Autor - szczegóły

Gawrych, Elżbieta, Katedra i Klinika Chirurgii Dziecięcej i Onkologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie ul. Unii Lubelskiej 1, 71 -252 Szczecin, Polska