UŻYTECZNOŚĆ ZMARSZCZEK NA SZYI DLA EFEKTU KOSMETYCZNEGO PRZY OPERACYJNYM UDROŻNIANIU TĘTNICY SZYJNEJ

Arkadiusz Kazimierczak, Anita Rybicka, Paweł Szumiłowicz, Piotr Gutowski, Halina Kupicz, Rabih Samad, Tomasz Zakrzewski, Marcin Śledź

Abstrakt


Wstęp: Metody małoinwazyjne w operacyjnym udrożnieniu tętnic szyjnych są aktualnie preferowane. Postulowane jest mniejsze cięcie zarówno podłużne, jak i poprzeczne oraz mapowanie położenia rozwidlenia tętnicy przy użyciu USG. Nie ma doniesień oceniających końcowy efekt kosmetyczny i preferencje samych pacjentów. Celem pracy była ocena przydatności naturalnych bruzd na skórze jako potencjalnych markerów anatomicznych rozwidlenia tętnicy szyjnej oraz kamuflażu blizny po operacji.

Materiał i metoda: Grupa 50 chorych leczonych operacyjnie z powodu zwężenia tętnicy szyjnej w latach 2013–2014 w Klinice Chirurgii Naczyniowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Oceniana była anatomiczna przydatność położenia zmarszczek w stosunku do rozwidlenia tętnicy szyjnej, preferencje pacjentów w stosunku do skutku kosmetycznego proponowanego dostępu operacyjnego i przydatność USG do mapowania rozwidlenia tętnicy szyjnej.

Wyniki: Tylko 50% chorych deklaruje, że zależy im na efekcie kosmetycznym, mimo to wszyscy wybierają dostęp w linii zmarszczek. Po operacji nie było widać w ogóle blizny u 76% chorych po cięciu w bruździe skórnej. Bruzdy skórne umiejscowione nad rozwidleniem tętnicy szyjnej w 80% znajdują się 4–5 cm od kąta żuchwy. Z cięcia w najczęstszych lokalizacjach bruzd skórnych na poziomach 3, 4, 5, 6 i 7 cm od kąta żuchwy można łatwo technicznie wykonać odpowiednio 55%, 77%, 79%, 45% i 21% zabiegów. Użycie USG przed zabiegiem umożliwia ustalenie optymalnego dostępu w 98% przypadków.

Wnioski: Wybór cięcia poprzecznego przebiegającego w bruzdach na szyi daje dobry efekt kosmetyczny i umożliwia wykonanie udrożnienia tętnicy szyjnej w każdym przypadku, jeśli przed zabiegiem potwierdzi się korzystne położenia jej rozwidlenia.

Słowa kluczowe


zwężenie tętnic szyjnych; chirurgia naczyniowa; mapowanie położenia za pomocą USG

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Liapis C.D., Bell P.R.F., Mikhailidis D., Sivenius J., Nicolaides A., Fernandes J. et al.: ESVS Guidelines. Invasive treatment for carotid stenosis: indications, techniques. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2009, 37, 1–19.

Ascher E., Hingorani A., Marks N., Schutzer R.W., Mutyala M., Nahata S. et al.: Mini skin incision for carotid endarterectomy (CEA): a new and safe alternative to the standard approach. J Vasc Surg. 2005, 42 (6), 1089–1093.

De Troia A., Mosso F., Biasi L., Corona P., Tecchio T., Azzarone M. et al.: Carotid endarterectomy with mini-invasive access in locoregional anaesthesia. Acta Biomed. 2008, 79, 123–127.

Marcucci G., Antonelli R., Gabrielli R., Accrocca F., Giordano A.G., Siani A.: Short longitudinal versus transverse skin incision for carotid endarterectomy: impact on cranial and cervical nerve injuries and esthetic outcome. J Cardiovasc Surg (Torino). 2011, 52 (2), 145–152.

Langer K.: On the anatomy and physiology of the skin. Br J Plast Surg. 1978, 31 (1), 3–8.

Bartolucci R., D’Andrea V., Leo E., De Antoni E.: Cranial and neck nerve injuries following carotid endarterectomy intervention. Review of the literature. Chir Ital. 2001, 53 (1), 73–80.

Jayasooriya G.S., Shalhoub J., Thapar A., Davies A.H.: Patient preference survey in the management of asymptomatic carotid stenosis. J Vasc Surg. 2011, 53 (6), 1466–1472.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.70

Copyright (c) 2015 Arkadiusz Kazimierczak, Anita Rybicka, Paweł Szumiłowicz, Piotr Gutowski, Halina Kupicz, Rabih Samad, Tomasz Zakrzewski, Marcin Śledź

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/