Wpływ statusu społeczno-ekonomicznego na częstość występowania alergii

Anna Stangret, Martyna Żurawiecka

Abstrakt


ABSTRAKT

Wstęp: Ponad 30% populacji jest dotknięte alergią, co czyni ją chorobą cywilizacyjną. Alergie są uwarunkowane nie tylko genetycznie, ale również przez czynniki środowiskowe, do których zaliczyć można status społeczno-ekonomiczny (SES).

Celem niniejszej pracy było określenie zależności pomiędzy częstością występowania alergii a statusem społeczno-ekonomicznym (SES).

Materiały i metody: W badaniu wzięło udział 700 studentek z Uniwersytetu Łódzkiego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Przeprowadzono badania ankietowe, wktórych zapytano o występowanie alergii, rodzaj uczulających alergenów oraz o miejsce zamieszkania przed okresem studiów, liczbę rodzeństwa i wykształcenie rodziców. Trzech ostatnich zmiennych użyto do określenia statusu społeczno-ekonomicznego.

Wyniki: W badanej grupie częstość występowania alergii wynosiła 29,71%. Badane mieszkające w mieście przed okresem studiów 2-krotnie częściej chorowały na alergie niż mieszkające na wsi. Jedynaczki częściej zapadały na choroby alergiczne niż osoby z rodzin wielodzietnych. Im wyższe było wykształcenia rodziców, tym częściej występowały alergie, jednak różnica nie była istotna statystycznie. Osoby o niższym SES rzadziej miały alergie.

Wnioski: Osoby o wyższym statusie społeczno-ekonomicznym częściej chorują na alergie.


Słowa kluczowe


alergia; status społeczno-ekonomiczny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Rajan TV. The Gell-Coombs classification of hypersensitivity reactions: a reinterpretation. Trends Immunol 2003;24(7):376-9.

Von Mutius E. The environmental predictors of allergic disease. J Allergy Clin Immunol 2000;105(1):9-19.

Wahl R, Silva Rodriques A. Alergologia w praktyce. Bielsko-Biała: Alfa Medica Press; 2007.

Janeway ChA Jr., Travers P, Wolpart M, Shlomchik MJ. Immunobiology: the immune system in health and disease. New York: Garland Science; 2001.

Wickman M, Melen E, Berglind N, Lennart Nordvall S, Almqvist C, Kull I, et al. Strategies for preventing wheezing and asthma in small children. Allergy 2003;58:742-7.

Jackson M. Allergy: the making of modern plague. Clin Exp Allergy 2001;31:1665-71.

Gold DR. Allergy: the price paid for longe vity and social wealth. J Allergy Clin Immunol 2006;117(1):148-50.

Smoliński B, Fronczak A, Kuna P, Akdis CA, Anto JM, Białoszewski AZ, et al. Prevention and control of childhood asthma and allergy in the EU from public health point of view: Polish Presidency of European Union. Eur J Allergy Clin Immunol 2012;67:726-31.

Jabłońska S, Majewski S. Choroby skóry i choroby przenoszone drogą płciową. Warszawa: Wyd. Lek. PZWL; 2010.

Obtułowicz K. Alergologia praktyczna. Warszawa: Wyd. Lek. PZWL; 2001.

Chmielewska-Szewczyk D. Alergia u dzieci. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich; 1983.

Strachan DP. Family size, infection and atopy: the first decade of the “hygiene hypothesis”. Thorax 2000;55 Suppl 1:S2-10.

Ruijsbroek A, Wijga AH, Kerkhof M, Koppelman GH, Smit HA, Droomers M. The development of socio-economic health differences in childhood: results of longitudinal PIAMA birth cohort. BMC Public Health 2011;11:225-35.

Pawlińska-Chmara R, Wronka I. The influence of allergic disorders on physical development. Eur J Med Res 2009;14(4):187-91.

Pawlińska-Chmara R, Wronka I, Muc M. Prevalence and correlates of allergic diseases among children. J Physiology Pharmacol 2008;59(6):549-56.

Malinowski A. Wstęp do antropologii i ekologii człowieka. 2nd ed. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; 1999.

Łaska-Mierzejewska T. Antropologia w sporcie i wychowaniu fizycznym. Warszawa: Centralny Ośrodek Sportu; 1999.

Seinke JW, Rich SS, Boris L. Genetics of allergic disease. J Allergy Clin Immunol 2008;121:384-7.

Ernst P. Socioeconomic status and childhood atopy. Can Respir J 1996;3(1):53-7.

Forastiere F, Agabiti N, Corbo GM. Socioeconomic status, number of siblings and respiratory infections in early life as determinants of atopy in children. Epidemiology 1997;8:566-70.

Levis SA, Weiss ST, Platts-Mills TAE, Syring M, Gold DR. Association of specific allergen sensitization with socioeconomic factors an allergic disease in the population of Boston women. J Allergy Clin Immunol 2001;107(4):615-22.

Sozanska B, MacNeill SJ, Kajderowicz-Kowalik M, Danielewicz H, Wheatley M, Newman Taylor AJ, et al. Atopy and asthma in rural Poland: A paradigm for the emergence of childhood respiratory allergies in Europe. Allergy 2007;62:394-400.

Riedler J, Eder W, Oberfeld G, Schreuer M. Austrian children living on a farm have less hay fever, asthma and allergic sensitization. Clin Exp Allergy 2000;30:194-200.

Krotkiewicz M, Madaliński K. Im wyższy poziom higieny, tym więcej alergii – paradoks naszych czasów. Alerg Astma Immun 2000;5(1):1-6.

Marmot MG, Kogevinas M, Elston MA. Social/economic status and disease. Annu Rev Public Health 1987;8:111-35.

Okada H, Kuhn C, Feillet H, Bach JF. The ‘hygiene hypothesis’ for autoimmune and allergic diseases: an update. Clin Exp Immunol 2010;160:1-9.

Arshad SH, Hide DW. Effect of environmental factors on the development of allergic disorders in infancy. J Allergy Clin Immunol 1992;90:235-41.

Migliore E, Pearce N, Bugiani M, Galletti G, Biggeri A, Bisanti L, et al. Collaborative group prevalence of respiratory symptoms in migrant children to Italy the results of SIDRIA-2 study. Allergy 2007;62:293-300.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.490

Copyright (c) 2018 Anna Stangret, Martyna Żurawiecka

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/