Zanieczyszczenia żywności kadmem i dioksynami – wpływ na organizm człowieka

Aleksandra Słojewska, Izabela Gutowska

Abstrakt


Wstęp: Żywność jest obecnie nośnikiem wielu zanieczyszczeń. Dla populacji ogólnej stanowi ona główne źródło kadmu oraz dioksyn.
Celem pracy było zebranie danych dotyczących skutków zdrowotnych związanych z ekspozycją na kadm oraz dioksyny, które mogą dostawać się do organizmu człowieka razem z żywnością. Materiały i metody: Dokonano przeglądu piśmiennictwa wybranego z naukowej bazy danych Medline (PubMed) oraz wyszukiwarki Google Scholar.


Wyniki: Skutki zdrowotne związane z długotrwałą ekspozycją na niewielkie dawki kadmu oraz dioksyn mogą być niespecyficzne i rzadko kojarzone ze spożywaniem żywności. Zaburzenia mogą dotyczyć gospodarki hormonalnej, nefropatii, metabolizmu lipidów, płodności, funkcji poznawczych, mineralizacji kości czy zwiększonej podatności na choroby i alergie. Omawiane związki mogą być przyczyną rozwoju nowotworów.

Wnioski: W populacji ogólnej problemem jest długotrwałe narażenie na niewielkie dawki kadmu oraz dioksyn ze względu na ich kumulację w organizmie, nawet jeśli ich ilości nie przekraczają określonych norm. Skutki zdrowotne tego typu ekspozycji mogą być odległe w czasie i rzadko kojarzone ze spożyciem zanieczyszczonej żywności. Konsumenci chcący zmniejszyć ilość tych związków dostarczanych do organizmu powinni ograniczyć spożywanie grillowanych i wędzonych produktów, a także wybierać żywność ekologiczną.


Słowa kluczowe


kadm; dioksyny; zanieczyszczenia żywności

Pełny tekst:

PDF (English)


DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.598

Copyright (c) 2019 Aleksandra Słojewska, Izabela Gutowska

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/