Rozległa torbiel zawiązkowa od zęba środkowego szczęki u 55-letniego mężczyzny – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa

Aleksandra Rubinkiewicz, Maciej Sikora, Marcin Sielski, Agata Stąpor, Dariusz Chlubek

Abstrakt


Zęby nadliczbowe w postaci mezjodensów u osób dorosłych są schorzeniem występującym rzadko. Z uwagi na fakt, że zęby środkowe często utrudniają wyrzynanie się prawidłowych stałych zębów siecznych, większość przypadków diagnozowana jest u nastolatków. Czasami patologia ta związana jest z obecnością torbieli zawiązkowej. W rozpoznaniu istotną rolę odgrywa diagnostyka obrazowa ze wskazaniem na komputerową tomografię wiązki stożkowej (CBCT). Po właściwym ustaleniu diagnozy niezbędne jest szybkie wdrożenie odpowiedniego postępowania terapeutycznego – zazwyczaj chirurgicznego.

W pracy przedstawiono przypadek 55-letniego mężczyzny z rozległą torbielą zawiązkową od zęba środkowego szczęki. Zdecydowano się na wyłuszczenie torbieli wraz z tkwiącym w niej mezjodensem. Zabieg wykonano w znieczuleniu ogólnym. Nie odnotowano u chorego powikłań w okresie pooperacyjnym. W badaniu histopatologicznym potwierdzono rozpoznanie torbieli zawiązkowej. Na obrazie rentgenowskim wykonanym po 10 miesiącach od zabiegu zaobserwowano spontaniczną odbudowę tkanki kostnej.


Słowa kluczowe


ząb środkowy; torbiel zawiązkowa; tomografia komputerowa wiązki stożkowej; leczenie chirurgiczne

Pełny tekst:

PDF (English)


DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.569

Copyright (c) 2019 Aleksandra Rubinkiewicz, Maciej Sikora, Marcin Sielski, Agata Stąpor, Dariusz Chlubek

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/