Zastosowanie śrub biowchłanialnych w porównaniu ze śrubami metalowymi w truamatologii dziecięcej

Gabriela Grochowska, Piotr Gajewski, Elżbieta Gawrych, Ireneusz Walaszek, Kaja Giżewska-Kacprzak

Abstrakt


ABSTRAKT


Wstęp: Stosowanie metalowych zespoleń w leczeniu złamań u dzieci wymaga ich późniejszego usunięcia z powodu trwającego wzrostu kości. Natomiast biowchłanialne materiały nie wymagają ponownego zabiegu operacyjnego. Ze względu na małą liczbę publikacji dotyczących tego zagadnienia w odniesieniu do dzieci podjęto próbę oceny korzyści klinicznych wynikających z zastosowania biowchłanialnych śrub w leczeniu wybranych załamań z zakresu traumatologii dziecięcej.

Materiały i metody: Badaną grupę stanowiło 35 pacjentów w wieku 5–17 lat (średnia 13,2 lat) z rozpoznanym złamaniem kości długich. Zespolenie odłamów kostnych wykonano przy użyciu biowchłanialnych śrub LactoSorb® wykonanych z polimerowego kwasu mlekowego i kwasu poliglikolowego. Wyniki leczenia grupy badanej porównano z wynikami 35 pacjentów grupy kontrolnej, u których zespolenie kości w tym samym typie złamań wykonano śrubami metalowymi.

Wyniki: Badanie kliniczne i radiologiczne wykazało całkowity zrost odłamów u wszystkich dzieci w obu grupach, bez cech osteolizy. Okres unieruchomienia był nieznacznie krótszy w grupie badanej (5,5 tyg.) w porównaniu z grupą kontrolną (6,2 tyg.; p = 0,038). W obu grupach nie obserwowano różnic w obecności komplikacji, zakażeń rany, leczenia bólu pooperacyjnego oraz długości okresu hospitalizacji.

Wnioski: Stosowanie materiału biowchłanialnego w leczeniu złamań kości w traumatologii dziecięcej jest bezpieczną alternatywą dla stabilizacji materiałami metalowymi i wyklucza konieczność powtórnej operacji i znieczulenia.

 


Słowa kluczowe


biowchłanialne implanty; śruby kostne; złamania kości; traumatologia

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Donaldson LJ, Reckless IP, Scholes S, Mindell JS, Shelton NJ. The epidemiology of fractures in England. J Epidemiol Community Health 2008;62(2):174-80. doi: 10.1136/jech.2006.056622.

Jones G. Growth, children, and fractures. Curr Osteoporos Rep 2004;2(3):75-8.

Cooper C, Dennison EM, Leufkens HG, Bishop N, van Staa TP. Epidemio¬logy of childhood fractures in Britain: a study using the general practice research database. J Bone Miner Res 2004;19(12):1976-81. doi: 10.1359/JBMR.040902.

Rennie I, Court-Brown CM, Mok JY, Beattie TF. The epidemiology of fractures in children. Injury 2007;38(8):913-22. doi: 10.1016/j.injury.2007.01.036.

Kulkarni RK, Pani KC, Neuman C, Leonard F. Polylactic acid for surgical implants. Arch Surg 1966;93(5):839-43.

Kulkarni RK, Moore EG, Hegyeli AF, Leonard F. Biodegradable poly(lactic acid) polymers. J Biomed Mater Res 1971;5(3):169-81. doi: 10.1002/jbm.820050305.

Mollaoglu N, Cetiner S, Alpaslan C, Gültekin SE, Alpar R. The early tissue response titanium and LactoSorb screws. Dent Traumatol 2003;19(3):139-48.

Fraser RK, Cole WG. Osteolysis after biodegradable pin fixation of fractures in children. J Bone Joint Surg Br 1992;74(6):929-930.

Benz G, Kallieris D, Seeböck T, McIntosh A, Daum R. Bioresorbable pins and screws in paediatric traumatology. Eur J Pediatr Surg 1994;4(2):103-7. doi: 10.1055/s-2008-1066078.

Kurpad SN, Goldstein JA, Cohen AR. Bioabsorbable fixation for congenital pediatric craniofacial surgery: a 2-year follow-up. Pediatr Neurosurg 2000;33(6):306-10. doi: 10.1159/000055976.

Kushner KD. Podiatric Medicine and Surgery Part II. National Board Review. McGraw-Hill Education Medical Publishing Division 2006;23-28.

Bugbee WD, Sychterz CJ, Engh CA. Bone remodeling around cementless hip implants. South Med J 1996;89(11):1036-40.

Rokkanen P, Böstman O, Vainionpää S, Vihtonen K, Törmälä P, Laiho J, et al. Biodegradable implants in fracture fixation: early results of treatment of fractures of the ankle. Lancet 1985;22,1(8443):1422-1424.

