Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Wol. 61, Nr 3 (2015): POMERANIAN JOURNAL OF LIFE SCIENCES Medycyna i polityka w życiorysach Kazimierza Noiszewskiego, Józefa Piłsudskiego, Bolesława Wieniawy‑Długoszowskiego oraz Felicjana Sławoja Składkowskiego Abstrakt   PDF
Agnieszka Polak, Robert Rejdak, Damian Czepita, Marek Rękas, Andrzej Wróbel
 
Wol. 62, Nr 2 (2016): POMERANIAN JOURNAL OF LIFE SCIENCES Metaboliczne czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca a pomiary antropometryczne u pacjentów z niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby stosujących indywidualny plan żywieniowy Abstrakt   PDF (English)
Małgorzata Kaczorowska, Karina Ryterska, Piotr Ossowski, Dominika Maciejewska, Anna Sabinicz, Dominika Jamioł-Milc, Joanna Raszeja-Wyszomirska, Ewa Stachowska
 
Wol. 61, Nr 1 (2015): POMERANIAN JOURNAL OF LIFE SCIENCES METODY REMINERALIZACJI WCZESNYCH ZMIAN PRÓCHNICOWYCH – PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA Abstrakt   PDF
Paweł Berczyński, Anna Gmerek, Jadwiga Buczkowska-Radlińska
 
Wol. 63, Nr 3 (2017): Pomeranian Journal of Life Sciences Mięsak jasnokomórkowy tkanek miękkich podudzia Abstrakt   PDF
Mateusz Owsiak, Anna Walecka
 
Wol. 61, Nr 3 (2015): POMERANIAN JOURNAL OF LIFE SCIENCES Miokinezyterapia jako forma rehabilitacji w ortopedii szczękowej Abstrakt
Magdalena Gębska, Alina Wojciechowska, Katarzyna Weber‑Nowakowska, Anna Mikołajczyk, Ewelina Żyżniewska-Banaszak
 
Wol. 61, Nr 3 (2015): POMERANIAN JOURNAL OF LIFE SCIENCES Miokinezyterapia jako forma rehabilitacji w ortopedii szczękowej Abstrakt   PDF
Magdalena Gębska, Alina Wojciechowska, Katarzyna Weber‑Nowakowska, Anna Mikołajczyk, Ewelina Żyżniewska‑Banaszak
 
Wol. 60, Nr 2 (2014): ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS MOLEKULARNY MECHANIZM DZIAŁANIA RESTRYKCJI KALORYCZNYCH Abstrakt   PDF
Alicja Gawęcka, Ewa Stachowska
 
Wol. 61, Nr 1 (2015): POMERANIAN JOURNAL OF LIFE SCIENCES NADWRAŻLIWOŚĆ POKARMOWA W POPULACJI DZIECI SZKOLNYCH W OPOLU Abstrakt   PDF
Romana Pawlińska-Chmara, Iwona Teul
 
Wol. 63, Nr 3 (2017): Pomeranian Journal of Life Sciences Nanomaterials in dental specialities – an evolving perspective? Review article. Part 1 Abstrakt   PDF (English)
Bartosz Dalewski, Ewa Sobolewska, Bogumiła Frączak
 
Wol. 64, Nr 1 (2018): Pomeranian Journal of Life Sciences Nanomateriały w stomatologii – potencjalne możliwości, zastosowanie, ograniczenia i niebezpieczeństwa. Przegląd piśmiennictwa. Część II Abstrakt   PDF   PDF (English)
Bartosz Dalewski, Ewa Sobolewska, Bogumiła Frączak
 
Wol. 63, Nr 2 (2017): Pomeranian Journal of Life Sciences Nasilenie osobowościowych przejawów schizotypii wśród osób zdrowych a wartościowanie siebie i świata w kontekście zdrowia psychicznego. Próba walidacji skróconej skali schizotypii Oxford–Liverpool Inventory of Feelings and Experiences w warunkach polskich Abstrakt   PDF
Anna Starkowska, Katarzyna Adamowicz, Tytus Kaleta, Monika Mak
 
Wol. 64, Nr 4 (2018): Pomeranian Journal of Life Sciences Neurobiologiczne aspekty duchowości Abstrakt   PDF
Wiesław Dyk
 
Wol. 61, Nr 4 (2015): POMERANIAN JOURNAL OF LIFE SCIENCES Nieleczone zniekształcenia narządu ruchu w przebiegu chorób systemowych – analiza przypadku Abstrakt   PDF
Jacek Lorkowski, Oliwia Grzegorowska, Ireneusz Kotela
 
