Autor - szczegóły

Kaleta, Tytus, Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje”, ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin, Polska

  • Wol. 63, Nr 2 (2017): Pomeranian Journal of Life Sciences - Artykuły
    Nasilenie osobowościowych przejawów schizotypii wśród osób zdrowych a wartościowanie siebie i świata w kontekście zdrowia psychicznego. Próba walidacji skróconej skali schizotypii Oxford–Liverpool Inventory of Feelings and Experiences w warunkach polskich
    Abstrakt  PDF