Aktualne poglądy na temat leczenia złamań wyrostka kłykciowego żuchwy

Maciej Sikora, Tomasz Olszowski, Dariusz Chlubek

Abstrakt


ABSTRAKT

Celem niniejszego przeglądu piśmiennictwa było przedstawienie i omówienie obecnych poglądów na temat leczenia złamań wyrostka kłykciowego żuchwy. Autorzy omówili etiologię, epidemiologię, mechanizmy, jak również zasady i metody leczenia złamań wyrostka kłykciowego żuchwy. Ponadto przedstawiono zagadnienie wyboru dostępu chirurgicznego oraz technik i materiałów do otwartej osteosyntezy złamań wyrostka kłykciowego żuchwy. Do wyszukiwania odpowiednich artykułów opublikowanych w okresie 2000–2018 r. wykorzystano bazę PubMed. Analiza obejmowała zarówno prace oryginalne, jak i poglądowe (w tym metaanalizy) dotyczące dorosłych pacjentów.

Wciąż istnieją różnice w opiniach badaczy co do wyboru odpowiedniego leczenia chirurgicznego – zamkniętego czy otwartego. 

Wśród zwolenników leczenia otwartego nie ma jednomyślności co do wyboru właściwego dostępu chirurgicznego. Istotnym pytaniem jest, jakie materiały wybrać do osteosyntezy złamań wyrostka kłykciowego żuchwy.

Ostatnie badania wykazują zadowalające wyniki stabilności osteosyntezy złamań wyrostka kłykciowego żuchwy za pomocą płytek 3D. W przyszłości konieczna jest dalsza dyskusja nad wyborem rodzaju materiału do osteosyntezy złamań wyrostka kłykciowego żuchwy, a w szczególności na temat możliwości zastosowania materiałów wchłanialnych.


Słowa kluczowe


złamania wyrostka kłykciowego żuchwy; etiologia; mechanizm; metody leczenia

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Eckelt U, Schneider M, Erasmus F, Gerlach KL, Kuhlisch E, Loukota R, et al. Open versus closed treatment of fractures of the mandibular condylar process – a prospective randomized multi-centre study. J Craniomaxillofac Surg 2006;34(5):306-14. doi: 10.1016/j.jcms.2006.03.003.

Danda AK, Muthusekhar MR, Narayanan V, Baig MF, Siddareddi A. Open versus closed treatment of unilateral subcondylar and condylar neck fractures: a prospective, randomized clinical study. J Oral Maxillofac Surg 2010;68(6):1238-41. doi: 10.1016/j.joms.2009.09.042.

Chrcanovic BR. Open versus closed reduction: diacapitular fractures of the mandibular condyle. Oral Maxillofac Surg 2012;16(3):257-65. doi: 10.1007/s10006-012-0337-6.

Kotrashetti SM, Lingaraj JB, Khurana V. A comparative study of closed versus open reduction and internal fixation (using retromandibular approach) in the management of subcondylar fracture. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2013;115(4):7-11. doi: 10.1016/j.oooo.2011.10.027.

Liu Y, Bai N, Song G, Zhang X, Hu J, Zhu S, et al. Open versus closed treatment of unilateral moderately displaced mandibular condylar fractures: a meta-analysis of randomized controlled trials. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2013;116(2):169-73. doi: 10.1016/j.oooo.2013.02.023.

Sakr K, Farag IA, Zeitoun IM. Review of 509 mandibular fractures treated at the University Hospital, Alexandria, Egypt. Br J Oral Maxillofac Surg 2006;44(2):107-11. doi: 10.1016/j.bjoms.2005.03.014.

Zachariades N, Mezitis M, Mourouzis C, Papadakis D, Spanou A. Fractures of the mandibular condyle: a review of 466 cases. Literature review, reflections on treatment and proposals. J Craniomaxillofac Surg 2006;34(7):421-32. doi: 10.1016/j.jcms.2006.07.854.

Rocton S, Chaine A, Ernenwein D, Bertolus C, Rigolet A, Bertrand JC, et al. Mandibular fractures: epidemiology, therapeutic management, and complications in a series of 563 cases. Rev Stomatol Chir Maxillofac 2007;108(1):3-10. doi: 10.1016/j.stomax.2006.11.001.

