   PDF
Katarzyna Szymoniak, Witold Malinowski, Dorota Ćwiek, Dorota Fryc, Małgorzata Zimny
 
Wol. 61, Nr 2 (2015): POMERANIAN JOURNAL OF LIFE SCIENCES POKRZYWA ZWYCZAJNA (URTICA DIOICA L.) – CHARAKTERYSTYKA BOTANICZNA, BIOCHEMICZNA I WŁAŚCIWOŚCI PROZDROWOTNE Abstrakt   PDF   PDF
Karolina Jakubczyk, Katarzyna Janda, Sylwia Szkyrpan, Izabela Gutowska, Jolanta Wolska
 
Wol. 64, Nr 2 (2018): Pomeranian Journal of Life Sciences Polimorfizm genu oksydoreduktazy cytochromu P450 a farmakokinetyka pantoprazolu u zdrowych ochotników Abstrakt   PDF (English)
Mateusz Kurzawski, Barbara Gawrońska-Szklarz, Urszula Adamiak-Giera, Elżbieta Wyska, Marek Droździk, Sylwia Szeląg-Pieniek
 
151 - 175 z 384 elementów << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>