Spektroskopia w podczerwieni z transformatą Fouriera w analizie składu kamieni nerkowych

Renata Beata Szydlak, Piotr Maciukiewicz

Abstrakt


ABSTRAKT

Wstęp: Kamica nerkowa jest jedną z najczęstszych chorób układu moczowego, której przyczyną są zaburzenia metaboliczne i wydalnicze. Identyfikacja składników kamieni nerkowych jest niezbędna do określenia przyczyny powstawania złogów i doboru odpowiedniej terapii leczenia.

Celem badań było określenie składu chemicznego kamieni nerkowych.

Materiały i metody: Kamienie nerkowe pobrane od 46 pacjentów analizowano pod kątem składu chemicznego, za pomocą spektroskopii w podczerwieni z transformatą Fouriera (FTIR). Otrzymane widma FTIR kamieni nerkowych porównano ze standardami.

Wyniki: Z 46 próbek 58,3% stanowiły kamienie zbudowane ze szczawianu wapnia, 28,3% – kamienie struwitowe, a 10,9% – kamienie kwasu moczowego. Analiza względem płci pokazała, że 69,6% badanych kamieni pochodziło od mężczyzn, a 30,4% od kobiet. Porównanie względem wieku ujawniło, że najwięcej badanych znajduje się w przedziale wiekowym 30–44 lat.

Wnioski: Szczawian wapnia, struwit i kwas moczowy są powszechnie spotykanymi kamieniami nerkowymi.


Słowa kluczowe


kamica nerkowa; spektroskopia w podczerwieni z transformatą Fouriera (FTIR); szczawian wapnia; struwit; kwas moczowy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baggio B. Genetic and dietary factors in idiopathic calcium nephrolithiasis: what do we have, what dowe need? J Nephrol 1999;12:371-4.

Uribarri J, Oh MS, Carroll HJ. The first kidney stone. Ann Intern Med 1989;111:1006-9.

Curhan GC, Willett WC, Rimm EB, Stampfer MJ. Family history and risk of kidney stones. J Am Soc Nephrol 1997;8:1568-73.

Dussol B, Geider S, Lilova A, Léonetti F, Dupuy P, Daudon M, et al. Analysis of the soluble organic matrix of five morphologically different kidney stones. Evidence for a specific role of albumin in the constitution of the stone protein matrix. Urol Res 1995;23:45-51.

Abdel-Halim RE, Abdel-Halim MR. A review of urinary stone analysis techniques. Saudi Med J 2006;27(10):1462-7.

Hiatt RA, Dales LG, Friedman GD, Hunkeler EM. Frequency of urolithiasis in a prepaid medical care program. Am J Epidemiol 1982;115:255-65.

Soloway RD, Wu J. Analysis of gallstones. In: Muraca M, editor. Methods in biliary research. Boca Raton (FL): CRC Press, Inc; 1995. p. 167-90.

Sekkoum K, Cheriti A, Taleb S, Belboukhari N. FTIR spectroscopic study of human urinary stones from El Bayadh district (Algeria). Arab J Chem 2011:1-5.

Valamathi D, Leela A, Gunasekaran S. Formation and microanalysis of struvite urinary calculi. Indian J Pure Appl Phys 2010:36-8.

Chauhan CK, Joshi MJ. In vitro crystallization, characterization and growth-inhibition study of urinary type struvite crystals. J Cryst Growth 2013:330-7.

Michell AR. Urolithiasis – historical, comparative and pathophysiological aspects: a review. J R Soc Med 1989;82(11):669-72.

Morton AR, Iliescu EA, Wilson JWL. Investigation and treatment of recurrent kidney stone. Can Med Assoc J 2002;166(2):213-6.

Pak CY, Adams-Huet B, Poindexter JR, Pearle MS, Peterson RD, Moe OW. Rapid communication: relative effect of urinary calcium and oxalate on saturation of calcium oxalate. Kidney Int 2004;66:2032-7.

Coe FL. Prevention of kidney stone. Am J Med 1981;71:514-6.

Gianfrancesco F, Esposito T, Ombra MN, Forabosco P, Maninchedda G, Fattorini M, et al. Identification of a novel gene and a common variant associated with uric acid nephrolithiasis in asardinian genetic isolate. Am J Hum Genet 2003;72:1479-91.

Ombra MN, Forabosco P, Casula S, Angius A, Maestrale G, Petretto E, et al. Identification of a new candidate locus for uric acid nephrolithiasis. Am J Hum Genet 2001;68:1119-29.

Hamm LL, Simon EE. Roles and mechanisms of urinary buffer excretion. Am J Physiol 1987;253:595-605.

Coe FL, Andrew E, Wooster E. Renal section, University of Chicago, Chicago. lllinois, USA. J Clin Invest 2005;115(10):2598-602.

Grases F, Costa-Bauza A, Prieto RM. Renal lithiasis and nutrition. Nutr J 2006;5:23-9.

Wrong O, Davies HEF. The excretion in renal disease. Q J Med 1959;28:259-311.

Ryall R, Hibberd C, Marshall VA. Method for studying inhibitory activity in whole urine. Urol Res 1987;13:285-9.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.483

Copyright (c) 2018 Renata Beata Szydlak, Piotr Maciukiewicz

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/