Simsek S, Simsek B, Abubaker AO, Laskin DM. A comparative study of mandibular fractures in the United States and Turkey. Int J Oral Maxillofac Surg 2007;36(5):395-7. doi: 10.1016/j.ijom.2006.11.010.

de Matos FP, Arnez MF, Sverzut CE, Trivellato AE. A retrospective study of mandibular fracture in a 40-month period. Int J Oral Maxillofac Surg 2010;39(1):10-5. doi: 10.1016/j.ijom.2009.10.005.

Marker P, Nielsen A, Bastian HL. Fractures of the mandibular condyle. Part 1: patterns of distribution of types and causes of fractures in 348 patients. Br J Oral Maxillofac Surg 2000;38(5):417-21. doi: 10.1054/bjom.2000.0317.

Bormann KH, Wild S, Gellrich NC, Kokemüller H, Stühmer C, Schmelzeisen R, et al. Five-year retrospective study of mandibular fractures in Freiburg, Germany: incidence, etiology, treatment, and complications. J Oral Maxillofac Surg 2009;67(6):1251-5. doi: 10.1016/j.joms.2008.09.022.

Rashid A, Eyeson J, Haider D, van Gijn D, Fan K. Incidence and patterns of mandibular fractures during a 5-year period in a London teaching hospital. Br J Oral Maxillofac Surg 2013;51(8):794-8. doi: 10.1016/j.bjoms.2013.04.007.

Sikora M, Olszowski T, Sielski M, Stąpor A, Janiszewska-Olszowska J, Chlubek D. The use of the transparotid approach for surgical treatment of condylar fractures – Own experience. J Craniomaxillofac Surg 2015;43(10):1961-5. doi: 10.1016/j.jcms.2015.10.001.

Sikora M, Szuta M, Zapała J. Wypadki rowerowe jako przyczyna urazów u chorych w materiale Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej CM UJ w Krakowie w latach 1998–2005. Mag Stom 2006;6:36-9.

Sawazaki R, Lima Junior SM, Asprino L, Moreira RW, de Moraes M. Incidence and patterns of mandibular condyle fractures. J Oral Maxillofac Surg 2010;68(6):1252-9. doi: 10.1016/j.joms.2009.03.064.

Boffano P, Roccia F, Gallesio C, Karagozoglu KH, Forouzanfar T. Bicycle-related maxillofacial injuries: a double-center study. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2013;116(3):275-80. doi: 10.1016/j.oooo.2013.03.004.

Romeo A, Pinto A, Cappabianca S, Scaglione M, Brunese L. Role of multidetector row computed tomography in the management of mandible traumatic lesions. Semin Ultrasound CT MR 2009;30(3):174-80.

Wong KH. Mandible fractures: a 3-year retrospective study of cases seen in an oral surgical unit in Singapore. Singapore Dent J 2000;23:6-10.

Al Ahmed HE, Jaber MA, Abu Fanas SH, Karas M. The pattern of maxillofacial fractures in Sharjah, United Arab Emirates: a review of 230 cases. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2004;98(2):166-70. doi: 10.1016/S1079210404001039.

Ellis E 3rd, Moos KF, el-Attar A, Arbor A. Ten years of mandibular fractures: An analysis of 2137 cases. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1985;59(2):120-9.

Oikarinen K, Thalib L, Sandor GK, Schutz P, Clokie CM, Safar S, et al. Differences in the location and multiplicity of mandibular fractures in Kuwait, Canada and Finland during the 1990s. Med Princ Pract 2005;14(1):10-5. doi: 10.1159/000081917.

Li YS, Tian WD, Li SW, Liu L. Retrospective analysis of 3,958 patients with facial injuries. Zhonghua Kou Qiang Yi Xue Za Zhi 2006;41(7):385-7.

Bali R, Sharma P, Garg A, Dhillon G. A comprehensive study on maxillofacial trauma conducted in Yamunanagar, India. J Inj Violence Res 2013;5(2):108-16. doi: 10.5249/jivr.v5i2.331.

MacLennan WD. Consideration of 180 cases of typical fractures of the mandibular condylar process. Br J Plast Surg 1952;5(2):122-8.

Spiessl B, Schroll K. Fractures of the condylar neck and head. Textbook of Specific Fractures and Dislocations. Stuttgart: Thieme; 1972.

Lindahl L. Condylar fractures of the mandible. I. Classification and relation to age, occlusion, and concomitant injuries of teeth and teeth-supporting structures, and fractures of the mandibular body. Int J Oral Surg 1977;6(1):12-21.

