Anoreksja – jadłowstręt psychiczny

Agata Bąba-Kubiś, Justyna Pełka-Wysiecka, Paweł Liśkiewicz, Michał Wroński, Anna Konopka, Jerzy Samochowiec

Abstrakt


ABSTRAKT

Problem zaburzeń odżywiania został opisany w literaturze po raz pierwszy pod koniec XVII w. Obecnie pod tym pojęciem rozumie się zaburzenia nawyków żywieniowych, dla których wspólnym mianownikiem są m.in. charakterystyczny sposób myślenia i zachowania obserwowane u chorych. Anoreksja jest coraz częściej obserwowana wśród młodych ludzi, lecz tak naprawdę problem zaburzeń odżywiania dotyczy każdej grupy wiekowej oraz płci, co zostało przedstawione w artykule.


Słowa kluczowe


anoreksja; przyczyny; populacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Sharan P, Sundar AS. Eating disorders in women. Indian J Psychiatry 2015;57(Suppl 2):286-95. doi: 10.4103/0019-5545.161493.

Habermas T. The psychiatric history of anorexia nervosa and bulimia nervosa: weight concerns and bulimic symptoms in early case reports. Internat J Eating Dis 1989;8(3):259-73. doi: 10.1002/1098-108X(198905)8:3<259::AID-EAT2260080302>3.0.CO;2-#.

Jarema M. Standardy leczenia farmakologicznego niektórych zaburzeń psychicznych. Gdańsk: VM Media; 2015.

Kaye WH, Frank GK, Meltzer CC, Price JJ, McConaha CW, Crossan PJ, et al. Alteted serotonin 2A receptor activity in women who have recovered from bulimia nervosa. Am J Psychiatry 2001;158(7):1152-55. doi: 10.1176/appi.ajp.158.7.1152.

Rodgers RF, Melioli T. The relationship between body image concerns, eating disordes and internt us. Part I: A review of empirical support. Adolescent Res Rev 2016;1(2):95-119.

Tiggman M, Zaccardo M. “Exercise to be fit, not skinny”: The effect of fitspiration imagery on women’s body image. Body Image 2015;15:61-7. doi: 10.1016/j.bodyim.2015.06.003.

Pużyński S, Wciórka J. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD 10 – badawcze kryteria diagnostyczne. Kraków–Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii; 1998.

Święcicki Ł, Gałecki P. Kryteria diagnostyczne z DSM 5 Desk Reference. Wrocław: Edra Urban & Partner; 2015.

Hebebrand J, Himmelmann GW, Heseker H, Schafer H, Remschmidt H. Use of percentiles for the body mass index in anorexia nervosa: diagnostic, epidemiological, and therapeutic consideration. Int J Eating Dis 1996;19(4):359-69. doi: 10.1002/(SICI)1098-108X(199605)19:4<359::AID-EAT4>3.0.CO;2-K.

Cole TJ, Flegal KM, Nicholls D, Jackson AA. Body mass index cut offs to define thinness in children and adolescents: international survey. BMJ 2007;335:194. doi: 10.1136/bmj.39238.399444.55.

Smith AR, Zuromski KR, Dodd DD. Eating disorders and suicidality: what we know, what we don’t know, and suggestions for future research. Curr Opin Psychol 2018;22:63-7. doi: 10.1016/j.copsyc.2017.08.023.

Żechowski C, Namysłowska I, Jakubczyk A, Siewierska A, Bażyńska AK. Program leczenia zaburzeń odżywiania w oddziale psychiatrycznym dla młodzieży – refleksje i dylematy po 20 latach doświadczeń. Psychiatr Psychol Klin 2010;10(1):25-30.

Chandra PS, Abbas S, Palmer R. Are eating disorders a significant clinical issue in urban India? A survey among psychiatrists in Bangalore. Int J Eating Dis 2012;45(3):443-6. doi: 10.1002/eat.20952.

Cohen R, Newton-John T, Slater A. The relationship between Facebook and Instagram appearance-focused activities and body image concerns in young women. Body Image 2017;23:183-7. doi: 10.1016/j.bodyim.2017.10.002.

