Postawa ciała i aktywność fizyczna u pacjentów dializowanych

Magdalena Szałowska-Bojarun, Aleksandra Gawlikowska-Sroka

Abstrakt


W celu określenia kierunku działań zmierzających do poprawy aktywności fizycznej, a tym samym jakości życia pacjentów dializowanych, dokonano przeglądu piśmiennictwa dotyczącego postawy ciała i aktywności fizycznej w tej grupie pacjentów. Prawidłowa postawa zapewnia harmonijne funkcjonowanie organizmu i optimum wydolności. Siedzący tryb życia wpływa negatywnie na postawę ciała oraz obniża sprawność fizyczną człowieka. Hemodializa wymusza pozycję siedzącą bądź leżącą, następstwa choroby podstawowej często również predysponują do prowadzenia siedzącego trybu życia, a tym samym mniejszej aktywności fizycznej pacjentów z przewlekłymi chorobami nerek. Kondycja fizyczna w przypadku pacjentów dializowanych pogarsza się zarówno z powodu samej choroby, jak i pod wpływem chorób towarzyszących. Bardzo ważne jest rozpowszechnienie wśród dializowanych osób informacji na temat pozytywnych skutków ruchu oraz promocja aktywności ruchowej jako niezbędnego elementu leczenia wpływającego na jakość życia.


Słowa kluczowe


postawa ciała; aktywność fizyczna; dializa; choroby nerek

Pełny tekst:

PDF (English)


DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.570

Copyright (c) 2019 Magdalena Szałowska-Bojarun, Aleksandra Gawlikowska-Sroka

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/