Ratowanie stopy cukrzycowej przed amputacją – opis przypadku

Andrzej Żyluk, Wojciech Jagielski

Abstrakt


Przedstawiono przypadek 52-letniego mężczyzny, chorującego od 15 lat na cukrzycę insulinozależną, u którego rozwinęła się ropowica prawej stopy po próbie usunięcia odcisku. W momencie przyjęcia pacjent miał objawy rozpoczynającej się posocznicy. Zastosowane leczenie – szerokie nacięcia na stopie, ewakuacja zbiorników ropy, martwych tkanek i antybiotykoterapia – pozwoliło na opanowanie zakażenia ogólnego, jednak infekcja na stopie nie ustępowała, a pacjent wymagał kolejnych operacji i amputacji palców oraz kości śródstopia. Zakażenie rozszerzało się, obejmując okolicę kostki bocznej i dalszy odcinek podudzia. W czasie kolejnej operacji, po nacięciu i drenażu zbiorników ropy, wprowadzono do ran preparat Stimulan, uwalniający antybiotyki, co okazało się skuteczne i pozwoliło na opanowanie zakażenia. Ubytki tkanek zamknięto plastyką płatową skóry i przeszczepami pośredniej grubości. W badaniu kontrolnym po 6 miesiącach od zakończenia leczenia pacjent miał całkowicie zagojone rany, zakładał na okaleczoną stopę normalne obuwie i chodził swobodnie.

Słowa kluczowe


cukrzyca powikłania; owrzodzenie stopy cukrzycowej; zakażenie stopy cukrzycowej; ryzyko amputacji

Pełny tekst:

PDF (English)


DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.610

Copyright (c) 2019 Andrzej Żyluk, Wojciech Jagielski

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/