Krenkel C. Treatment of mandibular – condylar fractures. Atlas Oral Maxillofac Surg Clin North Am 1997;5(1):127-55.

Ellis E 3rd, Palmieri C, Throckmorton G. Further displacement of condylar process fractures after closed treatment. J Oral Maxillofac Surg 1999;57(11):1307-16.

Neff A, Kolk A, Deppe H, Horch HH. New aspects for indications of surgical management of intra-articular and high temporomandibular dislocation fractures. Mund Kiefer Gesichtschir 1999;3(1):24-9. doi: 10.1007/s100060050088.

Hlawitschka M, Eckelt U. Clinical, radiological and axiographic examination after conservative functional treatment of intracapsular temporomandibular joint fractures. Mund Kiefer Gesichtschir 2002;6(4):241-8. doi: 10.1007/s10006-002-0396-1.

Loukota RA, Eckelt U, De Bont L, Rasse M. Subclassification of fractures of the condylar process of the mandible. Br J Oral Maxillofac Surg 2005;43(1):72-3. doi: 10.1016/j.bjoms.2004.08.018.

Neff A, Cornelius CP, Rasse M, Torre DD, Audigé L. The comprehensive AOCMF classification system: condylar process fractures – level 3 tutorial. Craniomaxillofac Trauma Reconstr 2014;7:44-58. doi: 10.1055/s-0034-1389559.

Kozakiewicz A. Classification proposal for fractures of the processus condylaris mandibulae. Clin Oral Investig 2018. doi: 10.1007/s00784-018-2459-1.

Reddy NV, Reddy PB, Rajan R, Ganti S, Jhawar DK, Potturi A, et al. Analysis of patterns and treatment strategies for mandibular condyle fractures: review of 175 condyle fractures with review of literature. J Maxillofac Oral Surg 2013;12(3):315-20. doi: 10.1007/s12663-012-0428-9.

Hackenberg B, Lee C, Caterson EJ. Management of subcondylar mandible fractures in the adult patient. J Craniofac Surg 2014;25(1):166-71. doi: 10.1097/SCS.0000000000000498.

Niezen ET, Stuive I, Post WJ, Bos RR, Dijkstra PU. Recovery of mouth-opening after closed treatment of a fracture of the mandibular condyle: a longitudinal study. Br J Oral Maxillofac Surg 2015;53(2):170-5. doi: 10.1016/j.bjoms.2014.11.007.

Derfoufi L, Delaval C, Goudot P, Yachouh J. Complications of condylar fracture osteosynthesis. J Craniofac Surg 2011;22(4):1448-51. doi: 10.1097/SCS.0b013e31821d1814.

Vesnaver A, Ahčan U, Rozman J. Evaluation of surgical treatment in mandibular condyle fractures. J Craniomaxillofac Surg 2012;40(8):647-53. doi: 10.1016/j.jcms.2011.10.029.

Colletti G, Battista VM, Allevi F, Giovanditto F, Rabbiosi D, Biglioli F. Extraoral approach to mandibular condylar fractures: our experience with 100 cases. J Craniomaxillofac Surg 2014;42(5):186-94. doi: 10.1016/j.jcms.2013.08.005.

Lemiere E, Sicre A, Vereecke F, Brygo A, Nicola J, Ferri J. Our physiotherapy treatment of articular fractures of the mandibular condyle. Rev Stomatol Chir Maxillofac 2003;104(2):104-6.

Shi J, Chen Z, Xu B. Causes and treatment of mandibular and condylar fractures in children and adolescents: a review of 104 cases. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg 2014;140(3):203-7. doi: 10.1001/jamaoto.2013.6300.

Sugiura T, Yamamoto K, Murakami K, Sugimura M. A comparative evaluation of osteosynthesis with lag screws, miniplates, or Kirschner wires for mandibular condylar process fractures. J Oral Maxillofac Surg 2001;59(10):1161-8. doi: 10.1053/joms.2001.26718.

Palmieri C, Ellis E 3rd, Throckmorton G. Mandibular motion after closed and open treatment of unilateral mandibular condylar process fractures. J Oral Maxillofac Surg 1999;57(7):764-75.

Crivello O. Evaluation of mandibular movement after condylar fracture. Rev Stomatol Chir Maxillofac 2002;103(1):22-5.

Basdra EK, Stellzig A, Komposch G. Functional treatment of condylar fractures in adult patients. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1998;113(6):641-6.

