Autor - szczegóły

Ziętek-Czeszak, Angelika, Studium Doktoranckie Wydziału Lekarskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Polska