Informacje dla autorów

Na podstawie Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych z 23 grudnia 2015 roku za opublikowanie artykułu recenzowanego w Annales Academiae Medicae Stetinensis przyznaje się 9 punktów na ministerialnej liście czasopism (lista B).

http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2016_12/c5c2fcb0c283a9eb3d1081020fd3178c.pdf

Czasopismo zostało także poddane ewaluacji przez Index Copernicus: ICV 2015: 99.25 

http://journals.indexcopernicus.com/Pomeranian+Journal+of+Life+Sciences,p2661,3.html

Zachęcamy autorów do składania prac drogą elektroniczną – po zalogowaniu się na stronie czasopisma oraz tradycyjnie w siedzibie wydawnictwa przy ul. Rybackiej 1 w Szczecinie.

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi dla autorów umieszczonymi na stronie internetowej czasopisma i na uczelnianej stronie wydawnictwa.