Görgü M, Deren O, Sakman B, Ciliz D, Erdogan B. Prospective comparative study of the range of movement of temporomandibular joints after mandibular fractures: rigid or non-rigid fixation. Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg 2002;36(6):356-61.

Sforza C, Ugolini A, Sozzi D, Galante D, Mapelli A, Bozzetti A. Three-dimensional mandibular motion after closed and open reduction of unilateral mandibular condylar process fractures. J Craniomaxillofac Surg 2011;39(4):249-55. doi: 10.1016/j.jcms.2010.06.005.

Leiser Y, Peled M, Braun R, Abu-El Naaj I. Treatment of low subcondylar fractures – a 5-year retrospective study. Int J Oral Maxillofac Surg 2013;42(6):716-20. doi: 10.1016/j.ijom.2013.03.006.

Bruckmoser E, Undt G. Management and outcome of condylar fractures in children and adolescents: a review of the literature. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2012;114:86-106. doi: 10.1016/j.oooo.2011.08.003.

Throckmorton GS, Ellis E 3rd, Hayasaki H. Masticatory motion after surgical or nonsurgical treatment for unilateral fractures of the mandibular condylar process. J Oral Maxillofac Surg 2004;62(2):127-38.

Shen G, Darendeliler MA. The adaptive remodeling of condylar cartilage – a transition from chondrogenesis to osteogenesis. J Dent Res 2005;84(8):691-9. doi: 10.1177/154405910508400802.

Mugnier A, Bordais P, Marchand J. Mandibular neo-condyle after sub-capital fracture. Rev Stomatol Chir Maxillofac 1974;75(7):1007-12.

Silvestri A, Lattanzi A, Mantuano MT. A protocol for the treatment of mandibular condylar fractures. Minerva Stomatol 2004;53:403-15.

Landes CA, Lipphardt R. Prospective evaluation of a pragmatic treatment rationale: open reduction and internal fixation of displaced and dislocated condyle and condylar head fractures and closed reduction of non-displaced, non-dislocated fractures. Part I: condyle and subcondylar fractures. Int J Oral Maxillofac Surg 2005;34(8):859-70. doi:10.1016/j.ijom.2005.04.021.

Gibbons AJ, Khattak O. Self-drilling intermaxillary fixation screws in the closed treatment of a condylar fracture. J Oral Maxillofac Surg 2007;65(2):357. doi: 10.1016/j.joms.2006.10.004.

Hlawitschka M, Eckelt U. Assessment of patients treated for intracapsular fractures of the mandibular condyle by closed techniques. J Oral Maxillofac Surg 2002;60(7):784-91.

Landes CA, Lipphardt R. Prospective evaluation of a pragmatic treatment rationale: open reduction and internal fixation of displaced and dislocated condyle and condylar head fractures and closed reduction of non-displaced, non-dislocated fractures. Part II: high condylar and condylar head fractures. Int J Oral Maxillofac Surg 2006;35(2):115-26. doi: 10.1016/j.ijom.2005.04.009.

Hlawitschka M, Loukota R, Eckelt U. Functional and radiological results of open and closed treatment of intracapsular (diacapitular) condylar fractures of the mandible. Int J Oral Maxillofac Surg 2005;34(6):597-604. doi: 10.1016/j.ijom.2005.02.004.

Singh V, Bhagol A, Goel M, Kumar I, Verma A. Outcomes of open versus closed treatment of mandibular subcondylar fractures: a prospective randomized study. J Oral Maxillofacial Surg 2010;68(6):1304-9. doi: 10.1016/j.joms.2010.01.001.

Schneider M, Erasmus F, Gerlach KL, Kuhlisch E, Loukota RA, Rasse M, et al. Open reduction and internal fixation versus closed treatment and mandibulomaxillary fixation of fractures of the mandibular condylar process: a randomized, prospective, multicenter study with special evaluation of fracture level. J Oral Maxillofacial Surg 2008;66(12):2537-44. doi: 10.1016/j.joms.2008.06.107.

Kommers S, Moghimi M, van de Ven L, Forouzanfar T. Is radiological shortening of the ramus a reliable guide to operative management of unilateral fractures of the mandibular condyle? Br J Oral Maxillofac Surg 2014;52(6):491-5. doi: 10.1016/j.bjoms.2014.04.008.

Park SS, Lee KC, Kim SK. Overview of mandibular condyle fracture. Arch Plast Surg 2012;39(4):281-3. doi: 10.5999/aps.2012.39.4.281.

