Wybrane pomiary antropometryczne i MNA (mini nutritional assessment) a niektóre czynniki predykcyjne niedożywienia osób starszych

Mariola Głowacka, Beata Haor, Paulina Zabielska, Anna Jurczak, Monika Biercewicz, Renata Jabłońska, Katarzyna Karakiewicz-Krawczyk, Beata Karakiewicz

Abstrakt


ABTRAKT

Wstęp: W dużym stopniu proces starzenia się organizmu wpływa na zmiany w stanie odżywienia człowieka i składu ciała. Stan odżywienia osób starszych ocenia się za pomocą historii żywienia, badań fizycznych, pomiarów somatometrycznych, testów biochemicznych i immunologicznych. Ponadto w celu przeprowadzenia badań przesiewowych i dogłębnej analizy odżywiania u osób starszych stosowane są narzędzia ankietowe (kwestionariusze, skale). Obecnie dokładną ocenę składu ciała przeprowadza się za pomocą specjalistycznych urządzeń, takich jak te wykorzystywane do analizy impedancji bioelektrycznej i podwójnej absorpcjometrii rentgenowskiej.

Celem pracy była analiza wykorzystania wybranych pomiarów antropometrycznych oraz mini oceny żywienia (mini nutritional assessment – MNA) w badaniach służących rozpoznaniu niedożywienia u seniorów, zuwzględnieniem niektórych czynników inicjujących zaburzenia odżywiania w populacji osób starszych.

Metody: Przegląd artykułów istotnych z punktu widzenia celu badań przeprowadzono poprzez analizę bazy PubMed. Zastosowano następujące hasło: „mini ocena żywieniowa osób starszych”.

Wyniki: Stan odżywienia mierzony za pomocą MNA może decydować o samopoczuciu osób starszych. Nadwaga i otyłość zwykle skutkują gorszą oceną jakości życia osób starszych. Nieprawidłowy stan odżywienia może wynikać z wielu czynników medycznych, psychologicznych i społecznych.

Wnioski: Wyniki pomiarów antropometrycznych są niezbędne dla prawidłowego rozpoznania ryzyka niedożywienia seniorów za pomocą MNA. Uzupełniają również informacje na temat czynników inicjujących zaburzenia odżywiania w populacji osób starszych. Aby móc w szerokim zakresie wykorzystywać pomiary antropometryczne w celu uzupełnienia wiedzy o stanie odżywienia osób starszych, niezbędne jest prowadzenie badań wśród zdrowych osób starszych w celu uzyskania informacji, które będą służyć za punkt odniesienia w postaci danych referencyjnych.


Słowa kluczowe


osoby starsze; mini ocena żywienia; niedożywienie; pomiary antropometryczne

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Wojszel ZB. Niedożywienie i dylematy leczenia żywieniowego w geriatrii. Post Nauk Med 2011;8:649-57.

Mziray M, Żuralska R, Książek J, Domagała P. Niedożywienie u osób w wieku podeszłym, metody jego oceny, profilaktyka i leczenie. Ann Acad Med Gedan 2016;46:95-105.

Antczak-Domagała K, Magierski R, Wlazło A, Sobów T. Stan odżywienia oraz sposoby jego oceny u osób w podeszłym wieku i u chorych otępiałych. Psychiatr Psychol Klin 2013;13(4):271-7.

Roszkowski W, Chmara-Pawlińska R. Somatometria osób starszych jako wskaźnik stanu odżywienia. Rocz Panstw Zakl Hig 2003;54(4):399-408.

Ożga E, Małgorzewicz S. Ocena stanu odżywienia osób starszych. Geriatria 2013;7:1-6.

Guigoz Y, Vellas B, Garry PJ. Mini Nutritional Assessment: a practical assessment tool for grading the nutritional state of elderly patients. Facts Res Gerontol 1994;Suppl 2:15-59.

Vellas B, Villars H, Abellan G, Soto ME, Rolland Y, Guigoz Y, et al. Overview of the MNA – Its history and challenges. J Nutr Health Aging 2006;10(6):456-65.

Rubenstein LZ, Harker JO, Salva A, Guigoz Y, Vellas B. Screening for undernutrition in geriatric practice: developing the short-form Mini Nutritional Assessment (MNA- SF). J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2001;56(6):M366-72.

Kaiser MJ, Bauer JM, Ramsch C, Uter W, Guigoz Y, Cederholm T, et al. Validation of the Mini Nutritional Assessment short-form (MNA-SF): a practical tool for identification of nutritional status. J Nutr Health Aging 2009;13(9):782-8.

Montejano Lozoya R, Martínez-Alzamora N, Clemente Marín G, Guirao-Goris SJA, Ferrer-Diego RM. Predictive ability of the Mini Nutritional Assessment Short Form (MNA-SF) in a free-living elderly population: across-sectional study. PeerJ 2017,5:e3345. doi: 10.7717/peerj.3345

Cova I, Pomati S, Maggiore L, Forcella M, CucumoV, Ghiretti R, et al. Nutritional status and body composition by bioelectrical impedance vector analysis: A cross sectional study in mild cognitive impairment and Alzheimer’s disease. PLoS One 2017;12(2):e0171331. doi: 10.1371/journal.pone.0171331.

Ziebolz D, Werner C, Schmalz G, Nitschke I, Haak R, Mausberg RF, et al. Oral Health and nutritional status in nursing home residents-results of an explorative cross-sectional pilot study. BMC Geriatr 2017;17(1):39. doi: 10.1186/s12877-017-0429-0.