Borzekowski DL, Shenk S, Wilson JL, Peebles R. e-Ana and e- Mia: A content analysis of pro-eating disorder web sites. Am J Public Health 2010;100(8):1526-34. doi: 10.2105/AJPH.2009.172700.

Levine MP, Murnen SK. Everybody knows that mass media are/are not (pick one) a cause of eating disorder: A critical review of evidence for acasual link between media, negative body image, and disoreded eating in females. J Soc Clin Psychol 2009;28(1):9-42.

Mountjoy RL, Farhall JF, Roussel SL. A phenomenological investigation of overvalued ideas and delusions in clinical and subclinical anorexia nervosa. Psychiatry Res 2014;220(1-2):507-12. doi: 10.1016/j.psychres.2014.07.073.

Delsedime N, Nicotra B, Giovannone MC, Marech L, Barioso M, Marzola E, et al. Psychotic symptoms in a woman with severe Anorexia Nervosa: psychotic symptoms in Anorexia Nervosa. Eat Weight Disord 2013;18(1):95-8. doi: 10.1007/s40519-013-0009-z.

Grant JE, Phillips KA. Is anorexia nervosa a subtype of body dysmorphic disorder? Probably not, but read on… Harv Rev Psychiatry 2004;12(2):123-6. doi: 10.1080/10673220490447236.

Dapelo MM, Surguladze S, Morris R, Tchanturia K. Emotion recognition in blended facial expression in women with Anorexia Nervosa. Eur Eat Disord Rev 2016;24(1):34-42. doi: 10.1002/erv.2403.

Westwood H, Kerr-Gaffney J, Stahl D, Tchanturia K. Alexithymia in eating disorders: systematic review and meta-analyses of studies using the Toronto Alexithymia Scale. J Psychosom Res 2017;99:66-81. doi: 10.1016/j.jpsychores.2017.06.007.

Touyz SW, Beumont PJ, Glaun D, Phillips T, Cowie I. A comparison of lenient and strict operant conditioning programmes in refeeding patients with anorexia nervosa. Br J Psychiatry 1984;144:517-20. doi: 10.1192/bjp.144.5.517.

Silber TJ. Anorexia nervosa in children and adolescents: diagnosis, treatment and the role of the pediatrician. Minerva Pediatr 2013;65(1):1-17.

Lewis DM, Cachelin FM. Body image, body dissatisfaction, and eating attitudes in midlife and elderly women. Eat Disord 2001;9(1):29-39. doi: 10.1080/106402601300187713.

Steinhausen HC. The outcome of anorexia nervosa in the 20th Century. Am J Psychiatry 2002;159(8):1284-93. doi: 10.1176/appi.ajp.159.8.1284.

Nowogrodzka A, Piasecki B. Zaburzenia odżywiania – różnice międzypłciowe. Now Lek 2012;81(4):381-5.

Hudson JI, Hiripi E, Pope HG, Kessler RC. The prevalence and correlates of eating disorders in the national comorbidity survey replication. Biol Psychiatry 2007;61(3):348-58. doi: 10.1016/j.biopsych.2006.03.040.

Allen KL, Byrne SM, Oddy WH, Crosby RD. DSM-IV-TR and DSM-5 eating disorders in adolescents: prevalence, stability, and psychosocial correlates in a population-based sample of male and female adolescents. J Abnorm Psychol 2013;122(3):720-32. doi: 10.1037/a0034004.

Godart N, Radon L, Curt F, Duclos J, Perdereau F, Lang F, et al. Mood disorders in eating disorder patients: Prevalence and chronology of ONSET. J Affect Disord 2015;185:115-22. doi: 10.1016/j.jad.2015.06.039.

Copeland WE, Bulik CM, Zucker N, Wolke D, Lereya ST, Costello EJ. Does childhood bullying predict eating disorder symptoms? A prospective, longitudinal analysis. Int J Eat Dis 2015;48(8):1141-9. doi: 10.1002/eat.22459.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.497

Copyright (c) 2018 Agata Bąba-Kubiś, Justyna Pełka-Wysiecka, Paweł Liśkiewicz, Michał Wroński, Anna Konopka, Jerzy Samochowiec

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/