Blair VP. Surgery and diseases of the mouth and jaws. St. Louis: Mosby; 1912.

Bockenheimer P. Eine neue methode zur freilegung der kiefergelenke ohne sichtbare narben und ohne verletzung des nervus facialis. Zentralbl Chir 1920;47:1560-79.

Perthes G. Über frakturen und luxationsfrakturen des kieferköpfchens und ihre operative behandlung. Arch Klin Chir 1924;133:418-33.

Risdon F. Ankylosis of the temporomaxillary joint. J Am Dent Assoc (1922) 1934;21:1933-7.

Hinds EC, Girotti WJ. Vertical subcondylar osteotomy: a reappraisal. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1967;24(2):164-70.

Eckelt U. Tension bolt osteosynthesis for fractures of the mandibular condyle. Dtsch Z Mund Kiefer Gesichtschir 1991;15(1):51-7.

Ellis E 3rd, Dean J. Rigid fixation of mandibular condyle fractures. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1993;76(1):6-15.

Rasse M. Diakapituläre fracturen der mandibula. Eine neue operationsmethode und erste ergebnisse. Stomatologie 1993;90:413-28.

Mokros S, Erle A. Die transorale miniplattenosteosynthese von gelenkfortsatzfrakturen optimierung der operativen methode. Fortschr Kiefer Gesichtschirur 1996;41:136-8.

Mohan AP, Jeevan Kumar KA, Venkatesh V, Pavan Kumar B, Patil K. Comparison of preauricular approach versus retromandibular approach in management of condylar fractures. J Maxillofac Oral Surg 2012;11(4):435-41. doi: 10.1007/s12663-012-0350-1.

Schoen R, Fakler O, Metzger MC, Weyer N, Schmelzeisen R. Preliminary functional results of endoscope-assisted transoral treatment of displaced bilateral condylar mandible fractures. Int J Oral Maxillofac Surg 2008;37(2):111-6.

Schiel S, Mayer P, Probst F, Otto S, Cornelius CP. Transoral open reduction and fixation of mandibular condylar base and neck fractures in children and young teenagers – a beneficial treatment option? J Oral Maxillofac Surg 2013;71(7):1220-30. doi: 10.1016/j.joms.2013.03.023.

You HJ, Moon KC, Yoon ES, Lee BI, Park SH. Clinical and radiological outcomes of transoral endoscope-assisted treatment of mandibular condylar fractures. Int J Oral Maxillofac Surg 2016;45(3):284-91. doi: 10.1016/j.ijom.2015.11.005.

Choi HJ, Lee YM. Transient total facial nerve paralysis: an unusual complication of transoral endoscopic-assisted management of subcondylar fracture. J Craniofac Surg 2012;23(3):e268-70. doi: 10.1097/SCS.0b013e31824e2c4b.

Arcuri F, Brucoli M, Baragiotta N, Benech R, Ferrero S, Benech A. Analysis of complications following endoscopically assisted treatment of mandibular condylar fractures. J Craniofac Surg 2012;23(3):e196-8. doi: 10.1097/SCS.0b013e31824de328.

Domanski MC, Goodman J, Frake P, Chaboki H. Pitfalls in endoscopic treatment of mandibular subcondylar fractures. J Craniofac Surg 2011;22(6):2260-3. doi: 10.1097/SCS.0b013e31823270e3.

Weiss JP, Sawhney R. Update on mandibular condylar fracture management. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg 2016;24(4):273-8. doi: 10.1097/MOO.0000000000000272.

Schön R, Gutwald R, Schramm A, Gellrich NC, Schmelzeisen R. Endoscopy-assisted open treatment of condylar fractures of the mandible: extraoral vs intraoral approach. Int J Oral Maxillofac Surg 2002;31(3):237-43. doi: 10.1054/ijom.2001.0213.

Camino Junior R, Moraes RB, Landes C, Luz JGC. Comparison of a 2.0-mm locking system with conventional 2.0- and 2.4-mm systems in the treatment of mandibular fractures: a randomized controlled trial. Oral Maxillofac Surg 2017;21(3):327-34. doi: 10.1007/s10006-017-0636-z.

Wusiman P, Tuerxun J, Yaolidaxi B, Moming A. Locking plate system versus standard plate fixation in the management of mandibular fractures: meta-analysis of randomized controlled trials. J Craniofac Surg 2017;28(6):1456-61. doi: 10.1097/SCS.0000000000003857.