Perna S, Francis MD, Bologna C, Moncaglieri F, Riva A, Morazzoni P, et al. Performance of Edmonton Frail Scale on frailty assessment: its association with multi-dimensional geriatric conditions assessed with specific screening tools. BMC Geriatr 2017;17(1):2. doi: 10.1186/s12877-016-0382-3.

Kostka J, Borowiak E, Kostka T. Nutritional status and quality of life in different populations of older people in Poland. Eur J Clin Nutr 2014;68(11):1210-5. doi: 10.1038/ejcn.2014.172.

Saletti A, Lindgren EY, Johansson L. Nutritional status according to mini nutritional assessment in an institutionalized elderly population in Sweden. Gerontology 2000;46(3):139-45. doi: 10.1159/000022149.

Wojszel ZB. Determinants of nutritional status of older people in long-term care setting on the example of the nursing home in Białystok. Adv Med Sci 2006;51:168-73.

Olszanecka-Glinianowicz M, Chudek J, Kołłajtis-Dołowy A, Milewicz A, Krzyżanowska-Świniarska B, Więcek A. Stan odżywienia i uzębienia u osób w wieku podeszłym w Polsce. In: Mossakowska M, Więcek A, Błędowski P, editors. Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce. Poznań: Termedia Wydawnictwa Medyczne; 2012. p. 335-58.

Kostka J, Borowiak E, Kostka T. Validation of the modified mini nutritional assessment short-forms in different populations of older people in Poland. J Nutr Health Aging 2014;18(4):366-71. doi: 10.1007/s12603-013-0393-0.

Kaiser MJ, Bauer JM, Uter W, Donini LM, Stange I, Volkert D, et al. Prospective validation of the modified mini nutritional assessment short-forms in the community, nursing home, and rehabilitation setting. J Am Geriatr Soc 2011;59(11):2124-8. doi: 10.1111/j.1532-5415.2011.03659.x.

Sergi G, De Rui M, Coin A, Inelmen EM, Manzato E. Weightloss and Alzheimer’s disease: temporal and aetiologic connections. Proc Nutr Soc 2013;72(1):160-5. doi: 10.1017/S0029665112002753.

Easterling CS, Robbins E. Dementia and dysphagia. Geriatr Nurs 2008;29(4):275-85. doi: 10.1016/j.gerinurse.2007.10.015.

Reed PS, Zimmerman S, Sloane PD, Williams CS, Boustani M. Characteristics associated with low food and fluid intake in long-term care residents with dementia. Gerontologist 2005;45,1(1):74-80.

Saragat B, Buffa R, Mereu E, Succa V, Cabras S, Mereu RM, et al. Nutritional and psycho-functional status in elderly patients with Alzheimer’s disease. J Nutr Health Aging 2012;16(3):231-6.

Balkau B, Deanfield JE, Després JP, Bassand JP, Fox KA, Smith SC Jr, et al. International Day for the Evaluation of Abdominal Obesity (IDEA): a study of waist circumference, cardiovascular disease, and diabetes mellitus in 168,000 primary care patients in 63 countries. Circulation 2007;116(17):1942-51.

Sullivan DH, Martin W, Flaxman N, Hagen JE. Oral health problems and involuntary weight loss in a population of frail elderly. J Am Geriatr Soc 1993;41(7):725-31. doi: 10.1111/j.1532-5415.1993.tb07461.x.

Lopez-Jornet P, Saura-Perez M, Llevat-Espinosa N. Effect of oral health dental state and risk of malnutrition in elderly people. Geriatr Gerontol Int 2013;13(1):43-9. doi: 10.1111/j.1447-0594.2012.00853.x.

Ziebolz D, Werner C, Schmalz G, Nitschke I, Haak R, Mausberg RF, et al. Oral health and nutritional status in nursing home residents-results of an explorative cross-sectional pilot study. BMC Geriatr 2017;17(1):39. doi: 10.1186/s12877-017-0429-0.

Syrjälä AM, Ylöstalo P, Ruoppi P, Komulainen K, Hartikainen S, Sulkava R, et al. Dementia and oral health among subjects aged 75 years or older. Gerodontology 2012;29(1):36-42. doi: 10.1111/j.1741-2358.2010.00396.x.

Perna S, Francis MD, Bologna C, Moncaglieri F, Riva A, Morazzoni P, et al. Performance of Edmonton Frail Scale on frailty assessment: its association with multi-dimensional geriatric conditions assessed with specific screening tools. BMC Geriatr 2017;17(1):2. doi: 10.1186/s12877-016-0382-3.

Strandberg TE, Pitkälä KH. Frailty in elderly people. Comment. Lancet 2007;369(9570):1328-9.

Espinoza S, Walston JD. Frailty in older adults: insights and interventions. Cleve Clin J Med 2005;72(12):1105-12.

Heersink JT, Brown CJ, Dimaria-Ghalili RA, Locher JL. Undernutrition in hospitalized older adults: patterns and correlates, outcomes, and opportunities for intervention with a focus on processes of care. J Nutr Elder 2010;29(1):4-41. doi: 10.1080/01639360903574585.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.489

Copyright (c) 2018 Mariola Głowacka, Beata Haor, Paulina Zabielska, Anna Jurczak, Monika Biercewicz, Renata Jabłońska, Katarzyna Karakiewicz-Krawczyk, Beata Karakiewicz

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/