Rzadka przyczyna masywnego krwawienia z przewodu pokarmowego. Opis przypadku pacjentki z przerzutami czerniaka

Krzysztof Dąbkowski, Karolina Michalska, Natalia Rusiniak-Rossińska, Andrzej Białek, Katarzyna Kołaczyk, Katarzyna Graca-Pakulska, Teresa Starzyńska

Abstrakt


Przedstawiono przypadek 76-letniej pacjentki z czerniakiem skóry w wywiadzie, która została przyjęta do kliniki gastroenterologii z objawami wstrząsu hipowolemicznego, wtórnego do masywnego krwawienia z przewodu pokarmowego. Badania endoskopowe wykazały obecność pokrytych skrzepami zmian przerzutowych czerniaka, zarówno w żołądku, jak i w jelicie grubym. Przerzuty do przewodu pokarmowego stwierdzane są w badaniach autopsyjnych u większości pacjentów zzaawansowanym czerniakiem, natomiast rzadko diagnozuje się je w badaniach endoskopowych. Powinny być brane pod uwagę jako przyczyna dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego i krwawienia w przypadku pacjenta z czerniakiem w wywiadzie.


Słowa kluczowe


czerniak; krwawienie z przewodu pokarmowego; przerzuty do przewodu pokarmowego.

Pełny tekst:

PDF (English)


DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.567

Copyright (c) 2019 Krzysztof Dąbkowski, Karolina Michalska, Natalia Rusiniak-Rossińska, Andrzej Białek, Katarzyna Kołaczyk, Katarzyna Graca-Pakulska, Teresa Starzyńska

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/