Wol. 61, Nr 4 (2015)

POMERANIAN JOURNAL OF LIFE SCIENCES

Spis treści

Artykuły

Justyna Rajewska, Elżbieta Gawrych
PDF
Andrzej Pozowski, Mateusz Kowal, Andrzej Kierzek, Jadwiga Kuciel -Lewandowska, Marek Tradecki, Małgorzata Paprocka -Borowicz
PDF
Hanna Mosiejczuk, Karolina Bąk, Aleksandra Szylińska, Magdalena Ptak, Anna Mikołajczyk, Agnieszka Lubińska, Agnieszka Turoń, Żaneta Ciosek, Iwona Rotter
PDF
Jacek Lorkowski, Oliwia Grzegorowska, Ireneusz Kotela
PDF
Dariusz Kotlęga, Jędrzej Stolarczyk, Aleksandra Karpowicz, Joanna Jarowicz, Anna Bajer‑Czajkowska, Przemysław Nowacki
PDF
Mariusz Listewnik, Arkadiusz Kazimierczak, Krzysztof Mokrzycki
PDF
Lidia Puchalska‑Niedbał, Urszula Kulik, Dariusz Jeżewski, Paweł Kawalec, Wojciech Lubiński, Ireneusz Kojder
PDF
Andrzej Żyluk, Bernard Piotuch
PDF
Halina Ey­‍-Chmielewska, Bogumiła Frączak, Małgorzata Chruściel­‍-Nogalska, Ewa Sobolewska, Mieczysław Sulikowski
PDF
Elżbieta Andrysiak­‍-Mamos, Ewa Żochowska, Agnieszka Kaźmierczyk­‍-Puchalska, Leszek Sagan, Elżbieta Sowińska­‍-Przepiera, Małgorzata Zając­‍-Marczewska, Ireneusz Kojder, Anhelli Syrenicz
PDF
Roman Paduch, Maria Klatka, Janusz Klatka
PDF
Katarzyna Janda, Magdalena Kasprzak, Jolanta Wolska
PDF
Katarzyna Janda, Jolanta Wolska
PDF
Dorota Branecka­‍-Woźniak
PDF
Iwona Rotter, Artur Kotwas, Ewa Kemicer­‍-Chmielewska, Aleksandra Watral
PDF
Maria Korzonek, Małgorzata Zembik
PDF
Żaneta Ciosek, Daria Rusnarczyk, Aleksandra Szylińska, Karolina Kot, Hanna Mosiejczuk, Iwona Rotter
PDF
Iwona Radlińska, Marcin Kolwitz
PDF