Zachowania żywieniowe dziewcząt i chłopców uczęszczających do wybranych szkół podstawowych

Anna Dolipska, Aleksandra Góra, Karolina Janion, Elżbieta Szczepańska

Abstrakt


Wstęp: Żywienie należy do najważniejszych elementów mających wpływ na zdrowie człowieka. Znaczenie ma zarówno częstość spożywania poszczególnych produktów spożywczych, jak i ich skład jakościowy oraz ilościowy. Nawyki regularnego i racjonalnego żywienia oraz prawidłowo zestawione posiłki zapewniają dobrą kondycję oraz zdrowie, zaś niewłaściwe żywienie w czasie dzieciństwa jest wczesnym czynnikiem ryzyka nadwagi i otyłości. Celem pracy była ocena zachowań żywieniowych dziewcząt i chłopców uczęszczających do szkół podstawowych oraz stwierdzenie, czy istnieją zależności pomiędzy zachowaniami żywieniowymi uczniów i ich płcią.
Materiały i metody: Badanie przeprowadzono wiosną 2017 r. Wzięło w nim udział 1138 uczniów uczęszczających do szkół podstawowych. Do oceny posłużył autorski kwestionariusz ankiety. Wyniki analizowano przy pomocy programów MS Excel 2010 i Statistica 12,0.
Wyniki: Spożywanie zalecanej ilości posiłków zadeklarowało 67,36% dziewcząt i 55,4% chłopców. Codzienne spożywanie śniadania zaznaczyło 72,2% dziewcząt oraz 73,27% chłopców. Kilkukrotne spożycie owoców i warzyw w ciągu dnia wykazało odpowiednio 60,38% i 43,11% dziewcząt oraz 50,44% i 32,39% chłopców. Zalecaną częstość spożycia mleka i jogurtów naturalnych zadeklarowało odpowiednio 20,07% i 10,12% dziewcząt oraz 20% i 11,5% chłopców. Eliminację z diety słonych przekąsek i słodyczy deklarowało odpowiednio 2,97% i 2,27% dziewcząt oraz 3,19% i 2,12% chłopców. Wykluczenie słodzonych napojów gazowanych zaznaczyło 11,17% dziewcząt i 6,55% chłopców. Wykluczenie z diety produktów typu fast food oraz instant zadeklarowało odpowiednio 7,16% i 45,03% dziewcząt oraz 6,02% i 43,19% chłopców.
Wnioski: W zachowaniach żywieniowych dziewcząt i chłopców twierdzono występowanie nielicznych nieprawidłowości, przy czym korzystniejsze zachowania zaobserwowano u dziewcząt. Stwierdzono występowanie istotnych statystycznie zależności pomiędzy większością zachowań żywieniowych uczniów i ich płcią. Wyniki badań wskazują na potrzebę prowadzenia edukacji żywieniowej wśród uczniów uczęszczających do szkół podstawowych, zróżnicowanej dla chłopców i dziewcząt.

Słowa kluczowe


dietary patterns; pupils; primary schools

Pełny tekst:

PDF (English)


DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.615

Copyright (c) 2019 Anna Dolipska, Aleksandra Góra, Karolina Janion, Elżbieta Szczepańska

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/