Perforacja żołądka jako powikłanie endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej – opis przypadku

Andrzej Modrzejewski, Marcin Śledź, Mirosław Parafiniuk, Bartosz Paśnik, Tomasz Nowak

Abstrakt


ABSTRAKT

Endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna (ECPW) jest inwazyjnym zabiegiem służącym do diagnostyki i leczenia chorób dróg żółciowych. Procedura jest obarczona możliwością wystąpienia różnego rodzaju powikłań, ale przedziurawienie żołądka nie zostało do tej pory opisane w piśmiennictwie.

Przedstawiono przypadek 82-letniej chorej przyjętej na oddział chirurgii ogólnej w trybie dyżurowym z podejrzeniem kamicy przewodowej. Pacjentka miała 2-krotnie wykonane ECPW. Po wykonaniu przeglądowego RTG brzucha z powodu utrzymujących się silnych dolegliwości bólowych w przebiegu pooperacyjnym stwierdzono wolny gaz w jamie brzusznej. Chorą operowano, śródoperacyjnie stwierdzono i zaopatrzono 5-centymetrową perforację żołądka. W 2. dobie po zabiegu u chorej rozwinęła się niewydolność wielonarządowa, wówczas została przekazana na oddział intensywnej terapii, gdzie po 2 dniach leczenia zmarła.


Słowa kluczowe


endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna; powikłania; perforacja; żołądek; drogi żółciowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Enss R, Eloubeidi MA, Mergener K, Jowell PS, Branch MS, Pappas TM, et al. ERCP-related perforations: risk factors and management. Endoscopy 2002;34(4):293-8. doi: 10.1055/s-2002-23650.

Faylona JM, Qadir A, Chan AC, Lau JY, Chung SC. Small bowel perforations related to ERCP in patients with Billroth II gastrectomy. Endoscopy 1999;31(7):546-9. doi: 10.1055/s-1999-61.

Weiland T, Fehlker M, Gottwald T, Schurr MO. Performance of the OTSC system in the endoscopic closure of iatrogenic gastrointestinal perforations: A systemic review. Surg Endosc 2013;27(7):2258-74. doi: 10.1007/s00464-012-2754-x.

Marek T, Nowakowska-Duława E, Baniukiewicz A, Kurek K, Białek A, Milewski J, et al. Wskaźniki jakości w endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej – wytyczne Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii i Towarzystwa Chirurgów Polskich. Gastroenterol Prakt 2015:7(2):39-62.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.495

Copyright (c) 2018 Andrzej Modrzejewski, Marcin Śledź, Mirosław Parafiniuk, Bartosz Paśnik, Tomasz Nowak

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/