Martwica i rozległe przedziurawienie jelita krętego w przebiegu chłoniaka złośliwego: opis przypadku

Andrzej Żyluk, Wojciech Jagielski, Agnieszka Mazur-Grzesiuk

Abstrakt


Martwica i przedziurawienie jelita cienkiego z przyczyn innych niż naczyniowe należą do rzadkości. Opisywano pojedyncze przypadki przedziurawień u pacjentów z nowotworami złośliwymi krwi i układu chłonnego. W pracy przedstawiono przypadek martwicy i rozpadu fragmentu jelita krętego, który wystąpił u chorej z rozpoznanym chłoniakiem rozlanym z dużych komórek B (DLBCL) przed rozpoczęciem leczenia. Przy przyjęciu pacjentka miała typowe objawy rozlanego zapalenia otrzewnej. Śródoperacyjnie stwierdzono obecność treści kałowej w jamie otrzewnowej i martwicę jelita końcowego z ubytkiem ściany, na długości ok. 10 cm. Zmieniony odcinek jelita resekowano, kikut dalszy zamknięto, a bliższy wyłoniono jako ileostomię końcową. Po operacji nie było powikłań i w 10. dobie chorą przekazano na oddział hematologii w celu leczenia chłoniaka.

Słowa kluczowe


przedziurawienie jelita cienkiego; chłoniak złośliwy; zapalenie otrzewnej

Pełny tekst:

PDF (English)


DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.611

Copyright (c) 2019 Andrzej Żyluk, Wojciech Jagielski, Agnieszka Mazur-Grzesiuk

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/