Ahuja SA, Galinde J, Asnani U, Mistry YA. Comparative evaluation of clinical outcomes using Delta plates and conventional miniplates for internal fixation of mandibular condylar fractures in adults. J Oral Maxillofac Surg 2018;76(6):1255-66. doi: 10.1016/j.joms.2017.12.018.

Glória JCR, Fernandes IA, Silveira EMD, Souza GM, Rocha RL, Galvão EL, et al. Comparison of bite force with locking plates versus non-locking plates in the treatment of mandibular fractures: a meta-analysis. Int Arch Otorhinolaryngol 2018;22(2):181-9. doi: 10.1055/s-0037-1604056.

Neff A, Kolk A, Horch HH. Position and mobility of the articular disk after surgical management of diacapitular and high condylar dislocation fractures of the temporomandibular joint. Mund Kiefer Gesichtschir 2000;4(2):111-7. doi: 10.1007/s100060050181.

Neff A, Kolk A, Neff F, Horch HH. Surgical vs. conservative therapy of diacapitular and high condylar fractures with dislocation. A comparison between MRI and axiography. Mund Kiefer Gesichtschir 2002;6(2):66-73. doi: 10.1007/s10006-001-0345-4.

Neff A, Kolk A, Meschke F, Deppe H, Horch HH. Small fragment screws vs. plate osteosynthesis in condylar head fractures. Mund Kiefer Gesichtschir 2005;9(2):80-8.

Kolk A, Neff A. Long-term results of ORIF of condylar head fractures of the mandible: A prospective 5-year follow-up study of small-fragment positional-screw osteosynthesis (SFPSO). J Craniomaxillofac Surg 2015;43(4):452-61. doi: 10.1016/j.jcms.2015.02.004.

Neff A, Karoglan M, Schutz K, Kolk A, Horch HH. Torsional stability of screw fixations in condylar head traumatology: a comparative biomechanical trial. Int J Oral Maxillofac Surg 2005;34:65.

Neff A, Dingiria F., Karoglan M., Steinhauser E. Retentive values of different screw types in the spongious bone of the condylar head. J Craniomaxillofac Surg 2006;34:127.

Kozakiewicz M. Small-diameter compression screws completely embedded in bone for rigid internal fixation of the condylar head of the mandible. Br J Oral Maxillofac Surg 2018;56(1):74-6. doi: 10.1016/j.bjoms.2017.04.013.

Ellis E 3rd, Throckmorton GS, Palmieri C. Open treatment of condylar process fractures: assessment of adequacy of repositioning and maintenance of stability. J Oral Maxillofac Surg 2000;58(1):27-34.

Haug RH, Assael LA. Outcomes of open versus closed treatment of mandibular subcondylar fractures. J Oral Maxillofac Surg 2001;59(4):370-5. doi: 10.1053/joms.2001.21868.

Hyde N, Manisali M, Aghabeigi B, Sneddon K, Newman L. The role of open reduction and internal fixation in unilateral fractures of the mandibular condyle: a prospective study. Br J Oral Maxillofac Surg 2002;40(1):19-22. doi: 10.1054/bjom.2001.0734.

Rallis G, Mourouzis C, Ainatzoglou M, Mezitis M, Zachariades N. Plate osteosynthesis of condylar fractures: a retrospective study of 45 patients. Quintessence Int 2003;34(1):45-9.

Meyer C, Serhir L, Boutemi P. Experimental evaluation of three osteosynthesis devices used for stabilizing condylar fractures of the mandible. J Craniomaxillofac Surg 2006;34(3):173-81. doi: 10.1016/j.jcms.2005.09.005.

Wagner A, Krach W, Schicho K, Undt G, Ploder O, Ewers R. A 3-dimensional finite-element analysis investigating the biomechanical behavior of the mandible and plate osteosynthesis in cases of fractures of the condylar process. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2002;94(6):678-86. doi: 10.1067/moe.2002.126451.

Asprino L, Consani S, de Moraes M. A comparative biomechanical evaluation of mandibular condyle fracture plating techniques. J Oral Maxillofac Surg 2006;64(3):452-6. doi: 10.1016/j.joms.2005.11.017.

Shinohara EH, Martini MZ. ‘Double barrel’ 2.0 mm mini-plates to fix fractures of the neck of the mandibular condyle. Br J Oral Maxillofac Surg 2006;44(2):166. doi: 10.1016/j.bjoms.2005.04.016.

