Mikrobiom człowieka jako źródło folianów modyfikowalne pod wpływem czynników żywieniowych i pozażywieniowych

Dorota Gumiela

Abstrakt


Hipokrates 400 lat p.n.e. wskazywał, że jelita są istotne dla zdrowia człowieka, a „złe trawienie jest korzeniem wszelkiego zła”. Mikrobiom wpływa na stan immunologiczny, chroni przed kolonizacją mikroorganizmami patogennymi, spełnia funkcje metaboliczne i troficzne, bierze udział w syntezie witaminy K, B1, B6, B12 oraz kwasu foliowego. Dieta jest kluczowym czynnikiem determinującym jego skład. Dla wielu szczepów mikrobiomu kwas p-aminobenzoesowy jest niezbędnym substratem do wytworzenia folianów. Szczepy ludzkich Bifidobacterii (HRB) odpowiadają głównie za syntezę folianów. Do szczepów nie-HRB, które posiadają zdolność syntezy folianów, należą B. thermophilum i B. longum ssp. Jedynym dotąd wskazywanym czynnikiem, który może wpływać na potencjał mikrobioty do syntezy folianów, jest poprawiająca tolerancję glukozy u osób z cukrzycą typu II metformina. Zmniejsza ona wytwarzanie glukozy w wątrobie w wyniku hamowania glukoneogenezy i glikogenolizy, zwiększa wrażliwość tkanek na insulinę i zmniejsza wchłanianie glukozy. W celu dokładnego poznania zdolności mikrobioty do syntezy kwasu foliowego potrzebne jest przeprowadzenie badań, w których zostaną uwzględnione osoby w różnym stopniu narażenia na występowanie czynników mogących wpływać na stan zdrowia, takich jak: nieprawidłowy sposób żywienia, palenie papierosów, niska aktywność fizyczna, występowanie chorób o podłożu dietozależnym oraz przyjmowanie leków.


Słowa kluczowe


mikrobiom; dieta; foliany; sposób żywienia; metformina

Pełny tekst:

PDF (English)


DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.577

Copyright (c) 2019 Dorota Gumiela

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/