Wgłobienie jelita cienkiego – rzadka przyczyna niedrożności przewodu pokarmowego u dorosłych – opis przypadku

Marzena Lenda-Petrykowska, Szymon Kosiłowicz

Abstrakt


Wgłobienie jelita najczęściej występuje u dzieci. U dorosłych jest stosunkowo rzadkim schorzeniem. Przebiega zwykle z uchwytnym czynnikiem wywołującym, tzw. lead point (LP), punktem prowadzącym, czołem wgłobienia.

Poniżej przedstawiono przypadek 36-letniego mężczyzny przyjętego na Oddział VIII Chirurgii Ogólnej SPWSZ w Szczecinie-Zdunowie z powodu dolegliwości bólowych jamy brzusznej, wywołanych wgłobieniem jelita cienkiego.


Słowa kluczowe


wgłobienie; czoło wgłobienia; punkt prowadzący; ostry brzuch; niedrożność przewodu pokarmowego

Pełny tekst:

PDF (English)


DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.568

Copyright (c) 2019 Marzena Lenda-Petrykowska, Szymon Kosiłowicz

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/