Tominaga K, Habu M, Khanal A, Mimori Y, Yoshioka I, Fukuda J. Biomechanical evaluation of different types of rigid internal fixation techniques for subcondylar fractures. J Oral Maxillofac Surg 2006;64(10):1510-6. doi: 10.1016/j.joms.2006.03.038.

Parascandolo S, Spinzia A, Parascandolo S, Piombino P, Califano L. Two load sharing plates fixation in mandibular condylar fractures: biomechanical basis. J Craniomaxillofac Surg 2010;38(5):385-90. doi: 10.1016/j.jcms.2009.10.014.

Kang DH. Surgical management of a mandible subcondylar fracture. Arch Plast Surg 2012;39(4):284-90. doi: 10.5999/aps.2012.39.4.284.

Gealh WC, Costa JV, Ferreira GM, Iwaki Filho L. Comparative study of the mechanical resistance of 2 separate plates and 2 overlaid plated used in the fixation of the mandibular condyle: an in vitro study. J Oral Maxillofac Surg 2009;67(4):738-43. doi: 10.1016/j.joms.2008.06.034.

Pilling E, Eckelt U, Loukota R, Schneider K, Stadlinger B. Comparative evaluation of ten different condylar base fracture osteosynthesis techniques. Br J Oral Maxillofac Surg 2010;48(7):527-31. doi: 10.1016/j.bjoms.2009.09.010.

Lauer G, Pradel W, Schneider M, Eckelt U. A new 3-dimensional plate for transoral endoscopic-assisted osteosynthesis of condylar neck fractures. J Oral Maxillofac Surg 2007;65(5):964-71. doi: 10.1016/j.joms.2006.05.068.

Haim D, Müller A, Leonhardt H, Nowak A, Richter G, Lauer G. Biomechanical study of the Delta plate and the TriLock Delta condyle trauma plate. J Oral Maxillofac Surg 2011;69(10):2619-25. doi: 10.1016/j.joms.2011.01.002.

Anirudhan A, Khalam SA, Zachariah RK. Evaluation of clinical use of indigenously developed delta plate in management of subcondylar fracture. Clin Pract 2013;3(2):28. doi: 10.4081/cp.2013.e28.

Hakim SG, Wolf M, Wendlandt R, Kimmerle H, Sieg P, Jacobsen HC. Comparative biomechanical study on three miniplates osteosynthesis systems for stabilisation of low condylar fractures of the mandible. Br J Oral Maxillofac Surg 2014;52(4):317-22. doi: 10.1016/j.bjoms.2014.02.002.

Kozakiewicz M, Swiniarski J. “A”’ shape plate for open rigid internal fixation of mandible condyle neck fracture. J Craniomaxillofac Surg 2014;42(6):730-7. doi: 10.1016/j.jcms.2013.11.003.

Cortelazzi R, Altacera M, Turco M, Antonicelli V, De Benedittis M. Development and clinical evaluation of MatrixMANDIBLE subcondylar plates system (Synthes). Craniomaxillofac Trauma Reconstr 2015;8(2):94-9. doi: 10.1055/s-0034-1395382.

Sikora M, Sielski M, Stąpor A, Chlubek D. Use of the Delta plate for surgical treatment of patients with condylar fractures. J Craniomaxillofac Surg 2016;44(7):770-4. doi: 10.1016/j.jcms.2016.04.008.

Liu Y, Wei B, Li Y, Gu D, Yin G, Wang B, et al. The 3-dimensional miniplate is more effective than the standard miniplate for the management of mandibular fractures: a meta-analysis. Eur J Med Res 2017;22(1):5. doi: 10.1186/s40001-017-0244-2.

Murakami K, Yamamoto K, Sugiura T, Horita S, Matsusue Y, Kirita T. Computed tomography-based 3-dimensional finite element analyses of various types of plates placed for a virtually reduced unilateral condylar fracture of the mandible of a patient. J Oral Maxillofac Surg 2017;75(6):1231-9. doi: 10.1016/j.joms.2017.02.014.

