Autor - szczegóły

Babiak-Choroszczak, Lidia, Klinika Chirurgii Dziecięcej i Onkologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Polska