Częstość występowania Demodex spp. u studentów i pracowników Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie*

Katarzyna Dołęgowska

Abstrakt


Wstęp: Nużeńce Demodex folliculorum i Demodex brevis są roztoczami występującymi w mieszkach włosowych i gruczołach łojowych ludzi. Zarażenie nużeńcem może przebiegać bezobjawowo.

Celem przeprowadzonych badań była ocena ekstensywności zarażenia Demodex spp. w rzęsach i skórze twarzy u studentów i pracowników Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (PUM).


Materiały i metody: Badania przeprowadzono u 217 zdrowych ochotników – kobiet i mężczyzn – podzielonych na 2 grupy: 114 studentów i 103 pracowników. Od każdej osoby uczestniczącej w badaniu pobierano po 2–3 rzęsy z górnej i dolnej powieki obu oczu. Od 99 osób pobrano również zeskrobiny skóry i/lub wydzielinę gruczołów łojowych twarzy. Wynik dodatni badania przyjmowano na podstawie stwierdzenia obecności postaci rozwojowych Demodex folliculorum i Demodex brevis – jaj, larw lub postaci dojrzałych.


Wyniki: Obecność Demodex spp. w rzęsach i/lub skórze twarzy stwierdzono u 21% badanych. Wśród pracowników odsetek osób zarażonych Demodex spp. wynosił 28%, natomiast w grupie studentów 14%. Ekstensywność zarażenia Demodex spp. wzrasta wraz z wiekiem (p = 0,0005). Odsetek osób zarażonych D. folliculorum (rzęsy i/lub skóra twarzy) wyniósł 78% (p = 0,005), w przypadku infestacji samych rzęs – 87,5% (p = 0,000001). W skórze częściej stwierdzano obecność D. brevis (67%; p = 0,00001). W rzęsach średnia liczba osobników Demodex spp. wyniosła 2,52 ±2,48, w tym u pracowników 3,16 ±2,9, a u studentów 1,46 ±0,83 (p = 0,03). U osób zarażonych stwierdzono częstsze występowanie Demodex spp. na rzęsach powiek dolnych niż górnych (p = 0,000001). Wykazano słabą korelację pomiędzy występowaniem niektórych objawów (obrzęk powiek, zapalenie spojówek, świąd i pieczenie powiek) a zarażeniem Demodex spp. Nie wykazano związku między pracą z mikroskopem a zarażeniem nużeńcem (p = 0,92).


Słowa kluczowe


nużeniec; demodekoza; Demodex folliculorum; Demodex brevis.

Pełny tekst:

PDF (English)


DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.603

Copyright (c) 2019 Katarzyna Dołęgowska

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/