ZAKRZEPOWA PLAMICA MAŁOPŁYTKOWA U CHOREJ NA TOCZEŃ RUMIENIOWATY UKŁADOWY – POWIKŁANIE UKŁADOWEJ CHOROBY TKANKI ŁĄCZNEJ CZY ZESPÓŁ NAKŁADANIA?

Dominika Grzegowska, Anna Masiak, Zenobia Czuszyńska, Marcin Ziętkiewicz, Wojciech Homenda, Michalina Pejska, Zbigniew Zdrojewski

Abstrakt


Zakrzepowa plamica małopłytkowa (TTP) i toczeń rumieniowaty układowy (SLE) to dwie odrębne jednostki chorobowe, których objawy kliniczne mogą być podobne. Współistnienie tych chorób jest bardzo rzadkie. Przedstawiono przypadek 29-letniej chorej, u której jednocześnie rozpoznano TTP i SLE. Celem pracy było zwrócenie uwagi na trudności diagnostyczne, jakie może sprawić współwystępowanie obu schorzeń.

Słowa kluczowe


zakrzepowa plamica małopłytkowa; toczeń rumieniowaty układowy; metaloproteinaza ADAMTS13; mikroangiopatia zakrzepowa; zespół nakładania; plazmafereza

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Moschcowitz E.: Hyaline thrombosis of the terminal arterioles and capillaries: a hither to undescribed disease. Proc NY Pathol Soc. 1924, 24, 21–24.

Furlan M., Robles R., Lammle B.: Partial purification and characterization of a protease from human plasma cleaving von Willebrand factor to fragments produced by in vivo proteolysis. Blood. 1996, 87 (10), 4223–4234.

Kremer Hovinga J.A., Studt J.D., Alberio L., Lammle B.: Von Willebrand factor cleaving protease (ADAMTS-13) activity determination in the diagnosis of thrombotic microangiopathies: the Swiss experience. Semin Hematol. 2004, 41 (1), 75–82.

Ruggenenti P., Remuzzi G.: The pathophysiology and management of thrombotic thrombocytopenic purpura. Eur J Haematol. 1996, 56 (4), 191–207.

Scully M., Hunt B.J., Benjamin S., Liesner R., Rose P., Peyvandi F. et al.: Guidelines on the diagnosis and management of thrombotic thrombocytopenic purpura and other thrombotic microangiopathies. Br J Haematol. 2012, 158 (3), 323–335.

Petri M., Orbai A.M., Alarcon G.S., Gordon C., Merrill J.T., Fortin P.R. et al.: Derivation and validation of the Systemic Lupus International Collaborating Clinics classification criteria for systemic lupus erythematosus. Arthritis Rheum. 2012, 64 (8), 2677–2686.

Hamasaki K., Mimura T., Kanda H., Kubo K., Setoguchu K., Satoh T. et al.: Systemic lupus erythematosus and thrombotic thrombocytopenic purpura: a case report and literature review. Clin Rheumatol. 2003, 22 (4-5), 355–358.

George P., Das J., Pawar B., Kakkar N.: Thrombotic thrombocytopenic purpura and systemic Lupus erythematosus: Successful management of a rare presentation. Indian J Crit Care Med. 2008, 12 (3), 128–131.

Kwok S.K., Ju J.H., Cho C.S., Kim H.Y., Park S.H.: Thrombotic thrombocytopenic purpura in systemic lupus erythematosus: risk factors and clinical outcome: a single centre study. Lupus. 2009, 18 (1), 16–21.

Ali Taha A.H., Elbadry M.I., Tawfik M.A.: A case report of thrombotic thrombocytopenic purpura associated with systemic lupus erythematosus: overlapping features. Am J Med Case Rep. 2014, 10 (2), 206–213.

Coppo P., Veyradier A.: Thrombotic microangiopathies: towards a pathophysiology-based classification. Cardiovasc Hematol Disord Drug Targets. 2009, 9 (1), 36–50.

Mok C.C., Lau C.S.: Pathogenesis of systemic lupus erythematosus. J Clin Pathol. 2003, 56 (7), 481–490.

Bellone M.: Autoimmune Disease: Pathogenesis. In: Encyclopedia of life sciences. John Wiley & Sons, New York 2010.

Hahn B.H.: Antibodies to DNA. N Engl J Med. 1998, 338 (19), 1359–1368.

Cheung W.Y.: Thrombotic thrombocytopenic purpura and systemic lupus erythematosus – distinct entities or overlapping syndromes? Transfus Apher Sci. 2006, 34 (4), 263–266.

Mannucci P.M., Vanoli M., Forza I., Canciani M.T., Scorza R.: Von Willebrand factor cleaving protease (ADAMTS-13) in 123 patients with connective tissue diseases (systemic lupus erythematosus and systemic sclerosis). Haematologica. 2003, 88 (8), 914–918.

Shah A.A., Higgins J.P., Chakravarty E.F.: Thrombotic microangiopathic hemolytic anemia in a patient with SLE: diagnostic difficulties. Nat Clin Pract Rheumatol. 2007, 3 (6), 357–362.

Al-Homood I.A.: Thrombosis in systemic lupus erythematosus: a review article. ISRN Rheumatol. 2012, Article ID 428269.

Hrycaj P., Cieślak D.: Zajęcie układu krwiotwórczego w przebiegu tocznia rumieniowatego układowego. Reumatologia. 2013, 51 (1), 31–35.

George J.N., Vesely S.K., James J.A.: Overlapping features of thrombotic thrombocytopenic purpura and systemic lupus erythematosus. South Med J. 2007, 100 (5), 512–514.

Scully M., McDonald V., Cavenagh J., Hunt B.J., Longair I., Cohen H. et al.: A phase 2 study of the safety and efficacy of rituximab with plasma exchange in acute acquired thrombotic thrombocytopenic purpura. Blood. 2011, 118 (7), 1746–1753.

Schiviz A., Wuersch K., Piskernik C., Dietrich B., Hoellriegl W., Rottensteiner H. et al.: A new mouse model mimicking thrombotic thrombocytopenic purpura: correction of symptoms by recombinant human ADAMTS13. Blood. 2012, 119 (25), 6128–6135.

Zdrojewski Z.: Nowoczesne metody diagnostyczne i terapeutyczne nefropatii toczniowej. Ann Acad Med Stetin. 2011, 57, 3, 39–48.




DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.73

Copyright (c) 2015 Dominika Grzegowska, Anna Masiak, Zenobia Czuszyńska, Marcin Ziętkiewicz, Wojciech Homenda, Michalina Pejska, Zbigniew Zdrojewski

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/