Wol. 64, Nr 2 (2018): Pomeranian Journal of Life Sciences Nosicielstwo GBS w aspekcie antybiotykoterapii okołoporodowej w latach 2007–2011 Abstrakt   PDF (English)
Sławomir Szymański, Katarzyna Szczerba, Violetta Konstanty-Kurkiewicz, Witold Malinowski, Olimpia Sipak-Szmigiel
 
Wol. 64, Nr 4 (2018): Pomeranian Journal of Life Sciences Obciążenie opiekunów nieformalnych a sprawność funkcjonalna i umysłowa pacjentów objętych opieką domową Abstrakt   PDF
Alina Deluga, Agnieszka Bartoszek, Barbara Ślusarska, Katarzyna Kocka, Grzegorz Nowicki, Katarzyna Piasecka, Hanna Kachaniuk
 
Wol. 61, Nr 1 (2015): POMERANIAN JOURNAL OF LIFE SCIENCES OBIECUJĄCE REZULTATY UŻYCIA IMMUNOSUPRESJI OPARTEJ NA CYKLOFOSFAMIDZIE W LECZENIU PLAMICY MAŁOPŁYTKOWEJ ZAKRZEPOWEJ Abstrakt   PDF (English)
Renata Guzicka-Kazimierczak, Arkadiusz Kazimierczak, Jeremy Clark
 
Wol. 63, Nr 4 (2017): Pomeranian Journal of Life Sciences Objawy choroby tkanki łącznej u chorej ze szpiczakiem plazmocytowym – opis przypadku Abstrakt   PDF
Małgorzata Rutecka, Marek Brzosko
 
Wol. 61, Nr 4 (2015): POMERANIAN JOURNAL OF LIFE SCIENCES Objawy ze strony narządu wzroku w guzie móżdżku. Doniesienie wstępne Abstrakt   PDF
Lidia Puchalska‑Niedbał, Urszula Kulik, Dariusz Jeżewski, Paweł Kawalec, Wojciech Lubiński, Ireneusz Kojder
 
Wol. 64, Nr 3 (2018): Pomeranian Journal of Life Sciences Ocena aktywności antyoksydacyjnej ananasa jadalnego (Ananas comosus) Abstrakt   PDF
Joanna Zielonka-Brzezicka, Anna Nowak, Adam Klimowicz, Wiktoria Duchnik, Daria Wira, Daria Wysocka, Karolina Grzesiak, Ewelina Rędzikowska, Laura Synowiec, Barbara Ptak, Joanna Bilska
 
Wol. 61, Nr 2 (2015): POMERANIAN JOURNAL OF LIFE SCIENCES OCENA DOSTĘPNOŚCI USŁUG OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ Abstrakt   PDF
Marta Bażydło, Beata Karakiewicz
 
Wol. 60, Nr 1 (2014): ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS OCENA DYMORFIZMU PŁCIOWEGO WSKAŹNIKA DŁUGOŚCI PALCÓW (2D:4D) Abstrakt   PDF
Maciej Mularczyk, Angelika Ziętek-Czeszak, Zbigniew Ziętek
 
Wol. 63, Nr 4 (2017): Pomeranian Journal of Life Sciences Ocena jakości życia pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową w chwili ustalenia rozpoznania i po leczeniu imatinibem Abstrakt   PDF
Aleksandra Anna Łanocha, Barbara Zdziarska, Arkadiusz Kazimierczak
 
Wol. 61, Nr 2 (2015): POMERANIAN JOURNAL OF LIFE SCIENCES OCENA NAWYKÓW ŻYWIENIOWYCH STUDENTÓW POLSKICH PIERWSZEGO ROKU MEDYCYNY Abstrakt   PDF
Aleksandra Gawlikowska-Sroka, Edyta Dzięciołowska-Baran, Jacek Szczurowski
 
Wol. 63, Nr 1 (2017): Pomeranian Journal of Life Sciences Ocena poziomu jakości życia chorych na hemofilię Abstrakt   PDF
Joanna Owsianowska
 
Wol. 61, Nr 4 (2015): POMERANIAN JOURNAL OF LIFE SCIENCES Ocena poziomu lęku u kobiet ciężarnych w kontekście wpływu uwarunkowań biologicznych, medycznych oraz środowiskowo-społecznych* Abstrakt   PDF
Dorota Branecka­‍-Woźniak
 
101 - 125 z 362 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>