Autor - szczegóły

Mak, Monika, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Samodzielna Pracownia Psychologii Klinicznej, ul. Broniewskiego 26, 71-460 Szczecin, Polska

  • Wol. 63, Nr 2 (2017): Pomeranian Journal of Life Sciences - Artykuły
    Nasilenie osobowościowych przejawów schizotypii wśród osób zdrowych a wartościowanie siebie i świata w kontekście zdrowia psychicznego. Próba walidacji skróconej skali schizotypii Oxford–Liverpool Inventory of Feelings and Experiences w warunkach polskich
    Abstrakt  PDF