Neurobiologiczne aspekty duchowości

Wiesław Dyk

Abstrakt


ABSTRAKT

W etologii Konrada Lorenza pojęcie „duchowości” jest synonimem „kultury”. W kontekście neuronauki zdecydowanie zauważa się znaczącą dystynkcję między sferą duchowości akulturą, chociaż duchowy wymiar kultury zależy od ducha ludzkiego.

W kontekście procesów ewolucji mózgu istotną rolę w kształtowaniu się duchowości przypisuje się wzgórzu. Struktura i funkcja mózgu zwierzęcia i człowieka wykazuje ewolucyjny przeskok 

między okolicą nadoczodołową a korą przedczołową, co daje podstawę poszukiwania w tych rejonach duchowości ludzkiej. Neuronaukowcy nie tylko wiążą duchowość człowieka zewolucją i rozwojem mózgu, ale także w jego strukturach dopatrują się podstaw moralności i sumienia.


Słowa kluczowe


neurobiologia; duchowy mózg; ewolucja; neurobiologia moralności

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Mitchell HR, editors. M. Tulli Ciceronis Disputationum Libri QuinqueDougan. Books III-V. Cambridge: University Press; 2015. p. 441.

Lorenz K. Odwrotna strona zwierciadła. Próba historii naturalnej ludzkiego poznania. Warszawa: PIW; 1977. p. 55-295.

Vetulani J. Mózg i świadomość. In: Prace Komisji Filozofii Nauk Przyrodniczych. T. II. Kraków: Polska Akademia Umiejętności; 2008. p. 39-50.

Gärdenfors P. Jak Homo stał się sapiens. O ewolucji myślenia. Warszawa: Wyd. Czarna Owca; 2010. p. 242-3.

Roth G, Dicke U. Evolution of the brain and intelligence. Trends Cogn Sci 9(5):250-7. doi: 10.1016/j.tics.2005.03.005.

LeDoux J. Mózgowe interakcje poznawczo-emocjonalne. In: Ekman P, Davidson R, editors. Natura emocji. Gdańsk: GWP; 2002. p. 191.

Vetulani J. Mózg: fascynacje, problemy, tajemnice. Kraków: Wyd. Homini; 2010. p. 52.

Gärenfors P. Jak Homo stał się sapiens. O ewolucji myślenia. Warszawa: Wyd. Czarna Owca; 2010. p. 201-7.

Tomasello M. Historia naturalna ludzkiego myślenia. Kraków: Wyd. Copernicus Center; 2015. p. 215.

Gazzaniga M. The Law and Neuroscience. Neuron 2008;60(3):412-5.

Gazzaniga M. The Ethical Brain. New York 2005; The Dana Press.

tenże, Istota człowieczeństwa. Co sprawia że jesteśmy wyjątkowi, tłum. z ang. A. Nowak, Wyd. Smak Słowa, Sopot 2011.

Ganzzaniga MS. Kto tu rządzi – ja czy mój mózg? Neuronauka a istnienie wolnej woli. Sopot: Wyd. Smak Słowa; 2013. p. 118.

Gazzaniga MS. O tajemnicach ludzkiego umysłu. Biologiczne korzenie myślenia, emocji, seksualności, języka i inteligencji. Warszawa: Wyd. Książka i Wiedza; 1997.

Chalmers D. Świadomy umysł w poszukiwaniu teorii fundamentalnej. Warszawa: PWN; 2010. p. 31.

Pascal B. Myśli. Warszawa: Wyd. Zielona Sowa; 2004. p. 74.

Goleman D. Inteligencja emocjonalna. Poznań: Wyd. Media Rodzina; 1997. p. 24-452.

O’Leary D, Beauregard M. Duchowy mózg. Neuronaukowa argumentacja za istnieniem duszy. Kraków: Wyd. WAM; 2011. p. 88-446.

Alexander E. Dowód. Prawdziwa historia neurochirurga, który przekroczył granicę śmierci i odkrył niebo. Kraków: Wyd. Znak; 2013.

Lewandowska-Ronnegren A. Gdzie w mózgu mieszka Bóg. Wiedza i Życie 2017;2(986):62-5.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.496

Copyright (c) 2018 Wiesław Dyk

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/