Rokkanen PU, Böstman O, Hirvensalo E, Makela EA, Partio EK, Patiala H, et al. Bioabsorbable fixation in orthopaedic surgery and traumatology. Biomaterials 2000;21(24):2607-13.

Waris E, Ashammakhi N, Raatikainen T, Törmälä P, Santavirta S, Konttinen YT. Self-reinforced bioabsorbable versus metallic fixation systems for metacarpal and phalangeal fractures: A biomechanical study. J Hand Surg 2002;27(5):902-9.

Waris E, Ashammakhi N, Happonen H, Raatikainen T, Kaarela O, Törmälä P, et al. Bioabsorbable miniplating versus metallic fixation for metacarpal fractures. Clin Orthop Relat Res 2003;410:310-9. doi: 10.1097/01.blo.0000063789.32430.c6.

Waris E, Ninkovic M, Harpf C, Ninkovic M, Ashammakhi N. Self-reinforced bioabsorbable miniplates for skeletal fixation in complex hand injury: three case reports. J Hand Surg 2004,29(3),452-7. doi: 10.1016/j.jhsa.2004.01.013.

Waris E, Ashammakhi N, Kaarela O, Raatikainen T, Vasenius J. Use of bioabsorbable osteofixation devices in the hand. J Hand Surg 2004;29(6),590-8. doi: 10.1016/j.jhsb.2004.02.005.

Fuchs M, Vosshenrich R, Dumont C, Sturmer KM. Refixation of osteochondral fragments using absorbable implants. First results of a retrospective study. Chirurg 2003;74(6):554-61. doi: 10.1007/s00104-003-0623-9.

Al-Sukhun J, Törnwall J, Lindqvist C, Kontio R. Bioresorbable poly-L/DL-lactide (P-[L/DL] LA 70/30) plates are reliable for repairing large inferior orbital wall bony defects: a pilot study. J Oral Maxillofac Surg 2006;64(1):47-55. doi: 10.1016/j.joms.2005.09.013.

Li Y, Li SP. Cytotoxicity evaluation of biodegradable polylactic acid-chitin plates in osteosynthesis in vitro. Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao 2007;27(1):65-8.

Dumont C, Fuchs M, Burchhardt H, Appelt D, Bohr S, Stürmer KM. Clinical results of absorbable plates for displaced metacarpal fractures. J Hand Surg 2007;32(4):491-6. doi: 10.1016/j.jhsa.2007.02.005.

Peiji W, Qirong D, Jianzhong Q, Huavi W, Kailong Z, Nan Y. Intramedullary fixation in digital replantation using bioabsorbable Poly-DL-Lactic Acid rods. J Hand Surg 2012;37(12):2547-52. doi: 10.1016/j.jhsa.2012.09.022.

Kujala S, Raatikainen T, Kaarela O, Ashammakhi N, Ryhänen J. Successful treatment of scaphoid fractures and nonunions using bioabsorbable screws: report of six cases. J Hand Surg 2004;29A:68-73.

Eppley BL, Sadove AM, Havlik RJ. Resorbable plate fixation in pediatric craniofacial surgery. Plast Reconstr Surg 1997;100(1):1-13.

Bozic KJ, Perez LE, Wilson DR, Fitzgibbons PG, Jupiter JB. Mechanical testing of bioresorbable implants for use in metacarpal fracture fixation. J Hand Surg 2001;26(4):755-61. doi: 10.1053/jhsu.2001.24145.

Jukkala-Partio K, Laitinen O, Vasenius J, Partio EK, Vasenius J, Toivonen T, et al. Healing subcapital femoral osteotomies fixed with self-reinforced poly-L-lactide screws: an experimental long-term study in sheep. Arch Orthop Trauma Surg 2002;122(6):360-4. DOI: 10.1007/s00402-001-0379-y.

Weber RA, Breidenbach WC, Brown RE, Jabaley ME, Mass DP. A randomized prospective study of polyglycolic acid conduits for digital nerve reconstruction in humans. Plast Reconstr Surg 2000;106(5):1036-45.

Podeszwa DA, Wilson PL, Holland AR, Copley LA. Comparison of bioabsorbable versus metallic implant fixation for physeal and epiphyseal fractures of the distal tibia. J Pediatr Ortop 2008;28(8):859-63. doi: 10.1097/BPO.0b013e31818e19d7.

Gaiarsa GP, Dos Reis PR. Comparative study between osteosynthesis in conventional and bioabsorbable implants in ankle fractures. Acta Ortop Bras 2015;23(5):263-7.

Van der Eng DM, Schep NW, Schepers T. Biabsorbable versus metallic screw fixation for tibiofibular syndesmotic ruptures: ameta-analysis. J Food Ankle Surgery 2015;54(4):657-62. doi: 10.1053/j.jfas.2015.03.014.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.480

Copyright (c) 2018 Gabriela Grochowska, Piotr Gajewski, Elżbieta Gawrych, Ireneusz Walaszek, Kaja Giżewska-Kacprzak

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/