Autor - szczegóły

Dąbrowski, Szymon, Doktorant Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Polska