Zębiniaki komory miazgi – diagnostyka i postępowanie. Opis przypadków

Aleksandra Palatyńska-Ulatowska, Krystyna Pietrzycka, Agata Koprowicz

Abstrakt


Wstęp: Zębiniaki to zmineralizowane twory występujące w miazdze zębowej uzębienia mlecznego i stałego. Topograficznie dzielimy je na wolne, przylegające i śródmiąższowe. Zębiniaki występują rzadko, jednak mają duże znaczenie kliniczne ze względu na trudności, jakie powodują w trakcie leczenia endodontycznego.

Celem pracy było opisanie własnych przypadków leczenia zębiniaków zlokalizowanych w obrębie komory zęba. Przedstawiono także sposoby postępowania z wykorzystaniem różnych technik i instrumentów. Zwrócono uwagę na zróżnicowany wygląd zębiniaków w obrazie mikroskopu oraz na konieczność zachowania odpowiednich procedur wysokospecjalistycznego leczenia kanałowego, takich jak praca w koferdamie i w powiększeniu, pozwalających uniknąć poważnych powikłań.


Materiały i metody: Specjalistycznemu leczeniu kanałowemu poddano 4 przypadki zębów trzonowych z podejrzeniem zębiniaka wewnątrzkomorowego. Zabiegi jego usunięcia wykonano w warunkach aseptycznych, w koferdamie oraz w powiększeniu przy użyciu stomatologicznego mikroskopu zabiegowego. Do usunięcia pulpolitów zastosowano wiertła różyczkowe na przedłużonym trzonku, wiertła Munce Discovery Burs oraz skaler ultradźwiękowy z końcówkami do wykańczania dostępu do kanałów i lokalizacji ich ujść. Po uzyskaniu dostępu do jamy zęba kanały opracowano chemo-mechanicznie wg zasad przyjętych we współczesnej endodoncji. Po ostatecznym wypełnieniu jam zęba wykonywano kontrolne zdjęcia RVG.

 

Wyniki: Podczas leczenia wszystkie zębiniaki zostały całkowicie usunięte z komory zęba, co umożliwiło prawidłowe opracowanie i wypełnienie całego systemu kanałowego.

 

Wnioski: Usuwanie zębiniaków z jamy zęba jest skomplikowanym i trudnym zabiegiem, wymagającym znajomości anatomii systemu kanałowego, dużych umiejętności operatora, powiększenia pola zabiegowego oraz odpowiedniego sprzętu. Spełnienie tych warunków umożliwia uniknięcie potencjalnych powikłań, takich jak perforacja i/lub nadmierne osłabienie zęba związane z usunięciem zbyt dużej ilości tkanek.


Słowa kluczowe


kamienie miazgowe; zębiniaki; leczenie kanałowe; stomatologiczny mikroskop zabiegowy

Pełny tekst:

PDF (English)


DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.580

Copyright (c) 2019 Aleksandra Palatyńska-Ulatowska, Krystyna Pietrzycka, Agata Koprowicz

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/