Wagner F, Strasz M, Traxler H, Schicho K, Seemann R. Evaluation of an experimental oblique plate for osteosynthesis of mandibular condyle fractures. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2017;124(6):537-41. doi: 10.1016/j.oooo.2017.09.004.

de Oliveira JCS, Moura LB, de Menezes JDS, Gabrielli MAC, Pereira Filho VA, Hochuli-Vieira E. Three-dimensional strut plate for the treatment of mandibular fractures: a systematic review. Int J Oral Maxillofac Surg 2018;47(3):330-8. doi: 10.1016/j.ijom.2017.08.009.

de Souza GM, Rodrigues DC, Celegatti Filho TS, Moreira RWF, Falci SGM. In-vitro comparison of mechanical resistance between two straight plates and a Y-plate for fixation of mandibular condyle fractures. J Craniomaxillofac Surg 2018;46(1):168-72. doi: 10.1016/j.jcms.2017.11.005.

Lechler C, Probst F, Cornelius CP, Smolka W. Open reduction and internal fixation of mandibular condylar base and neck fractures using strut plates. J Oral Maxillofac Surg 2018;76(7):1494-503. doi: 10.1016/j.joms.2018.01.020.

Sadhwani BS, Anchlia S. Conventional 2.0 mm miniplates versus 3-D plates in mandibular fractures. Ann Maxillofac Surg 2013;3(2):154-9. doi: 10.4103/2231-0746.119231.

Meyer C, Zink S, Chatelain B, Wilk A. Clinical experience with osteosynthesis of subcondylar fractures of the mandible using TCP plates. J Craniomaxillofac Surg 2008;36(5):260-8. doi: 10.1016/j.jcms.2008.01.002.

Choi BH, Yi CK, Yoo JH. Clinical evaluation of 3 types of plate osteosynthesis for fixation of condylar neck fractures. J Oral Maxillofac Surg 2001;59(7):734-7.

Seemann R, Frerich B, Müller S, Koenke R, Ploder O, Schicho K, et al. Comparison of locking and nonlocking plates in the treatment of mandibular condyle fractures. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2009;108(3):328-34. doi: 10.1016/j.tripleo.2009.04.026.

Schön R, Fakler O, Gellrich NC, Schmelzeisen R. Five-year experience with the transoral endoscopically assisted treatment of displaced condylar manible fractures. Plast Reconstr Surg 2005;116(1):44-50.

Aquilina P, Parr WC, Chamoli U, Wroe S, Clausen P. A biomechanical comparison of three 1.5-mm plate and screw configurations and a single 2.0-mm plate for internal fixation of a mandibular condylar fracture. Craniomaxillofac Trauma Reconstr 2014;7(3):218-23. doi: 10.1055/s-0034-1375172.

de Jesus GP, Vaz LG, Gabrielli MF, Passeri LA, Oliveira TV, Noritomi PY, et al. Finite element evaluation of three methods of stable fixation of condyle base fractures. Int J Oral Maxillofac Surg 2014;43(10):1251-6. doi: 10.1016/j.ijom.2014.07.011.

Singh M, Singh RK, Passi D, Aggarwal M, Kaur G. Management of pediatric mandibular fractures using bioresorbable plating system – Efficacy, stability, and clinical outcomes: Our experiences and literature review. J Oral Biol Craniofac Res 2016;6(2):101-6. doi: 10.1016/j.jobcr.2015.09.004.

Leno MB, Liu SY, Chen CT, Liao HT. Comparison of functional outcomes and patient-reported satisfaction between titanium and absorbable plates and screws for fixation of mandibular fractures: A one-year prospective study. J Craniomaxillofac Surg 2017;45(5):704-9. doi: 10.1016/j.jcms.2017.01.034.

Kim DY, Sung IY, Cho YC, Park EJ, Son JH. Bioabsorbable plates versus metal miniplate systems for use in endoscope-assisted open reduction and internal fixation of mandibular subcondylar fractures. J Craniomaxillofac Surg 2018;46(3):413-7. doi: 10.1016/j.jcms.2017.12.026.

McLeod NMH, Van Gijn D. Use of ultrasound-activated resorbable sheets and pins in the management of fractures of the condylar neck of the mandible: a case series. Br J Oral Maxillofac Surg 2018;56(3):182-5. doi: 10.1016/j.bjoms.2018.01.003.

Sikora M, Goschorska M, Baranowska-Bosiacka I, Chlubek D. In vitro effect of 3D plates used for surgical treatment of condylar fractures on prostaglandin E2 (PGE2) and thromboxane B2 (TXB2) concentration in THP-1 macrophages. Int J Mol Sci 2017;18(12):2638. doi: 10.3390/ijms18122638.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.482

Copyright (c) 2018 Maciej Sikora, Tomasz Olszowski, Dariusz Chlubek

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/