WYBRANE ZAKAŻENIA BAKTERYJNE – NIEUNIKNIONE ZAGROŻENIA ZDROWIA I ŻYCIA CZŁOWIEKA

Izabela Anna Sobieraj-Garbiak, Marta Drożdżyńska

Abstrakt


W niniejszej pracy wykazano, że zakażenia bakteryjne są istotnym czynnikiem zagrażającym zdrowiu i życiu człowieka. Zakażenia te dotykają ludności całego świata, zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się. Często są przyczyną znacznego odsetka zgonów ze względu na negatywny wpływ egzo- i endotoksyn na organizm gospodarza. Licznie występujące choroby zakaźne powodowane przez czynniki biologiczne są bez wątpienia związane z różnorodnymi czynnikami ryzyka. Pomimo ciągłego rozwoju medycyny i niezliczonych akcji szerzących wiedzę na temat bakteryjnych zakażeń przewodu pokarmowego i sepsy, schorzenia te wciąż nie są marginalnymi zdarzeniami w szpitalnej codzienności. Szczególną uwagę w pracy poświęcono zakażeniom szpitalnym ze względu na to, że są głównym problemem zdrowia publicznego. Chociaż w Polsce obserwuje się w ostatnich latach znaczny wzrost świadomości tego problemu, nadal stanowią one ważny problem medyczny i ekonomiczny. Oprócz tego należy mieć na uwadze, że bakterie i ich toksyny mogą zostać użyte jako broń biologiczna w atakach terrorystycznych.

Słowa kluczowe


choroby zakaźne; zakażenia szpitalne; zakażenia przewodu pokarmowego; sepsa; bioterroryzm

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Zagrożenia wynikające z zakażeń bakteryjnych. http://1. www.publikacje.hdwao.pl/zagrozenia_bakteryjne.php (6.08.2012).

Alexander Fleming. http://pl.wikipedia.org/wiki/Alexander_Fleming (6.08.2012).

Zaremba M.L., Borowski J.: Mikrobiologia lekarska. PZWL, Warszawa 1997, 125–733.

Choroby zakaźne i pasożytnicze. Ed. Z. Dziubek. PZWL, Warszawa 1996, 35–77.

Jędrychowski W.: Epidemiologia w medycynie klinicznej i zdrowiu publicznym. Wyd. Uniw. Jagiell., Kraków 2010, 13–20.

Miller M., Zieliński A.: Zdrowie publiczne – misja i nauka. Przegl Epidemiol. 2002, 56, 547–557.

Narodowy Program Zdrowia na lata 2007–2015. Załącznik do Uchwały nr 90/2007 Rady Ministrów z dn. 15.05.2007 r.; 23–74.

Korzeniewska-Koseła M.: Tuberculosis in Poland in 2011. Przegl Epidemiol. 2013, 67, 277–281.

Ostrek J., Baumann-Popczyk A., Sadkowska-Todys M.: Zatrucia i zakażenia pokarmowe w Polsce w 2011 r. Przegl Epidemiol. 2013, 67, 563–565.

Bzdęga J., Gębska-Kuczerowska A.: Epidemiologia w zdrowiu publicznym. PZWL, Warszawa 2010, 206–354.

Sygit M.: Zdrowie publiczne. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, 542–608.

Litwiejko A.: Podstawy zdrowia publicznego w aspekcie prawno-społecznym, Wrocławskie Wyd. Oświatowe, Wrocław 2010, 55–66.

Choroby zakaźne. http://pl.wikipedia.org/wiki/Choroby_zakaźne (6.08.2012).

Garlicki A.M., Leśniak M.R.: Leczenie chorób biegunkowych o etiologii zakaźnej u dorosłych. Przegl Epidemiol. 2009, 63, 395–400.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 11.03.2005 r. w sprawie rejestrów zakażeń zakładowych oraz raportów występowaniu tych zakażeń. Dz.U. z 2005 r., nr 54, poz. 484.

Ustawa z dn. 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Dz.U. z 2008 r., nr 234, poz. 1570.

Paradowski M., Szablewski M., Majda J.: Zaburzenia biochemiczne w przebiegu sepsy. Bad Diagn. 2006, 12 (8/9), 53–58.

Mirecka A.: Zakażenia szpitalne. Bad Diagn. 2007, 13 (8/9), 53–58.

Ustawa z dn. 6.09.2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach. Dz.U. z 2001 r., nr 126, poz. 1384.

Bulanda M., Tyski S., Ciuruś M.: Zakażenia szpitalne w Polsce – stan wiedzy na IV. 2011 r. Raport programu „Stop zakażeniom szpitalnym. Program promocji higieny szpitalnej”.

Chomiczewski K.: Zagrożenie bioterroryzmem. Przegl Epidemiol. 2003, 57 (2), 349–359.

Toksyny. http://medycyna.linia.pl/toksyny.html (6.08.2012).

Egzotoksyna bakteryjna. http://swiatbiologii.com/Egzotoksyna-bakteryjna.html (6.08.2012).
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.61

Copyright (c) 2016 Izabela Anna Sobieraj-Garbiak, Marta Drożdżyńska

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/